Tien Geboden.

Wat zou er gebeuren als Mozes vandaag leefde?
Dan zou hij met de Tien Geboden van de berg Sinaï afkomen en er minsten een jaar mee langs de uitgeverijen moeten leuren.

Bron: Weer en wind van J. John en Mark Stibbe.