Update 1

5-voudige bediening.
Hebben `wij` als gemeente de 5-voudige bediening nodig dan zeggen we eigenlijk dat `onze` gemeente met alle winden van leer meewaait. Jacobus 1:4 t/m 6 en
Efeze 4:14 t/m 16.

In het Oude Verbond werden alleen koningen, profeten en priesters gezalfd met olie, als teken van de Heilige Geest.

In het Nieuwe Verbond ontvangt iedereen die gelooft de Heilige Geest.
Als je de Heilige Geest hebt, dan ben je gezalfd en aangesteld in het koninkrijk.
Je bent uitgenodigd voor de koninklijke, priesterlijke en profetische roeping in en door de Heere Jezus Christus!

1 Petrus 2:5
Zo worden ook jullie, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus.

1 Petrus 2:9-10
Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat jullie zouden verkondigen de deugden van Diegenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; jullie, die eertijds geen volk waren, maar nu Gods volk bent; die eertijds niet ontfermd waren, maar nu ontfermd zijn geworden.

Openbaringen 1:6
En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *