Alleen de woorden van God!-7

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:

Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.
Psalm 33:4 S.Vert.

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar.
Psalm 33:4 NBV

Geen twijfel mogelijk , Gods Woord is recht, oprecht en betrouwbaar!

Maar wat is nu recht, oprecht?
oprecht (bn): eerlijk, eerzaam, gemeend, hartelijk, hartgrondig, *loyaal, ongeveinsd, open, openhartig, rechtschapen, rechtuit, *rondborstig, ronduit, *ruiterlijk, serieus, *vierkant, waarheidlievend, welgemeend oprecht echt, onvermengd, onvervalst, waar, en zuiver.

Loyaal (bn): eerlijk, fair, getrouw, oprecht, rechtschapen, trouw, trouwhartig
Rondborstig (bn): duidelijk, onomwonden, openhartig, oprecht, vrank, vrij, vrijmoedig
Ruiterlijk (bn, bw. ): openhartig , oprecht; ongedwongen
Vierkant (bw): botweg, direct, duidelijk, oprecht, compleet, helemaal, totaal.

Wat is nu betrouwbaar?
betrouwbaar (bn): beproefd, *bonafide, degelijk, deugdelijk, duurzaam, eerlijk, feilloos, getrouw, integer, onkreukbaar, solide, veilig, vertrouwd

Bonafide: betrouwbaar, te vertrouwen.

Heel bewust heb ik deze woorden (recht, oprecht en betrouwbaar) even voor jullie uiteengezet.
Om elkaar er van bewust te maken wat Gods Woord nu echt is! En dat zeggen de mensen niet over Gods Woord maar dat zegt Gods Woord Zelf over Gods Woord!

Er is geen boek over heel de wereld waar dit allemaal van gezegd kan worden!
Gods Woord is absoluut volmaakt! Zoals de Auteur van Gods Woord, God Zelf volmaakt is!

MET GODS WOORD STAAT OF VALT ALLES!
En een echte volgeling van Jezus Christus heeft liefde en respect voor Gods Woord!

OVER DAT WOORD GESPROKEN.
God doet tot op de dag van vandaag veel `moeite` om ALLE wereldburgers met Zijn Woord in aanraking te brengen! Er zijn op de wereld meer dan 40000 mensen die hun leven en hun capaciteiten hebben gegeven aan de vertaling en de verspreiding van Gods Woorden.

Het boek der boeken van de commerciële boeken: `Het Guinness Book of Records` is vertaald in 183 talen. Voorin elke uitgave van `Het Guinness Book of Records` staat gedrukt: “Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze editie van het Guinness book of Records. Het Guinness Book of Records is op zich al een record, want het is na de Bijbel het meest verkochte boek in de wereld.
Zelfs de wereld moet erkennen dat de Bijbel de grote `topper` is!

NU DE BIJBEL.
De Bijbel is vertaal in 2000 talen. Nog 1000 talen en de Bijbel is in alle geregistreerde talen van de wereld vertaald.
In 1997, al weer een tijdje geleden, waren er in totaal een half miljard Bijbels en Bijbelgedeelten verspreid. Op dit moment overschrijdt het aantal gedrukte Bijbel-boodschappen het biljoen.
Dat is geen ander boek op deze wereld gelukt en zal ook geen ander boek ooit lukken!

De Bijbel is een wonder! De evangelist Spurgeon las de Bijbel 5000 keer en zei: ”de 5000ste keer vond ik hem nog mooier dan de 1E keer”. Welk ander boek dat je kan bedenken, hoe mooi ook, lees het 5000 keer en het hangt je meters de keel uit.

De Bijbel heeft gezag over de mensheid!
De Bijbel heeft absolute autoriteit over twee soorten mensen. Over de gelovigen, maar ook over de mensen die niet in God geloven!

Daarom is het zo belangrijk dat jij en ik weten wat de Bijbel nu over Zichzelf zegt!

GODS WOORD IS DE WAARHEID!
In Welken ook jij bent, nadat jij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie van je zaligheid gehoord hebt; in Welke jij ook, nadat jij geloofd hebt, bent verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. Efeze 1:13 en 14

Om de hoop, die voor jou weggelegd is in de hemelen, van welke jij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie; Hetwelk tot je gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder jullie, van dien dag af dat je het gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Kolossenzen 1:5 en 6

Haast je, om jezelf God beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen. Jakobus 1:18

We sluiten deze post af met een tekst die ik met klem op je hart wil leggen:

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig! 1Timotheüs 4:9

GODS WOORD IS WAAR, ONTDEK HET ZELF MAAR!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *