Alleen de woorden van God!-2

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

WAT ZEGT GODS WOORD ZELF OVER DE WOORDEN VAN GOD?
Elke schrift tekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 2 Samuel 22:31

De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd. Job 23:12

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. Psalm 19:7

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.
Psalm 119:11

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm 119:114

Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.
Psalm 119:160

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.
Psalm 130:5

Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Spreuken 4:5

Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.
Spreuken 4:10

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.
Spreuken 4:20-21

Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
Spreuken 30:5

Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Jesaja 55:11

Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.” Ezechiël 12:28

Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Mattheüs 13:22

Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
Romeinen 10:11

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kolossenzen 3:16

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
Johannes 1:3

Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.’
Johannes 7:16

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Johannes 15:3

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Johannes 15:7

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Handelingen 2:41

Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 1 Tessalonicenzen 5:24

Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 1 Petrus 1:23

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Volgende keer: wat zeggen deze teksten ons, alles eenvoudig op een rijtje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *