Bekeer je 1


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!
Vandaag met al dat corona geweld zou je het haast vergeten!
WAT?

Zie, Ik (Jezus) kom haastig (snel) zalig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek (Gods Woord, de Bijbel) bewaart! (in je hart sluit)
Die onrecht doet, dat hij nog meer onrecht doet; en die vuil is, dat hij nog vuiler word; en die rechtvaardig is, dat hij nog rechtvaardiger word; en die heilig is, dat hij nog heilige word.
En zie, Ik kom haastig (met haast, snel) en Mijn loon is met Mij, om een iedereen te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Ik (Jezus) ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom van het leven, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
Ik, Jezus, heb Mijn engel (prediker) gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel (begin / fundament) en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegt: Kom! En die dorst heeft, komt; en die wil, neemt het water om van te leven (Jezus) gratis!
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met jullie allen. Amen! Openbaring 22

HIER ZIT GEEN WOORD SPAANS BIJ!
Laat je niet afleiden door wat er hier allemaal op de aarde gebeurd. Is dit Coronavirus over, komt er wel weer wat anders, wees daar maar niet ongerust in.
Maar zoekt EERST het koninkrijk van God! Mattheüs 6
Bedenk de dingen die boven zijn, NIET die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3

HOE ZOEK JE JEZUS EN WAAR KAN JE HEM VINDEN?
Lees Zijn Woord, de Bijbel en roep Hem aan dat Hij Zichzelf aan jouw laat zien door Zijn Woord!
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Romeinen 10:17
Je hoort, leest het Woord, en je gaat dat wat je hoort, leest geloven!
Want een iegelijk (iedereen), die de Naam van de Heer zal aanroepen, ZAL zalig worden. Romeinen 10:13
Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid iedereen, die gelooft! Romeinen 10:4
Namelijk (wanneer, als), Als jij met je mond zal belijden de Heere Jezus, en met je hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zal jij zalig worden! Want met het hart geloof je voor rechtvaardigheid en met den mond belijdt je voor je zaligheid. Want de Schrift zegt: iedereen, die in Hem (Jezus) gelooft, die zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:9 t/m 11

Als je Jezus zoekt, zal je Hem vinden! En als je Jezus gevonden hebt, heb je Het Leven gevonden!
volgende keer zal ik je laten zien, wat je allemaal gevonden hebt in en door Jezus Christus!
Daar verbleken alle gebeurtenissen bij op deze aarde!
Dan wil je alleen nog maar de dingen bedenken die boven zijn!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

2 reacties op Bekeer je 1

  1. Kevin schreef:

    Duidelijk uitgelegd pa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *