Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 5


In de vorige 4 korte studies zijn we de Acasiaboom tegen gekomen en hebben de boom eens van dichtbij bekeken.
Nu gaan we deze boom eens beter onderzoeken. Want we zijn er achter gekomen dat veel van de attributen van de Tabernakel gemaakt zijn van dit Acacia – Sittimhout.

Dit Acaciahout is oranjekleurig, zeer duurzaam en zwaarder en harder dan eikenhout!
Dit hout kan alleen in een verse toestand verwerkt worden. Het houd is wondermooi met prachtige vlammen.
Een prachtig detail is dat de timmerman van vandaag bijna niks kan doen met dit hout omdat de nerf van dit hout gedraaid is.
Het hout is bijzonder moeilijk te bewerken, maar daardoor erg duurzaam. Nog een keer, dit hout is duurzamer dan eikenhout.
Maar als de houtbewerker maar lang genoeg doorgaat met schaven en schuren word dit Acaciahout super glad! Dan is dit hout ook veel mooier dan eikenhout. Acaciahout krimpt bijna niet en zet niet uit. En dat juist in een woestijn waar het gloeiend heet en ijskoud kan zijn.
Daarom is het begrijpelijk dat juist dit hout gekozen is om de Tabernakel objecten van te vervaardigen, maken. Want grote temperatuur verschillen zorgen juist voor het uitzetten en krimpen van een materiaal.

De oplettende lezer heeft opnieuw weer prachtige beelden voorbij zien komen in dit voorgaande stukje. Dat juist God de Vader bepaalde dat dit doornige, stekelige, keiharde en nauwelijks te bewerken Sittimhout moest worden gebruikt voor de vervaardiging van de Tabernakel objecten om daarna geheel met goud te worden overtrokken.
Het is daarom zo heel belangrijk en waardevol dat we hier eens heel goed naar gaan kijken het te bestuderen en er over te *mediteren.

*In het christendom zijn de woorden contemplatie, meditatie, Lectio Divina en centrerend gebed gebruikelijk. Contemplatie betekent beschouwing, overweging. De Lectio Divina is een contemplatieve methode. Hierbij wordt een Bijbeltekst of een andere tekst in stilte overwogen, om de verschillende betekenissen tot zich door te laten dringen. Hiermee krijgt de tekst betekenis en diepgang. Bij meditatie wordt de aandacht gericht op een specifiek object, in dit geval de Acaciaboom en het Sittimhout.

Een prachtig detail is dat de timmerman van vandaag bijna niks kan doen met dit hout omdat de nerf van dit hout gedraaid is.
Deze gedraaide nerf, waardoor dit hout zo moeilijk te bewerken is wijst ons op de mens, “ons vlees”.
`Ons vlees` betekend ons oude, boze, opstandige, onreine en ongehoorzame karakter.
En dat karakter moet geheel overtrokken worden met goud = de Heere Jezus Christus!
Zijn karakter mag zichtbaar worden in ons leven!

Filippenzen 2:15
Opdat jij onberispelijk en oprecht mag zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een *krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

• Krom en verdraaid geslacht is onze staat voor onze wedergeboorte, voor dat we Jezus hebben aangenomen als redder en verlosser. (Johannes 1:12)

Een belangrijk detail is dat juist in Sittim, waar het volk Israël met de dochters van de Moabieten hoereerde, toen het daar tijdens de woestijnreis vanuit Egypte verbleef! Het was juist daar dat dat Israël in *afgoderij verviel en gemeenschap had met de heidense afgoden. Het vol Israël gedroeg zich zo slecht Dat Gods Toorn uiteindelijk over Zijn volk uitbarstte!
Numeri 25:1 t/m 3
En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters van Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtofferen van haar goden; en het volk at, en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal-Peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël.

Even voor de jongeren onder ons wat uitleg aangaande moeilijke woorden.

1- Afgod – De term afgod verwijst naar een godheid die de spreker of schrijver vanuit zijn religie (in ons geval Gods Woord) niet als ware god erkent.
2- Afgoderij – Het neerbuigen voor en het dienen van een afgod.
3- De toorn des Heeren – Goddelijke boosheid, furie, razernij, venijnigheid, woede, wraak.

Waarom ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël?
Omdat Israël zich koppelde aan Baal-Peor! Israël boog zich neer en diende Baal-Peor. En lieten hun God, de levende God links liggen!

Een ander detail uit de Bijbel is dat hout altijd wijst op zonde = ongehoorzaamheid.
Hout wijs op onze stekelige onhebbelijkheden van ons vlees. En dit lezen we terug in veel gedeeltes uit Gods Woord. O, ja? Ja!
Numeri 31:20, Deuteronomium 21:22, 1Koningen 18:38, Spreuken 26:20, Jeremia 10:3 en 8, Klaagliederen 4:8.
Jouw en mijn oude natuur, ons vlees, is vol van zelfzucht, egoïsme, eigen dunk, zelfgerechtigheid, hoogmoed, onreinheid, bitterheid, boosheid, enz. En dat heeft in Gods ogen geen enkel nut!
Johannes 6:63
De Geest is het, Die levend maakt; HET VLEES IS GEEN NUT. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Daarom is de vergelijking tussen het Sittimhout en de oude menselijke natuur in Gods Woord uiterst nauwkeurig en bijzonder treffend! Ja, zelfs in de Hebreeuwse grondtekst!
Want in het Hebreeuws is een “sittimboom” of “acaciaboom” met z’n uiterst scherpe doornen
een “sjietah” ( hjv ). In het meervoud is het “sjietiem” ( Myjv ). Het Hebreeuwse woord voor
“sittimhout” is eveneens “sjietiem” ( Myjv ) en betekent letterlijk “houtsplinters”. Het woord is
afgeleid van een verder ongebruikte werkwoordstam, welke “doorboren, doorsteken”
betekent. Frappant is dat eveneens het Hebreeuwse woord voor een “gesel”, namelijk een
“sjotet” ( jjv ) van deze ongebruikte werkwoordstam is afgeleid.
WAT EEN BEELD!
Onze Heere Jezus Christus werd door mensen gegeseld die niet wedergeboren waren, die geen kinderen van God waren!
Zijn handen en voeten werden met spijkers doorboord, evenals Zijn hoofd met doornen!
Nu zien we ook duidelijk wat ons vlees met onszelf doet , als wij niet schuilen in de Heere jezus Christus, en ons door Hem laten reinigen. Als ons harde, stekende en onbuigzaam vlees niet word gekruisigd! Dan zal ons vlees ons (en anderen) geselen en met zijn doornen doorsteken, totdat de geestelijke dood zijn intrek neemt!
Romeinen 8:6
Want het bedenken vanuit het vlees is de dood; maar het bedenken vanuit de geest is het leven en vrede;

WAAROM?
2Korinthe 5:17 en 20
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Zo zijn wij dan gezanten van Christus weg, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus weg: laat je met God verzoenen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel, HJM Sales, Wikipedia.

2 reacties op Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 5

 1. Wim schreef:

  Bedankt voor de prachtige dingen die u laat zien van Acasia!

  Zou het kunnen dat wij goddelijk gemaakte mensen zijn met de aard van onze Vader?
  Vandaar dat we ongeloveigen, zoals Jezus, ontaaard en verdraaid noemen, want we zijn gelovig en recht geschapen toch?

  Dit is niet bedoeld als kritiek, noem het onzin.

  Met liefde en vreugde Jezus te volgen van Wim de Visser uit Gorinchem. Kenjijgod.nl

  • Nicky schreef:

   Beste Wim,

   Mijn welgemeende excuses voor mijn late reactie. Bedankt voor uw reactie. persoonlijk geloof ik zeker dat wij geschapen zijn met de aard van onze Vader.
   En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;… Genesis 1:26. Inderdaad, een krom en verdraaid geslacht in Filippenzen 2:15; Opdat jullie onberispelijk en oprecht mogen zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke jullie schijnen als lichten in de wereld;… Het vers begint met OMDAT… En dat `omdat` wijst op dat onberispelijk en recht zijn. wat dat is staat in de verzen 1 t/m 14. Dus inderdaad mensen die niet leven naar de wil van Onze Vader noemt God ontaard en verdraaid, maar dit geld ook voor christenen en gelovigen die in ongehoorzaamheid leven! Hartelijke groet en zegen Nicky.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *