alleen de woorden van God!-4

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Vorige keer hebben we gezien hoe fantastisch Gods Woord is! Het is jouw en mijn fundament voor ons dagelijks leven, en door het geloof in Jezus Christus is het ook jouw en mij fundament voor ons eeuwig leven!

Het Woord zegt: gras verdort en bloemen vallen af maar Gods Woord houdt eeuwig stand!
Anders gezegd, ALLES in deze wereld is vergankelijk, er is niks in deze wereld wat nooit zal vergaan alleen Gods Woord zal nooit vergaan!

Hoe is dat nu mogelijk?
Wij kennen Gods Woord als een boek dat de Bijbel heet en een boek vergaat!
Maar als we in de Bijbel lezen over Gods Woord dan ontdekken wij dat Jezus Christus Gods Woord is!

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1

Hier staat heel eenvoudig; in het begin was Jezus, en Jezus was bij God, en Jezus was God.

Dat bevestigen de verzen 10 en 11 daar staat; Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Jezus Christus is het Woord van God en dat Woord is zichtbaar geworden!

Dat laat vers 14 heel duidelijk zien; En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeboren van den Vader), vol van genade en waarheid.

Nu is het ons wel duidelijk dat Gods Woord eeuwig stand houd!
Jezus is het woord van God, Jezus is God!

En God is Eeuwig!

De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht, en zegt: Verdelg! Deuteronomium 33:27

Samengevat:
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Korinthe 4:18

Nu we hebben gezien dat Gods Woord de Heere Jezus Christus is, gaan we heel anders kijken hoe het Woord (de Bijbel) over het Woord (Jezus) spreekt!

De Bijbel leert ons; dat de weg van God volmaakt is, het Woord van de Heer zuiver is, en het Woord is een schild voor iedereen die bij God schuilt!

De weg van God is volmaakt!
Wat is de weg van God? Welke weg van God is volmaakt? Waar is die weg?
Je gelooft je ogen waarschijnlijk niet als je dit leest maar wie zegt er in het Woord dat Hij de Weg is?
Ja, heel goed, dat zegt de Heere Jezus Zelf!

Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Heel veel duidelijker kan het niet toch?
Een weg leid ons ergens naar toe! Nu Jezus zegt zelf waar die weg naar toe leid!
Hij zegt: ”Ik Ben de Weg, Niemand komt tot de Vader dan door Mij!”

De Weg, Jezus Christus leid ons naar de Vader! En die Weg, Jezus Christus is volmaakt!
Zie je het nu? Hoe het woord over het Woord spreekt?

De Bijbel leert ons; dat de weg van God volmaakt is, het Woord van de Heer zuiver is, en het Woord is een schild voor iedereen die bij God schuilt!

Het Woord van de Heer is zuiver! Wat is het Woord van de Heer?
Ja, Jezus Christus is het Woord van God! En Hij is zuiver!

En het Woord is een schild voor iedereen die bij God schuilt!
Nu weten we dat Jezus Christus het Woord is, Jezus Christus is een schild voor iedereen die bij God schuilt!

Ja, prachtig! Maar nu praktisch?
Daarvoor gaan we naar Efeze 6 :13 t/m 17
Daarom neemt aan de hele wapenrusting van God, opdat jij kan weerstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zal kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

Nu je weet dat Gods Woord, Jezus Christus is, heb je dit tekstgedeelte op een hele andere manier gelezen! En is het eenvoudig om te begrijpen dat Jezus jouw schild is en kan je ook praktisch achter het schild (Jezus Christus) schuilen bij God!

Weet je, je kan blijven staan! Je hoeft niet keer op keer te struikelen en te vallen!
Religie leert jou om te leven vanuit jouw verloren staat in Adam.
Gods Woord, de Waarheid, leert jouw om te leven vanachter jouw Schild, Jezus Christus!
Religie leert jouw: SCHULDIG!
Jezus Christus leert: BETAALD!

Volgende keer gaan we kijken wat er nu precies staat in Efeze 6:13 t/m 17.
Kijk je dan mee?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *