Alzo lief! 6 De Anticlimax de gevolgen

ALZO LIEF! -6-
OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16
Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

Misschien denk je wel, kom op wanneer zijn we nu eens voorbij die zondeval, we worden hier niet zo blij van!
Je hebt gelijk! Besef je nu ook wat het voor onze hemelse Vader geweest is om zijn eigen creatie, de mens hun gehoorzaamheid aan satan te zien geven?
Na alles wat Hij voor hen geschapen had, een perfecte zondeloze wereld waar ze oneindig zouden leven, in gezondheid, blijdschap eten en drinken genoeg, alle dieren om hun heen zonder bang te hoeven zijn enz.
Juist die mensen, Adam en Eva, gaven hun ja woord aan de slang! Aan uitgerekend de allergrootste tegenstander van God Zelf!

En dan denk je over en uit! Onze hemelse Vader is zo teleurgesteld, Hij vernietigd de mens, de satan en zijn gevallen engelen en begint opnieuw, een nieuwe creatie, zonder eigen wil die wel altijd in gehoorzaamheid aan Hem leven.

FOUT! Jij en ik zouden zo denken, en heel begrijpelijk hoor, maar nu zijn we op het punt beland waar we gaan lezen HOE lief God de wereld heeft gehad en nog heeft!

Nee we slaan geen gedeelte over en springen snel over op het suikergoed evangelie, wat ons allemaal goed smaakt en eind goed al goed. En Adam en Eva leefden nog lang en gelukkig!

NEE! Ik beloof je, sterker nog God belooft Zelf vanuit Zijn Woord dat het nog veel mooier word! God (onze hemelse Pappa) gaat ons laten zien dat Jezus Christus niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen! De aard van God, het wezen van God is dienen!

Zegt de Bijbel dat? JA!
Want ook de Zoon van mensen (Jezus Christus) is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Markus 10:45

We gaan terug naar onze tekst.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelf zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15

God zet vijandschap tussen satan en de moeder aller levenden (Eva), met andere woorden God zet vijandschap tussen dood en leven! De slang zal ook altijd gezien worden als een giftig en schadelijk schepsel. Duidelijk een voorbeeld van haat en verachting!
LET NU OP!
Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen, en de slang zal het zaad van de vrouw de verzenen vermorzelen.
Nu, wie, wat is het zaad van de vrouw? Alle mensen, en hier wordt geprofeteerd over Jezus Christus!
Omdat Jezus Christus God geopenbaard is in het vlees, als mens!
Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
Genesis 3:20
Wat is het zaad van de slang? Heel eenvoudig; adderengebroed! Slangen brengen slangen voort! En het verwijst naar satan en zijn demonen.
datzelf zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Nu, De slang is schadelijk voor de mens en vermorzeld de verzenen van de mens omdat hij vaak niet hoger kan bijten. Er word zelfs aandacht aan het bijten van de slang geschonken in de verzenen van een paard.

Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende in de verzenen van een paard, dat zijn rijder achterover valt. Genesis 49:17

Wat zijn verzenen?
De verzenen zijn het laatste stuk van de draagrand onder de ballen van de hoef van een paard en kunnen vergeleken worden met de hiel. … De verzenen aan de binnenkant van de hoef zijn steiler dan aan de buitenkant.
Dus vrij vertaald zijn de verzenen, je hielen.

MAAR! De mens is overwinnaar over de slang en vermorzeld zijn kop! Dat wil zeggen dat de mens de slang een dodelijke wond toebrengt, met doel het hele geslacht van de slangen te vernietigen.
LEES NU GOED MEE!
Het oordeel dat over de slang is uitgesproken word zeer versterkt door de belofte van God aan Zijn volk!

Op den felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
Psalm 91:13
Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken (zieken)zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. Markus 16:18

DE VROUW EN DE SLANG WAREN VRIENDELIJK IN GESPREK MET ELKAAR MAAR NU ZIJN ZIJ AARTSVIJANDEN GEWORDEN!

Maar er is meer!
Het zaad van de vrouw spreekt ons over onze Heere Jezus Christus! En onze Heere Jezus Christus heeft de oude slang (satan) zijn kop vermorzeld aan het kruis! Daar heeft Hij de slang de dodelijke genade klap gegeven! Halleluja!
Maar net voor die overwinning heeft het zaad van de slang de verzenen (hielen) van de Heere Jezus doorboord! Toen zijn voeten vastgenageld werden aan het kruis!
Zie je dat?
Hier in Genesis 3 profeteert onze hemelse Vader over het verlossingsplan wat Hij uitgewerkt heeft om zijn creatie (de mens) te redden van een roemloze verdoemenis van eeuwige straf!
Met alle eerbied gesproken, God had een plan B – Jezus Christus!

Want ALZO lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Wees nu eerbiedig!
Wij weten dat onze hemelse Pappa, Zichzelf geopenbaard heeft (Zich heeft laten zien) in en door Jezus Christus. Met andere woorden, onze hemelse Pappa heeft Zelf jouw en mij straf gedragen voor onze ongehoorzaamheid! Dit gaat jouw en mijn verstand ver te boven! Maar Gods Woord leert het ons en wij mogen in verwondering AMEN! Zeggen.

Volgende keer: God Zelf offert voor de ongehoorzaamheid van Adam en Eva en daarom voor ALLE mensen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *