Bericht voor kinderen en jongeren 11

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

JE MOET KIEZEN! EEN LEVEN MET JEZUS OF ZONDER HEM!
En om die keuze te maken moet je weten wie Jezus is en waarom dit zo een belangrijke keuze is.

VANDAAG IS HET DAN ZOVER!
Het eerste offer wat gebracht word in de Bijbel wijst op Jezus Christus!

Laten we meteen gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt!
Weet je nog dat we vorige keer zagen dat de slang = satan/duivel, Adam en Eva een vloek over zich heen haalden door ongehoorzaam te zijn aan God?
En daar sta je dan, SCHULDIG verklaard! Adam en Eva stonden daar `naakt` voor God!
Letterlijk naakt: Toen werden allebei hun ogen geopend, en zij ontdekten, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten. Genesis 3:7
En figuurlijk naakt: dan ligt naar mijn inzien de nadruk op het feit dat zij inzien dat zij hun onschuld voor God hebben verloren. Zij zijn hun mantel van gehoorzaamheid en gerechtigheid kwijt. Door eigen schuld. Dat is ook werkelijk om je diep te schamen voor God!

EN NU? Einde verhaal? Vervloekt en verloren? NEE!
Lees maar mee: En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Genesis 3:21

Wat we hier lezen is een compleet NIEUW begin! Waarom?
Omdat God een dier 0f dieren had geslacht, en van die vellen maakte God rokken voor Adam en Eva!
Dat betekend dat er bloed gevloeid had! Door het slachten van het dier of dieren.
En Adam en Eva kregen het vel van dat dier om zich mee te kleden! Dat dier stierf zodat het tot zegen kon zijn voor Adam en Eva! Adam en Eva werden omkleed (door het vel, waarvan een rok was gemaakt aan te trekken) met dat dier!

Lieve kinderen en jongeren, ik zeg dit met de groots mogelijke eerbied, dat dier is een beeld van de Heere Jezus Christus! Hier laat God al zien dat er een plaatsvervanger is voor Adam en Eva, er is een plaatsvervanger voor jouw en mij! Jezus Christus nam de plaats in van Adam en Eva, en van al de mensen op heel de wereld! Al de zonden = ongehoorzaamheid, van Adam en Eva tot het einde van mensheid is gedragen door de Heere Jezus Christus!

JA, MAAR HOE DAN? Hoe is dat geslachte dier in de hof nu een beeld van de Heere Jezus Christus?
Goed dat je dat vraagt! We gaan het meteen ontdekken!

DAT DIER MOEST EERST GESLACHT WORDEN.
Zuivert dan de ouden zuurdesem uit (doe je oude zonden = ongehoorzaamheid weg), opdat jij een nieuw deeg mag zijn (een nieuwe schepping), gelijk jij ongezuurd bent (opdat jij zonder zonden bent). Want ook ons Pascha (Paaslam) is voor ons geslacht, namelijk Christus! 1Korinthe 5:7

WOOW! Staat dit er echt? Ja! Jezus Christus is voor jouw en mij geslacht!

HOE DAN? Hoe moet ik mij dit dan voorstellen?
Goed dat je ook dit vraagt!

Toen dat dier door God geslacht werd, VLOEIDE ER BLOED!
Toen de Heere Jezus gegeseld werd en later gekruisigd werd, vloeide er bloed!
De Bijbel zegt: En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hebreeën 9:22

Dit Bijbelgedeelte wijst terug op de Tabernakeldienst, waar er dagelijks offers gebracht moesten worden om vergeving van je zonden te ontvangen. (Ga ik nu even verder niet op in)
WAAROM?
Maar (Jezus) Christus, de Hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht, is door de meerderen en volmaakten Tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, ook niet door het bloed van bokken en kalveren, MAAR DOOR ZIJN EIGEN BLOED, eenmaal ingegaan in het heiligdom, (in de hemel) een eeuwige verlossing teweeggebracht heeft. Hebreeën 9:11 en 12

Met andere woorden: Jezus Christus heeft met zijn lichaam, door Zijn Eigen bloed, betaald voor jouw en mijn zonden = ongehoorzaamheid!
De profeet Jesaja zegt het zo: Maar Hij is om onze overtredingen (zonden = ongehoorzaamheid) verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5.

God was zo verschrikkelijk boos, woest over de ongehoorzaamheid van Adam en Eva en jouw en mij, dat Hij ons wilde verbrijzelen! Zijn volle boosheid over ons wilde uitstorten. Maar tegelijkertijd had God ons zo onwijs lief, dat Hij Zijn Schepping, Zijn creatie, de mens niet compleet wilde vernietigen.
Aan de ene kant moest God Zijn Woord houden en ons straffen, aan de andere kant houd God zoveel van ons dat Hij ons niet wilde vernietigen, en dan komen we bij het grootste wonder uit de geschiedenis!

Want alzo lief heeft God de wereld = jouw en mij gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon = Jezus Christus gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderft = vernietigd, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Johannes 3:16 en 17

God had een oplossing nodig, en vond die in Zijn Zoon Jezus Christus!

Dat dier in de hof van Eden, werd geslacht, er vloeide bloed, en Adam en Eva werden aangekleed = omkleed met dat vel van dat dier. (God had er rokken van gemaakt)

Jezus Christus is de Zoon van God, werd geslacht = gegeseld en gekruisigd, er vloeide bloed, en door het geloof in Jezus Christus, word je aangekleed = omkleed met de mantel van de gerechtigheid!
Je zonden = ongehoorzaamheid is vergeven, je bent helemaal rein voor God!

Zie je de overeenkomst? Zie je dat dat dier een prachtig beeld is van Jezus Christus! Dat in Genesis 3 God, Adam en Eva een beeld laat zien van de Heer Jezus, Zijn Zoon?

Ik hoop dat je het begrepen hebt. Dit is in een notendop het evangelie!
Volgende keer ronden we de geschiedenis van de hof van eden af.

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *