Alleen de woorden van God!-9

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Wat zegt Gods Woord over jonge mensen?
Luister maar:

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord.
Psalm 119:9

Dit is duidelijke taal!
Dit zegt ons onomwonden en rechtuit dat je NIET zuiver leeft als je je NIET houd aan Gods Woord!

Wat betekend dat, houden aan Gods Woord?
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid (onderworpenheid, geduld) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Vol einder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter` hand` van de troon van God. Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Hebreeën 12:1 t/m 3

Kort samengevat zegt deze tekst:” leg alle gebondenheid en gehoorzaamheid aan deze wereld af, en loop de loopbaan ziende op Jezus in gehoorzaamheid en geduld. Zodat jij niet *verflauwt en afdwaalt.

*verflauwt: vermindert, achteruitgaan, afzakt, verslapt, terugloopt, ophoud, uitdooft.

Met andere woorden, je houd je aan Gods Woord als je ziet op Jezus, Hem volgt in gehoorzaamheid en geduld en je daarin niet verslapt, en uiteindelijk je volgen en gehoorzaamheid uitdooft. En als gevolg daarvan je afdwaalt van Hem en jouw gehoorzaamheid aan Hem.

Maar vlucht van de begeerlijkheden van de jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart.
2Timotheüs 2:22

Dit is de betekenis van het houden aan Gods Woord!!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudige.
Psalm 119:130

Dit is een geweldige sleutel voor jou en mij als we De Bijbel niet alleen in de kast hebben liggen maar Gods Woorden ook opendoen en biddend lezen!

Als we Gods Woorden (opgetekend in de Bijbel) lezen, en door het inzicht van de Heilige Geest gaan Gods Woorden open (dan gaan we begrijpen en verstaan wat we lezen) dan is er licht en inzicht!

Prachtig! Dan lezen we niet alleen Gods Woorden dan verstaan we ook Gods Woorden!
Dan raken Gods Woorden ons hart, en gaan we begrijpen wat Gods Woorden ons zeggen!
Dan word ons verstand verlicht en begrijpen we de liefde van Jezus Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat wij vervult worden tot AL de volheid van God!
Opdat wij ten volle kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte (van God) is! Efeze 3:14 t/m 21. Lees ook: Efeze 1:15 t/m 23 en
Efeze 4:1 t/m 16

Met andere woorden: dan zullen wij komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen (volwassen) man, Tot de maat van de grootte van de volheid van (Jezus) Christus! Efeze 4:13

… voor de eenvoudige.
De bescheidene, gewone, simpele, kinderlijke, onontwikkelde.

Gods Woorden zijn voor jouw en mij! En jij en ik komen door in het geloof Gods Woorden te lezen, tot de volle kennis, ter grootte van de volheid van (Jezus) Christus!
Omdat de Heilige Geest Gods Woorden voor jouw en mij tot leven doet komen.

Dit kan alleen als we ook daadwerkelijk met een verlangend hart Gods Woord open doen en tijd nemen om het begrijpend te lezen!

Nee, het maakt niet uit of je nu (naar de mens gesproken) heel slim bent of je staat onder aan de ladder, nee, Gods Woorden zijn er voor jou! En God wil zich openbaren (laten zien) aan jou!

We geven je een voorbeeld:
De discipelen (volgelingen) van de Heere Jezus kwamen uit de verschillende lagen van de bevolking.

Petrus was een eenvoudige visser.
Mattheüs was een tollenaar.
Lukas was een dokter.

Zie je? Gods Woorden zijn voor jouw en mij!

Hoe werden Petrus, Mattheüs en Lukas discipelen van Jezus?
ZE VOLGDEN JEZUS!

En jij?

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel en synoniemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *