Alleen de woorden van God!-13

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Vandaag beginnen we met deel 2 van deze prachtige studie.
We gaan verder met het ontdekken wat Gods Woord over Zichzelf zegt!
En we weten dat Gods Woord zichtbaar is geworden in Zijn Zoon Jezus Christus dus we gaan ontdekken wat Jezus Christus over Zichzelf zegt, wat God over Zichzelf zegt!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 2 Samuel 22:31

Meteen een duidelijk statement, een opvallende uitspraak!
Gods Weg is volmaakt! En waar leren wij de Weg van God? In Zijn Woord!
En wat of wie is die weg? Jezus Christus! Het Woord! Johannes 14:6

Jezus is God, Jezus is volmaakt! Maar wat is nu de definitie van volmaakt?
Volmaakt: Afgedaan , Alwijs, Beeldschoon, Compleet , Fijn, Foutloos , Gaaf, Geheel, Heilig, Ideaal, In de puntjes, Keurig, Onberispelijk, Onbesproken, Onfeilbaar, Onverbeterlijk, Onverdeeld, Onvermengd, Patent, Perfect, Realistisch, Smetteloos, Subliem.

Wat ons opvalt is dat deze definities naadloos aansluiten op de Persoon Jezus Christus!
Jezus Christus is de Volmaakte Weg van God en tot God!

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Het Woord van de Heer is zuiver. Jezus Christus is het Woord van God ( Johannes1) en we hebben gezien dat Hij volmaakt is, dus ook zuiver! Maar wat is nu de definitie van zuiver?

Zuiver: bijv.naamw.Uitspraak: [ˈzœyvər] niet vermengd met iets dat er niet bij of in hoort! Voorbeelden: `een laagje zuiver goud`, `de zuivere lucht in de bergen`, `de zuivere waarheid vertellen, puur, loepzuiver…

Dit is genieten toch?! Hier lezen we de schoonheid van onze Heere Jezus Christus!

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Onze Heere Jezus Christus is een schild voor ALLEN die bij Hem schuilen!
Hoe schuil je nu bij de Heere Jezus Christus? Door Zijn rust in te gaan (Hebreeën 4)
Door te buigen aan de voeten van de Heere Jezus en Hem te erkennen als jouw redder, verlosser, bevrijder, God. Door te gaan leven in Zijn wil!
Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zal kunnen uitblussen. Efeze 6:16

Gods Woord zegt over Zichzelf:
De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. Psalm 19:8 en 9

Opnieuw een bevestiging van het eerder genoemde statement.
De wet van de Heer is…VOLMAAKT! En we weten nu wat volmaakt inhoud.
Maar wat is nu de wet van de Heer?
Om het nu niet te ingewikkeld te maken, dat past niet in deze studie, wil ik de wet omschrijven als de wil van de Heer.
Wat de Heer wil is volmaakt! Het is de levenskracht voor de mens, voor jouw en mij.
Jouw kracht in dit leven is te leven naar de wil van de Heer.

De wet (wil) van de Heer is volmaakt, bekerende de ziel;
De wet van de Heer veranderd, verwisseld de ziel; Wat is je ziel?
De ziel is de niet-materiële, spirituele component van mensen. De ziel is de persoonlijkheid van de mens. De ziel maakt een persoon tot wat hij is, zijn karakter. De scheppingsformule houdt in dat God zijn levensadem in de mens blies, dit is de geest die God de mens gaf. Door het contact tussen lichaam en geest werd de ziel gevormd of geproduceerd. Dit is het wat de mens uniek maakt in de schepping. De ziel heeft het lichaam nodig om te zien, horen, ruiken, proeven en spreken; om tot kennis van de buitenwereld te komen.

De wet van de Heer is volmaakt, veranderd, verwisseld de persoonlijkheid, wat de mens is, zijn karakter.
Als je gaat leven naar de wil van God dan ga je ook denken naar de wil, als God!
Efeze 4:23

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de *getuigenis des HEEREN is gewis,
*Het Hebreeuwse woord in de Bijbel voor ‘getuigenis’ is edoeth. Dit betekent eigenlijk: verwijzing naar iets buiten zichzelf. De stenen tafelen, de tabernakel, het manna, de staf van Aäron enz. waren volgens Adam Clarke getuigenissen in die zin dat ze spreken van het geestelijke goed dat nog moest komen, namelijk Jezus Christus en zijn heil.

De getuigenis van de Heer is gewis, zeker. Alles wat God in Zijn Woord heeft laten optekenen is zeker, onfeilbaar!

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.
De slechten zij die mensen die hun eigen dwaasheid, ongehoorzaamheid erkennen en gewillig zijn om onderwezen te worden. Die zullen wijsheid gegeven worden door het woord van God.

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht,

De bevelen van de Heer zijn recht, perfect in overeenstemming met de eeuwige regels van goed en kwaad. En opdat ze recht zijn verblijden zij het hart. De wet die wij zien in de hand van Jezus Christus, veroorzaakt vreugde, en als ze geschreven worden in ons hart vormen zij een fundering van duurzame blijdschap door ons terug te brengen tot een rechte gezondheid. Een leven naar de wil van God zonder zonde, ongehoorzaamheid.

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.

Het gebod van de Heer is zuiver, Het is het gewone middel dat de Heilige Geest gebruikt om de ogen te verlichten. Het brengt ons tot inzicht in wie we zijn en brengt ons aan de voeten van Jezus.

Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg is; en leid mij op den eeuwigen weg. Psalm 139:1,23 en 24

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geraadpleegde bronnen: Encyclo.nl = Nederlandse encyclopedie, Synoniemen.net, WikipediA.nl, Christipedia.nl, Matthew Henry`s Bijbelverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *