Alleen de woorden van God!-19

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Indien (als) jij in Mij blijft, en Mijn woorden in jouw blijven, zo wat jij wilt, zal jij begeren, en het zal jouw geschieden, je zal het ontvangen. Johannes 15:7

Vorige keer heb ik belooft om hier verder op in te gaan.
We blijven in Jezus Christus, Zijn Woorden blijven in jouw en mij, wat wij dan ook begeren, God zal het ons geven!

Hoe is dat nu mogelijk?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij eenvoudig! En dat antwoord ligt in het begin van Johannes 5:7 In Jezus Christus blijven, Zijn Woord woont rijk in jouw. Als dat namelijk zo is dan ken je de wil van God, en zal je God vragen in overeenstemming met Zijn wil!

Het komt hier op neer, en dit is een sleutel om te ontvangen van God, het gaat van God uit, het is mogelijk gemaakt door God, en het is tot eer van God. Wie is hier het middelpunt? Jij of God?
Precies, God! Daarom is jouw gebedsverhoring mogelijk, wat je ook vraagt aan God!

Omdat jij aan het hart van God leeft, en Zijn Woorden rijkelijk in jouw wonen, zal je vragen aan God BINNEN de grenzen van het Woord van God! Zal jouw vraag ALTIJD tot eer van God zijn! En zal God altijd verhoring geven!

Graag bevestig ik wat ik net gezegd heb met Gods Woorden zelf.

Maar jij, wanneer jij bidt, gaat in je binnenkamer, en je deur gesloten hebbende, bidt je Vader, Die in het verborgen is; en je Vader, Die in het verborgen ziet, zal het jouw in het openbaar vergelden.
Mattheüs 6:6

Daarom zeg Ik jouw: Alle dingen, die jij biddende begeert, gelooft, dat je ze ontvangen zal, en zij zullen je geworden. Markus 11:24

Jij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb jouw uitverkoren, en Ik heb je gesteld, dat jij zou heengaan en vrucht dragen, en dat je vrucht blijft; opdat, zo jij van den Vader begeren zal in Mijn Naam, Hij jouw dat geeft. Johannes 15:16

Weest in geen ding bezorgd; maar laat je begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie zinnen, gedachten bewaren in Christus Jezus.
Filippenzen 4:6 en 7

Laat ons dan met vrijmoedigheid tot den troon der genade gaan, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Hebreeën 4:16

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 1Johannes 5:14 en 15
Zo zijn er 60 Bijbelteksten die jouw en mij ervan overtuigen dat wat wij bidden in het geloof en tot eer van God dat wij dat ook ontvangen!

Graag deel ik met jullie enkele getuigenissen uit ons persoonlijk leven. Mijn vrouw en ik hebben zoveel gebedsverhoringen mogen meemaken dat we er niet meer van kunnen zwijgen!

Acht jaar geleden had ik een eigen bedrijfje (ZZPER) en liep de motor van mijn werk bus vast.
De distributieriem was gebroken. De reparatie, € 5300.- Dat had ik niet liggen maar kon ook niet zonder vervoer. We brachten deze situatie in gebed en vertrouwden er op dat God het antwoord had op dit probleem. God zei: “breng de bus maar naar de garage, ik zal uitkomst geven”. Dus de bus naar de garage en verder in een leenauto. Na enige tijd vielen er twee enveloppen in de brievenbus.
De eerste die wij openmaakten was de rekening €5300.- De tweede enveloppe die we openmaakte deed ons hart sneller slaan, daar zat € 5300.- in en een kaart waar op stond; wie een rijke Vader heeft, heeft ook rijke broers! We weten nog steeds niet wie deze gift die `toevallig` precies de reparatiekosten dekte, heeft gegeven. God heeft toen op een geweldige wijze voorzien in onze nood!

Zo een 6 jaar geleden kreeg ik lymfklierkanker en moest ik stoppen met m`n bedrijfje. Ales is verkocht, en ja ook de werk bus. Onze financiën gingen naar 0. Nadat ik volledig hersteld ben van de lymfklierkanker kreeg ik een baan aangeboden door een bedrijf waar ik als ZZPER voor gewerkt had.
Maar ik woon in Vlissingen en dat bedrijf zit in Kapelle zo`n 36km rijden. En wij hadden geen auto. Dat was onmogelijk na die zware financiële periode. We hebben dit in gebed gebracht en in het sollicitatie gesprek besproken. Toch moest ik voor eigen vervoer zorgen, nu was er een zus uit de gemeenste die ons aanbood, als een auto echt jouw werk in de weg staat dan zullen wij voorzien in een auto voor jullie! Nu had ik nog een laatste gesprek met de eventuele werkgever en in dat laatste gesprek kwam de auto weer aan de orde. Ik vertelde deze man wat de zus uit de gemeente aangeboden had en hij was een stil. Hij vond dit een prachtig gebaar en was verbaasd dat dit in deze tijd nog aan de orde was. Toen zei hij:” luister wij willen dat jij voor ons komt werken dus moeten wij ook voor een auto zorgen, je krijgt een bedrijfsauto voor woonwerk verkeer”. “ Ja dat is mooi “ zei ik “maar ik heb geen financiën om de benzine elke week te bekostigen hoor”. De werkgeven moest glimlachen en zei:” er ligt een tankpas in de auto, dat is geen probleem!”
Nog steeds mag ik nu naar 5 jaar naar m`n zin bij deze werkgeven werken!

Zo kan ik nog even doorgaan met getuigenissen met jullie te delen van de goedheid van onze Heere Jezus Christus!
God is een goede God en een liefdevolle vader voor Zijn kinderen!
Niet mijn werkgever zorgt voor mijn inkomen en voorzieningen, nee, mijn hemelse Vader zorgt zo goed voor mij! En ja, Die heeft mijn werkgever gebruikt om mij een baan te geven en te voorzien in vervoer.

Graag bemoedig ik jouw met mijn getuigenissen om jouw een duw in je rug te geven om God te gaan vertrouwen op Zijn Woord! Op elke gebied van jouw leven wil God jouw voorzien in jouw behoeften en herstellen wat gebroken is, genezen wat ziek is, en vergeven waar je gestruikeld bent.

Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13
Voor jouw is ALLES mogelijk, door Jezus Christus die jouw daarvoor de kracht geeft!
In Zijn Naam, is er voorziening, genezing, bevrijding, vergeving, herstel.

Doch Jezus, hen aanziende, zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. Markus 10:27

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lukas 1:37

En Jezus zei tot hem: Zo jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor diegene, die gelooft.
Markus 9:23

Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is diegenen, die Hem zoeken. Hebreeën 11:6
AMEN!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *