Alleen de woorden van God!-12

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijn jullie waarlijk (echt) Mijn discipelen; En zal de waarheid verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken.‘ Johannes 8:31-32

Hier komen we de tekst tegen die ook boven aan mijn Facebookpagina staat en boven aan mijn website pronkt.
Daarom ook de slogan: De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Jezus is de enige waarheid, en die waarheid zal je vrijmaken!

Wat we in onze tekst lezen is dat Jezus heel gericht spreekt tegen de Joden die in Hem geloofden.
Geloof jij in Jezus Christus? Dan spreekt Jezus hier ook tegen jouw!
Hij zegt:” Als je in Mijn Woord blijft, dan ben je echt mijn discipel. (Mijn volgeling)
Met andere woorden zegt Jezus hier; als je aan Mij gehoorzaam blijft, dan ben je echt Mijn discipel.
En dan gebeurt er wat! Dan ga je de waarheid verstaan, met andere woorden, dan ga je Jezus begrijpen! En als je die waarheid verstaat, als je Jezus begrijpt dan zal dat jullie vrijmaken!
Waarvan zet de waarheid je vrij? Van de leugen!
Dan ga je leren om in vrijheid te leven! Zonder leugen, zonder banden die je binden, zonder ongehoorzaamheid! Dan ga je leven in:

Maar de vrucht des Geest is liefde, blijdschap, vrede, *lankmoedigheid, *goedertierenheid, goedheid, geloof, *zachtmoedigheid, matigheid. Galaten 5:22

Lankmoedigheid = Barmhartig, Edelmoedig, Geduldig, Genadig, Meegaand, Toegeeflijk, Toegevend, Tolerant, Verdraagzaam, Zacht, Zeer geduldig.
Goedertierenheid = Barmhartigheid, Compassie, Edelmoedigheid, Genadig , Gratie, Mildheid.
Zachtmoedigheid = vergevensgezind, welwillend, zachtmoedig. zachtaardig , goedhartig, goedig, mild, vriendelijk, zacht, zachtmoedig, zachtzinnig.

Met andere woorden als je in Gods Woord blijft, dan lijk je 1:1 op Jezus Christus!

Gods Woord zegt over Zichzelf:

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken.
Jakobus 1:21

Jakobus spreekt hier tegen gelovige Joden. Geloof jij in Jezus Christus, volg jij Hem in gehoorzaamheid? Dan spreekt Jakobus nu ook tegen jou!
Hij zegt: Leg af, keer je af van alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En als je alle vuiligheid en overvloed van boosheid hebt afgelegd, als je je rug er naar toegekeerd hebt, als het geen deel meer van je uitmaakt, ontvang dan het Woord met zachtmoedigheid, dat in je geplat word.

Ontvang dat Woord: welwillend en met een goed hart. Je gelooft wat dat Woord zegt en je wil doen wat dat Woord zegt. Zo word dat Woord in je geplat, je hoort / leest het en je ontvangt het door het woord te geloven en te doen. Want dat Woord kan je ziel zalig maken, redden.
Als jij dat Woord in je laat planten door het te geloven en te doen dan ben je zalig, je bent gered!

Gods Woord is Geest en leven! Lees, leef Zijn woord en leef!

Dit was deel 1. Wat zegt Gods Woord over Zichzelf.
Het Woord van God is het enige woord wat echt leeft en leven geeft!

Alle boeken in heel de wereld zijn misschien mooi, prachtig, saai, spannend, leerzaam, grappig, fascinerend, verrijkend, opbouwend om te lezen. En dat mag er zijn dat is zeker niet verkeerd.
Maar geen een boek op de hele wereld kan jouw en mij leven geven tot in eeuwigheid!
Een leven geven zelfs na je sterven. Nee, er is gewoon weg geen een boek wat daartoe in staat is!
Jammer maar helaas!

Alleen een boek, een geschrift kan dat wel, namelijk het boek waar Gods Woorden in opgeschreven zijn, dat boek heet: de Bijbel!

God heeft gesproken en zich laten zien in en door Jezus Christus, en Jezus Christus heeft gesproken ons Zijn Woord laten horen, en in later stadium laten opschrijven. En als die woorden worden gelezen, worden die woorden tot leven gewekt door de Geest van Jezus, de Heilige Geest.

Dan worden die woorden door het horen of lezen van die woorden in ons hart geplant en groeit er geloof en gehoorzaamheid in en aan die woorden.

Omdat die woorden uit het hart van God komen, en God leeft!

Daarom laat ik zo graag de woorden van God spreken omdat die woorden leven!
Niet mijn inzichten en bevindingen leven maar Gods Woord is levendig en krachtig!

Volgende week woensdag deel 2 van deze prachtige studie alleen Gods Woorden!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *