Bericht voor kinderen en jongeren 12

VANDAAG EEN 12e en laatste BERICHT VOOR DE KINDEREN / JONGEREN ONDER ONS!

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

JE MOET KIEZEN! EEN LEVEN MET JEZUS OF ZONDER HEM!
En om die keuze te maken moet je weten wie Jezus is en waarom dit zo een belangrijke keuze is.

Vorige keer hebben we stilgestaan bij het allereerste offer in de Bijbel! En we hebben gezien hoe God een schitterend beeld schetste van Jezus Christus!

Nu hebben we nog een belangrijk gegeven niet behandeld uit het Hof van Eden.
Lees maar even mee – Toen zei de HEERE God: Ziet, de mens is geworden net als Ons, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteekt, en neemt ook van de boom van leven, en eet, en leeft in eeuwigheid. Genesis 3:22

Dat was het! In de hof stond een tweede boom! Namelijk de boom van het leven.
De boom des levens (Hebreeuws: עץ החיים, etz hachayim) was een boom in de hof van Eden, de eerste woonplaats van de eerste mensen. De boom stond in het midden van de hof.
De vruchten van de levensboom zouden de mens eeuwig doen leven. Adam en Eva mochten vrijelijk van alle bomen eten, dus ook van de levensboom, alleen niet van de boom van kennis van goed en kwaad.

En nu, na dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest aan God, ontstond er een levensgroot probleem! Als Adam en Eva na hun ongehoorzaamheid aan God van die boom des levens zouden eten dan zou de hele mensheid onsterfelijk zijn en de ongehoorzaamheid alleen maar groter en erger worden! Dan was ook de ongehoorzaamheid onsterfelijk!

En omdat te voorkomen greep God onmiddellijk in!
Lees nog even mee:
Zo verdreef hem de HEERE God uit den hof van Eden, om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van den boom van leven. Genesis 3:23 en 24

God stuurde Adam en Eva weg uit de Hof! Wat een vreselijk moment moet dat geweest zijn voor God en Adam en Eva! God had het zo mooi en goed bedoeld! Tot in de puntjes verzorgd. Hoe het voor de zondeval = ongehoorzaamheid van Adam en Eva was, zo had God het bedoeld voor zijn schepping de mens.
EN NU? Nu moesten Adam en Eva de hof verlaten, en onder de vloek gaan leven, die ze zelf op hun hals gehaald hebben. God moest Zijn woord houden en Adam en Eva straffen, en Adam en Eva zullen moeten sterven, Maar tegelijkertijd was God daar met Zijn genade! Er was een dier geslacht en Adam en Eva werden omkleed met het vel van dat dier, en voorkwam God dat de gevolgen van de ongehoorzaamheid onsterfelijk zouden worden.
Voor Adam en Eva was het een enorme straf, teleurstelling dat ze de hof moesten verlaten, maar God had verder gekeken en beschermede juist Zijn schepping de mens voor erger!

In heel deze geschiedenis zien we een woord heel groot worden namelijk het woord… GENADE!

EN DIE GENADE IS GEOPENBAARD IN DE PERSOON JEZUS!
Snappen jullie dit?

Hebben jullie begrepen dat God de Vader moest handelen naar wat Hij gezegd had?
Maar dat Hij tegelijkertijd voor de oplossing had gezorgd door en in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus?
En vandaag is het nog precies hetzelfde!
Jij en ik zijn ongehoorzaam aan God. Dat hebben we gezien in de vorige studies.
Ook jij en ik verdienen de eeuwige dood. Dat mag ik niet minder hard zeggen.
MAAR!
Jezus Christus de Zoon van God heeft voor jouw en mij betaald! Hij is als een Lam geslacht voor jouw en mijn zonden = ongehoorzaamheid.
En Hij is de weg tot verzoening met God de Vader!
HOE?
“Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg je, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien…” (Johannes 3:3)

Je moet opnieuw geboren worden!
WAT IS DAT NU WEER?
Dat houdt in dat de Heilige Geest je overtuigt van je zonde en je bij Jezus brengt.
“En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…” (Johannes 16:8)

Vanaf dat moment zal de vernieuwing in je gehele leven doorwerken, naarmate je Gods Geest de ruimte geeft om te werken. Je zou het kunnen vergelijken met het leven van een baby die staat aan het begin van zijn leven en vele dingen moet leren wil hij tot volkomen volwassenheid komen.
“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan…” (Johannes 3:5)

De nieuwe geboorte wordt bewerkt door water en Geest. Water is het beeld van de doop, je gaat helemaal onder water en dat water reinigt en wast je schoon. Daarnaast is de Geest van God er om je te wijzen op zonde en verkeerde gewoontes in je leven en wat je daar mee moet doen. Daarbij zal Hij het nieuwe leven van Jezus meer en meer in je uitwerken.

Nu over de doop en vervulling met de Heilige Geest gaan we het niet hebben, maar ben je oud genoeg om ook die waarheid te begrijpen wijs ik je graag door naar de link helemaal onder aan deze pagina.

Iemand die opnieuw geboren is, kun je herkennen aan het feit dat hij gelooft dat Jezus de Christus is. Die persoon leeft uit het geloof en draagt overvloedig vrucht. Dat wil zeggen dat de uitwerking ervan zichtbaar is in iemands leven.
“Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren…” (1 Johannes 5:1a)

Samenvattend zou je kunnen zeggen, dat iemand die opnieuw geboren wordt, nieuw leven ontvangt door Jezus, wat betrekking heeft op zijn of haar hele leven.
“Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn…” (Johannes 1:12-13)

Eeuwig leven ontvang je door geloof in Jezus Christus. In heel de Bijbel door wordt daar over geschreven.
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…” (Johannes 3:16)

Door geloof in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor jou persoonlijk en wie Hij is, wordt de gebroken relatie tussen God en jou hersteld. Op het moment dat jij gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan en dat aanvaardt, spreekt God je vrij van schuld.

“Wij dan, gerechtvaardigd (er is voldaan aan het recht; God spreekt je vrij van schuld) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…” (Romeinen 5:1)
“Want indien jij met je mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je behouden worden; want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met de mond belijdt je tot behoudenis. Namelijk het Schriftwoord zegt: Iedereen wie op Hem (Jezus) zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Namelijk, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: iedereen wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…” (Romeinen 10:9-13)

Voor degenen die in Jezus zijn, is er geen veroordeling meer.
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn…” (Romeinen 8:1)
AMEN!

Ben je groot en wijs genoeg om ook meer te willen weten over de doop, klik dan op de link hieronder:

Wat moet ik geloven om gered te zijn?

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *