Gelovend vertrouwen!-12

De studie heet nu:
Gelovend vertrouwen. Is Jezus Jehovah ? Of toch niet?

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Graag neem ik jullie mee en gaan we diepzee duiken in het Woord van God!
Christenen van vandaag leven te makkelijk van aannames die ze hebben aangenomen vanuit hun opvoeding of leer van de plaatselijke kerk, gemeente.

Zelf zou ik het niet durven zeggen als ik me niet bewust zou zijn van het feit dat mijn vrouw en ik ook zo geleefd hebben. In de periode dat wij opgevoed zijn in de gevestigde kerk, onderschreven wij die leer en dienden God oprecht vanuit ons hart op de wijze die ons geleerd is.
En mag ik met jullie delen dat wij in de gevestigde kerk Jezus hebben mogen vinden als onze redder en verlosser.

Nu 15 jaar later mogen we ontdekken wie Jezus Christus echt is! En dat delen we graag met jullie!
Zelf ben ik 25 jaar opgevoed met de Goddelijke drie-eenheid.
God de Vader – God de Zoon – God de Heilige Geest.
Drie (aparte) Goden die samen een God vormen.

Nu 15 jaar later heb ik mogen ontdekken dat God een is geopenbaard in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus een God die zich aan ons openbaart = laat zien als Vader – Zoon en Heilige Geest.
Zie je het verschil? Proef je de nuances?

Daarom deze studie, Is Jezus Christus nu Dezelfde als God de Vader en de Heilige Geest?
Natuurlijk gaat de Bijbel open en willen we Gods Woord voor Zichzelf laten spreken!

En ook in het begin van deze studie druk ik jullie op het hart, TOETS ALLES aan het Woord!
Neem geen inzichten over omdat ik het jullie laat zien, maar laat je leiden door Gods Woord en de Heilige Geest! Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
1Thessalonicenzen 5:21
Laten we beginnen:

Gelovend vertrouwen. Is Jezus JeHoVaH ? Of toch niet?

Een vraag die vaker gesteld is, is deze; Is Jezus Christus voor de schepping geboren?
En als we die vraag stellen komen we al snel uit bij Spreuken 8.

Nu gaan we Spreuken 8 eens van dicht bij bekijken en bestuderen. Je kan de tekst bekijken, dan lees je de tekst en vorm je, je mening door een logische conclusie te trekken over wat je net gelezen hebt.
We zijn geleerd dat dat begrijpend lezen heet.
Maar je kan deze tekst ook *aanschouwend lezen. Dat betekend dat je de tekst of het gedeelte leest, en je gaat dat gedeelte doorgronden. Je trekt niet alleen een logische conclusie maar je wil de diepere betekenis van dat gedeelte begrijpen.

*Aanschouwend lezen = Aanschouwen – Aanblikken, Aankijken, Aanstaren, Aanzien. Bekijken, Beschouwen, Bezichtigen, Bezien, Gewaarworden, Inzien, Kijken, Met de ogen waarnemen, Observeren, Onderscheiden, Ontwaren, Opmerken, Staren, Turen, Zag, Zie, Zien. Bron: Encyclo.nl

In spreuken 8 gaat het over, spreekt de Wijsheid.
Spreuken 8:1 – Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?
Spreuken 8:12 – Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vind de kennis van alle bedachtzaamheid.
In Spreuken 8: 13 t/m 21 lezen we `Mijne`, `Mij`, en `Ik`.
Dan lezen we in Spreuken 8:22 – De HEERE bezat Mij in het begin(sel) van Zijn weg, voor Zijn werken, van toen aan.
En in Spreuken 8: 27 – Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar;…
Dan weten we dat het hier inderdaad over de Heere Jezus gaat!

Het Nieuwe Verbond leert ons ook dat in Hem `al de schatten der Wijsheid en van de kennis verborgen zijn`.
Kolossenzen 2:3 – In Dewelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.
1Korinthe 1:24 – Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
De wijsheid in Spreuken is Jezus Christus!

Met Spreuken 8 hebben wel meteen een moeilijk gedeelte van Gods Woord te pakken hoor.
Want wat werpt ment tegen op de waarheid dat Jezus Christus God is, namelijk dat er geschreven staat; Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water; voordat de bergen ingevest / gegrond waren, voor de heuvelen was Ik geboren.
Spreuken 8:24 en 25.
Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; 31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Spreuken 8:30 en 31.

Is Jezus Christus dan toch voor Genesis 1:1, ergens in de eeuwigheid, geboren?
Hebben we hier dan toch een tegenspraak in Gods Woord?

Allereerst wil ik een pijler neerzetten voor het bestuderen van Gods Woord. Gods Woord is De Waarheid, en dat Woord spreekt zichzelf NOOIT tegen!
Waarom niet?
Omdat God NIET liegen kan! Hij is de Waarheid!
God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken Numeri 23:19
Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toevertrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof: Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Titus 1:1 t/m 4

… welke God, Die niet liegen kan… ….heeft Zijn Woord geopenbaard op Zijn tijd…

Zijn, Gods Woord kan Zichzelf dus NIET tegenspreken!
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte = aanbreekt, en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2Petrus 1:19 t/m 21.

Volgende keer: De Heere Jezus was bij de schepping aanwezig.
Bronnen: De Bijbel en Bijbelengeloof.com

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Dit bericht is geplaatst in Gelovend vertrouwen!. Bookmark de permalink.

5 reacties op Gelovend vertrouwen!-12

 1. Nicky schreef:

  Dear Israelnightclub.com, Thank you for your encouraging words, all glory to God Himself.

 2. Nicky schreef:

  hot shot bald cop, friend, it is wonderful if you have been allowed to discover, or have been revealed, that God is one. But sometimes also very difficult to substantiate, because God’s Word seems to contradict itself. But thankfully it isn’t, keep telling the truth about God, He is so worthy to be worshiped in His glory!

 3. Nicky schreef:

  israelxclub:

  Thanks you!

 4. Nicky schreef:

  Israël-Lady.co.il:

  Thank you for your comment, we will do our best. Be blessed!

 5. Nicky schreef:

  We cannot remove you from this service. It is best to remove this check from your original response yourself, so that you will no longer receive emails.

Reacties zijn gesloten.