Bericht voor kinderen en jongeren 6

VANDAAG EEN zesde BERICHT VOOR DE JONGEREN / KINDEREN ONDER ONS!

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

WELKE KEUZE ZOU DAT NU WEZEN?
De allerbelangrijkste keuze in jouw leven is het kiezen om In Jezus te geloven of niet!

Want die keuze heeft namelijk gevolgen! En nee, je hoeft nu niet bang te zijn dat ik jullie eerst heel bang ga maken, en dan zeg, je moet voor Jezus kiezen. Dat zou niet eerlijk wezen en dan is angst de grond van jouw keuze en dat is GEEN betrouwbaar fundament!

Weten jullie nog wat we met elkaar besproken hebben?
Jezus zei:” ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”. Markus 10:13-31

Jezus ze: ”Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij”. Mattheüs 19:13-30

Jezus zei:” ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”. Lukas 18:15-30.

HET IS DE WIL VAN DE HEERE JEZUS DAT JULLIE BIJ HEM KOMEN!
Kijk, hele kleine kinderen werden door hun ouders naar de Heere Jezus gebracht.

Maar vandaag hebben wij het met elkaar over jullie! En jullie kunnen ZELF naar de Heere Jezus toe gaan! Jij mag altijd en waar je ook bent naar de Heere Jezus toegaan!
Maar nu vraag je jezelf misschien af: ”waarom zou ik naar de Heere Jezus toegaan?”
Wie is die Jezus? En waarom is het de allerbelangrijkste keuze in mijn leven om te kiezen of ik Jezus wil volgen of niet, of ik in Jezus geloof of niet, of ik Jezus vertrouw of niet?

Goed dat deze vragen gesteld worden!
We gaan hier met elkaar over door babbelen, en ik zal zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen Wie Jezus is, en waarom het de allerbelangrijkste keuze is om Hem te volgen!

WIE IS JEZUS?
Waarom zou je voor Jezus kiezen en Hem volgen als je niet weet wie Hij is?!

Om te begrijpen wie Jezus is, gaan we even terug naar het allereerste begin!
Toen er nog helemaal niks was, ook geen aarde en hemel, geen engelen, geen dieren, geen mensen en geen duivel, was ALLEEN God er!

GOD HEEFT GEEN BEGIN EN GEEN EINDE!
Hoe weet ik dat? Dat staat in Zijn Woord = de Bijbel!
Psalm 90:2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

WAT BETEKEND VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID?
`Van eeuwigheid tot eeuwigheid` betekend: `nooit begonnen en nooit eindigend`
Natuurlijk kan je dat niet begrijpen, het gaat ons petje te boven!
Maar we geloven het omdat de Bijbel ons dat zegt!

Nu deze God heeft de aarde en alles wat er op leeft en alles wat in de zee leeft geschapen!
(Genesis 1)
Ja, God heeft ook de mens geschapen! (Genesis 2:7)
Scheppen betekend: je maakt iets uit niets! Dus, God had helemaal niks en door te spreken liet Hij de aarde ontstaan en alles wat er op groeide, Hij sprak en de zee was er, met alles wat er in leeft.
En uit de aarde heeft hij de mens gemaakt! Zo zijn wij ontstaan! Zo zijn wij op de aarde gekomen!
En God had een prachtige hof gebouwd, met bomen met vruchten en stromend water. Daar mochten de eerste mensen in wonen. Het was er volmaakt. Dat betekend dat er geen zonde = ongehoorzaamheid naar God was en er was geen geweld. Er waren geen ziekten enz.
ALLES WAS 100% GOED! Nu is dat wel heel moeilijk voor te stellen he?

Eigenlijk wil ik dit plaatje wel vasthouden, zo mooi, zo perfect! Leven waar alles goed is en een hemelse Vader die dag en nacht bij je is! Een Vader waar je mee praat en relatie mee hebt!
Je kunt dit allemaal lezen in het eerste boek van de Bijbel dat heet Genesis.

Maar zo mooi, zo perfect is het helaas niet gebleven.
WAAROM NIET? Lees maar mee!

We weten uit de Bijbel dat God ook engelen heeft geschapen. En een van die engelen was Lucifer.
Lucifer betekend: `morgenlicht`, `morgenster`, `lichtdrager` en `lichtende`.
(denk er maar aan als je een lucifer aansteekt, en het is donker, dan zie je een vlammetje (licht) op het luciferstokje)
En deze engel was een uitermate hooggeplaatste engel! ( Ezechiël 28:3-5 en 12-14)
Deze engel wandelde in de hof en DIENDE Adam en Eva (de mensen die het eerst geschapen waren) en beschutten hen, overdekte hen. Ezechiël 28:13.

MAAR:
Deze engel, deze lucifer kwam in opstand tegen God!
Hoe is dat nu mogelijk geweest? We hebben het er al met elkaar over gehad dat engelen en de mensen met een vrije wil zijn geschapen! Lucifer kon kiezen! En deze engel ging nadenken!
En de Bijbel zegt exact waar deze engel over nadacht!
Dit lezen we in Jesaja 14:12 – 14 lees maar mee: Hoe ben jij uit den hemel gevallen, o morgenster, jij zoon van de dageraad! hoe ben jij ter aarde neergeworpen, jij, die de heidenen krenkt (kwelt)! En zei in je hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren van God verhogen; en ik zal mij zetten op de berg van de samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten van de wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.

Deze engel, deze lucifer wilde aan God gelijk worden! Deze engel was jaloers op God!
Hij wilde als God zijn! Lucifer wilde op de troon van God zitten!
En dat was een noodlottige beslissing! Want de troon van God staat vast van alle tijden, van eeuwigheid!
(Psalm 93:2)
God heeft de ambities van Lucifer niet geaccepteerd en God heeft hem uit de hemel gestuurd!
Want God is een heilig God!
God had deze engel geschapen als `Lucifer` en hij werd `duivel`. En het woord duivel betekend: `beschuldiger` …
We praten volgende week verder over deze heftige Bijbelse geschiedenis.
Want zonder deze geschiedenis, kunnen we de Heere Jezus NIET helemaal leren kennen!

We hebben het erover gehad dat in de hof alles goed was he?
Nu luister dit liedje maar eens!

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *