Alzo lief! 1

OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!

Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

De Liefde van de Vader, laat zich al zien in Genesis.
En de HEERE God had den mens *geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, die Hij geformeerd had. Genesis 2:7 en 8

Geformeerd betekend onder andere ontwerpen, scheppen, creëren, modelleren, ontplooien, uitwerken.

De Vader, maakt een ontwerp, dat ontwerp word gecreëerd, die creatie word gemodelleerd, hij laat zijn creatie ontplooien, en werkt het tot in de puntjes uit!
En daar lag een lichaam, volledig en perfect en Hij zag dat het goed was! Maar er miste iets, God als bron van leven, miste Zijn leven in deze perfecte creatie!
Toen blies Hij in zijn neusgaten de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Begrijpen wij eigenlijk wel wat we hier lezen? God blies Zijn Geest in Zijn creatie, de mens!
Dit is een van de redenen dat wij NIET van onszelf zijn maar van onze Vader!

En dat betekend ook dat alle levende mensen, leven door de Geest van God!
Nee, daar staan we nooit bij stil en lezen we zo over heen, maar het is toch echt een feit hoor!
Geen mens op deze wereld is van zichzelf! Hij was, is en blijft Gods creatie, met Gods Adem!

Maar Zijn Vaderlijke zorg gaat verder! Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar de mens, die Hij geformeerd had.
Vader God had bomen laten groeien, die er begeerlijk uitzagen, en de vruchten van de bomen waren goed om te eten en voedzaam! Er stonden twee bomen midden in de hof, de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad.
Ook was er een rivier in die hof, die deze hof bewaterde. Er was Goud, *bedolah, en de steen **sardonix (Genesis 2)

* is een hars die afkomstig is uit de schors van de balsemboom Commiphora wightii. De geelachtige tot bruine hars wordt verkregen door het aanbrengen van insnijdingen in de schors. De hars heeft een geur vergelijkbaar met mirre en wordt vaak gebruikt in wierook en parfums.
Het woord בְּדֹלַח (bedólah) in Hebreeuwse grondtekst duidt waarschijnlijk wel op hars, maar betekent letterlijk kristal of geslepen glas. Er is twijfel over de precieze substantie die met dit woord aangeduid wordt.
** Sardonyx (Gr. sardonux), ook gespeld Sardonix, is een harde edelsteen, een witte tot oranjerode en roodbruine variëteit van de Agaat, een neerkleurige steen.
In de oudheid maakte men uit gebrand sardonyx grote vazen, zegels en cameeën.

Dit alles had Vader God Gecreëerd voor Zijn Creatie de Mens!
Hij had de mens geschapen, maar ook de voorzieningen voor die mens om te leven waren in overvloed aanwezig! Alzo lief heeft God zijn creatie / gehad!

Nu moet je eens opletten!
God heeft al Zijn Liefde in Zijn creatie de mens gelegd en in Zijn zorg voor Zijn mens, de hof.

MAAR WAT IS LIEFDE ZONDER WEDERLIEFDE?
Wat heeft een vader aan kinderen die van hem houden en hem gehoorzamen omdat ze zo geprogrammeerd zijn? Kinderen die alleen van pappa houden en doen wat hij zegt omdat dat knopje op `on` staat. Geen vader in de hele wereld zou dat bevredigen. En zo ook God niet!

Onze Hemelse Vader heeft jouw en mij geschapen met een… eigen wil!
En die eigen wil resulteert in het feit dat wij keuzes kunnen maken!

Het is de wil van Vader God dat zijn Creatie Hem gehoorzaamd, naar Zijn Wil leeft vanuit hun hart, vanuit hun willen! Dat het jouw en mijn keuze is om onze Creator te dienen en aanbidden vanuit ons hart! Vanuit ons hele wezen!

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere.
En jij zal de Heere, jouw God, liefhebben uit geheel je hart, en uit geheel je ziel, en uit geheel je verstand, en uit geheel je kracht. Dit is het eerste gebod.
Markus 12:29 en 30

Zie je dat? Dit is de absolute wil van God over het leven van Zijn creatie, de mens!
En dat was de inzet van Vader God ook in het paradijs. God had zijn creatie `alzo` lief dat Hij echt alles tot in de puntjes verzorgt had, en genoot ervan dat de eerste mensen Adam en Eva Hem zo lief hadden uit geheel hun hart, ziel, verstand en kracht! Het plaatje was compleet!

Zie je Vader God genieten!
En om overtuigd te zijn van Adam, dat Hij Hem uit zijn vrije wil zou dienen en gehoorzamen, relatie met Hem hebben, had Vader God twee bomen in de hof laten groeien.
De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad.
En zei Hij over die bomen tegen Adam: “ Van allen bomen in deze hof zal jij vrijelijk eten; Maar van den boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zal jij niet eten; want op de dag, dat jij daarvan eet, zal jij de dood sterven. Genesis 2:16 en 17
Adam had op dat moment GEEN kennis van goed en kwaad. Hij kende dat niet, Hij leefde in relatie met Vader God Zelf. Er was op dat moment geen zonde, ongehoorzaamheid.
En Adam wist, als ik niet van die boom eet, zal ik ook nooit sterven!

Want `ALZO` lief had God deze wereld! De wereld die hij voor Zijn creatie de mens geschapen had!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *