Bericht voor kinderen en jongeren 10

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

JE MOET KIEZEN! EEN LEVEN MET JEZUS OF ZONDER HEM!
En om die keuze te maken moet je weten wie Jezus is en waarom dit zo een belangrijke keuze is.

Vorige keer hebben we ontdekt dat wij precies dezelfde keuze zouden hebben gemaakt als Eva!
En misschien ben je daar van geschrokken, en dat begrijp ik best, maar na die schrik is er goed nieuws! Hoe fout jouw en mijn keuze soms ook is, Je mag ALTIJD terug komen bij Pappa God!
ALTIJD!

God was op zoek gegaan naar Adam en Eva, want Hij was ze kwijt! Adam en Eva hadden zich verstopt tussen de bomen in het hof! Weet je dat nog?
En Als God ze gevonden heeft zegt Hij:” Wie heeft jullie verteld, dat jullie naakt zijn? Hebben jullie van die boom gegeten, van welken Ik jullie gebood, dat jullie daarvan niet eten zouden?
Nee, God vernietigde Adam en Eva niet, Hij zocht ze op!

En dan gebeurt er weer iets heel verdrietigs! Adam is zo bang voor alles wat er gebeuren gaat, dat hij Eva de schuld geeft!
Toen zei Adam: De vrouw, die U bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten.
Natuurlijk het is waar wat Adam zegt, maar in plaats de verantwoording op zichzelf te nemen, schuift hij die op zijn vrouw.
En God? Hoe reageert God hierop? God had Eva aan Adam gegeven als hulp!
En de HEERE God zei tot de vrouw: Wat is dit, dat jij gedaan hebt? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
God wist ook wel dat Eva, Adam verleid had en vraagt Eva om verantwoording daarvoor. En Eva?
Die steekt de schuld op haar beurt op de slang! Ook Eva vlucht voor haar verantwoordelijkheid!
Toen zei de HEERE God tot die slang: Omdat je dit gedaan hebt, zo ben jij vervloekt boven al het vee, en boven al de dieren van het veld! Op je buik zal je gaan, en stof zal je eten, al de dagen van je leven. En Ik zal vijandschap zetten tussen jouw en tussen deze vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar zaad; en haar zaad zal je de kop vermorzelen, en jij zult de verzenen vermorzelen van haar zaad.

De slang die door de satan gebruikt was om tot Adam en Eva te spreken, die wordt vervloekt en wordt hard door God gestraft! En God spreekt tegen de slang omdat God weet dat satan de slang gebruik heeft. Dus God spreekt tegen satan!

En hier lezen we over de Heere Jezus!
Onder het zaad van de slang moeten we verstaan: de mensen die satan toebehoren en dienen (lees ook Handelingen 26:18; Johannes 8:38, 41 en 44).
Onder het zaad van de vrouw moeten we Christus verstaan. Van Hem wordt gezegd in Galaten 4:4 dat Hij is “geworden uit een vrouw”. Zoals de term “zaad” in Genesis 22:18 op Christus slaat (zie Galaten 3:16) zo ziet ook de term “haar zaad” uiteindelijk op Christus.

NOG EEN WEETJE OVER DIT GEDEELTE:
De directe betekenis van Genesis 3:15 – Dit vers heeft een directe en een indirecte, geestelijke of symbolische betekenis. De eerste, directe betekenis is dat God tussen het dier “slang” en tussen de vrouw en haar nageslacht vijandschap zet. De mens heeft, enkele (1)fakirs niet meegerekend, een hekel aan slangen en waar hij woont zal hij trachten ze uit te roeien. Daarbij doodt hij een slang door het dier de kop te vermorzelen; omgekeerd zal de slang een mens die in het veld wandelt in het onderbeen bijten.

(1) Fakir = iemand die voor zijn beroep artiest is en die met het uiterlijk van een fakir voor een publiek slangen bezweert, touwen rechtop laat staan, op een spijkerbed ligt, mensen hypnotiseert, goochelt of vuur spuwt.

Het vermorzelen van de kop van satan ziet niet op het letterlijk vermorzelen van een materiële kop, want Satan is een geest. De kop of het hoofd is het bestuurscentrum van een wezen en zo is hier de macht van satan bedoeld. Christus zal aan satan alle macht ontnemen, hem als machthebber tenietdoen.
Omgekeerd zou satan de verzenen of de hiel van Christus verbrijzelen. Dat ziet op het lichamelijk lijden dat satan Christus zou aandoen. De hiel is het uitstekende achterste deel van de voet waar zich o.a. de pezen van de spieren van het been bevinden, die het lopen bewerken..

En Adam en Eva? Die zijn toch ook ongehoorzaam geweest?
Tot Eva zei God: Je zwangerschap zal met pijn en moeite zijn, en met pijn zal je kinderen baren.
En je lust zal tot je man zijn, je verlangt naar hem en je man zal heerschappij over je hebben.

En tot Adam zei God: Omdat je naar je vrouw geluisterd hebt, is de aarde om jouw wil vervloekt!
Met moeite en verdriet zal je daarvan eten al de dagen van je leven. De aarde zal doornen en onkruid voortbrengen en het kruid van de aarde zal je eten. Al zwetend zal je je brood eten (hard voor je brood moeten werken), totdat je tot de aarde terugkeert, (sterft en begraven wordt) ondanks dat je daaruit genomen bent; want jij bent stof, en jij zal tot stof terugkeren.

We hebben eerder gezien dat God zijn Woord MOET houden! Dus ook de waarschuwing die God gegeven had, op die dag als je van die boom zal eten zal je de dood sterven, en hier zien we dat God Zijn Woord houd! Adam en Eva zullen niet meer eeuwig op aarde leven, nee ze zullen ook een keer sterven en begraven worden. En wij, als nageslacht van Adam en Eva (de eerste mensen), zullen ook wij niet eeuwig op deze aarde leven, maar zullen ook wij een keer moeten sterven en begraven worden.

Omdat ook wij in ongehoorzaamheid aan God hebben geleefd! De Bijbel zegt het zo:
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig = onschuldig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, allen zijn zij onnuttig geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Romeinen 3:10 t/m 12

MAAR!
Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden (1) ZONDER de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
(1) Namelijk de rechtvaardigheid van God DOOR HET GELOOF van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Want zij (wij) hebben allen gezondigd, en verdienen niet de heerlijkheid van God;
En worden om niet (zonder het te verdienen) gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een bewijs van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God;
Tot een betoning = bewijs van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig is, en rechtvaardigende diengenen, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 3: 21t/m 26

Met andere woorden: Door het geloof in Jezus Christus, sta jij helemaal 100% rechtvaardig = onschuldig voor God!

We hebben even moeten doorbijten, maar volgende keer gaan we zien dat jouw en mijn ongehoorzaamheid NIET het laatste woord hebben!
En volgende keer beginnen we met het eerste offer in de Bijbel, dat is bij deze belooft!

Luister dit liedje maar eens:

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *