Bericht voor kinderen en jongeren 7

VANDAAG EEN zevende BERICHT VOOR DE JONGEREN / KINDEREN ONDER ONS!

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

JE MOET KIEZEN! EEN LEVEN MET JEZUS OF ZONDER HEM!
En om die keuze te maken moet je weten wie Jezus is en waarom dit zo een belangrijke keuze is.

Daarom zijn we begonnen met het allereerste begin in de Bijbel. Want zonder het begrijpen van dat begin, heeft Jezus geen waarde!
We hebben gezien dat God er al altijd al geweest is en er altijd zal zijn – zonder einde.
Dat Hij de Hemel en aarde geschapen heeft, de engelen en de mens. (Adam en Eva).
Dat een engel (lucifer) Adam en Eva dienden, En dat deze engel een uitermate hooggeplaatste engel was.
Maar deze engel werd jaloers en wilde als God zijn en ging de strijd met God aan omdat hij de allerhoogste wilde zijn. Dat stond God niet toe en stuurde hem weg uit de hemel.
Zo werd deze engel van lucifer = lichtdrager, duivel = beschuldiger.

Adam en Eva leefden in de hof en aten de vruchten van alle bomen die in de hof stonden.
Maar God had Adam en Eva heel duidelijk gezegd: “Van allen boom in deze hof zullen jullie vrij eten; Maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, daarvan zullen jullie niet eten; want op die dag, als jullie daarvan eten, zullen jullie de dood sterven”. Genesis 2:16 en 17.

NU KOMEN WE BIJ EEN HEEL VERVELEND STUKJE BIJBELSE GESCHIEDENIS.
Maar als je goed mee leest dan ga je straks heel goed begrijpen waarom de Heere Jezus naar deze aarde moest komen. En zal je dat helpen om je keuze goed te maken.

Nu leefden Adam en Eva in die prachtige hof, met al dat mooie fruit en er was GEEN zonde, GEEN ongehoorzaamheid.
Toen hoorde Eva een stem! En die stem zei: ”Is het ook, dat God gezegd heeft: dat jullie niet mogen eten van alle bomen in deze hof?”
Eva keek op en zag dat het een slang was die tot haar sprak. Toen antwoorde ze: ”Van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten; Maar van de vrucht van die boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: jullie zullen van die niet eten, ook niet aanraken, opdat jullie niet sterven.
Toen zei de slang:” jullie zullen den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als jullie daarvan eten, zo zullen jullie ogen geopend worden, en jullie zullen als God zijn, kennende het goed en het kwaad”.
STOP EVEN!

Wat zien we hier? Eva staat voor een …KEUZE!
Wie zal ze gehoorzamen?

Keuze A – God had gezegd: ”van alle bomen zullen jullie eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad, anders zal je sterven”.
Keuze B – De slang had gezegd: ”Nee, jullie zullen niet sterven maar als God zijn, en het goed en kwaad kennen”.

Lieve jongens en meisjes / meiden, Adam en Eva kenden tot hier toe geen kwaad en geen ongehoorzaamheid! Ze leefden in de hof, zonder zonde, zonder ongehoorzaamheid in een zuivere relatie met God!

Daar stond Eva, de waarschuwing van God en de verleiding om als God te zijn, en het goed en kwaad kennen.
WIE WILDE OOK ALS GOD ZIJN? De jaloerse engel lucifer!
WAT ZEGT DE SLANG? … maar als God zijn…
WIE PRAAT ER DOOR DE SLANG TOT EVA? De engel lucifer die satan is geworden!

En die engel die satan is geworden probeert nu Eva te verleiden om alsnog in opstand te komen tegen God!
WAAROM EN HOE?
Lees maar mee: En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de hemel, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
Genesis 1:27 en 28.

God had de aarde aan Adam en Eva gegeven om heerschappij over te hebben! God had Adam en Eva de aarde gegeven om over de aarde te heersen!
En satan wist dat en dacht; als ik Adam en Eva verleid dat ze naar mij luisteren en mij gehoorzamen dan kan ik over de aarde heersen! Dan ben ik `de koning` van de aarde!
DAAROM VERLEID SATAN ADAM EN EVA OM ONGEHOORZAAM TE ZIJN AAN GOD!

Nee, hij laat z`n ware gezicht niet zien! Hij komt tot Eva in een gedaante van een slang!

JA-HO, EVEN WACHTEN, EEN SLANG PRATEN? BEN JE NU ECHT SERIEUS ?
• Het antwoord ligt voor de hand, dat de slang niet van zichzelf kon praten, maar dat, toen de satan onder Gods toelating een instrument tot zijn beschikking heeft gekregen, hij ook met zijn tong woorden heeft gevormd, wat God eveneens heeft toegelaten. ”In Genesis 3 functioneert de slang -bijzonder slim en scherpzinnig- als de mond van satan. satan neemt dit dier “in bezit”. – Johannes Calvijn –

EN WAT KIEST EVA? Luistert ze naar God of naar satan?
Nu we naar het antwoord van Eva gaan kijken leren we meteen een wijze les!

Waarschijnlijk was Eva zeer verbaasd dat de slang tot haar sprak, maar dit staat NIET in de Bijbel, dus dat weten we niet!
Er staat wel: En Eva zag, dat die boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

NEE! Eva is de satan gehoorzaam en God ongehoorzaam! Ze laat zich verleiden door de woorden van `de slang` en… DOOR WAT ZE ZIET!

EN DIT IS DE LES DIE WE VANDAAG LEREN! Sluit je ogen voor alles wat niet goed voor je is!

Volgende week gaan we lezen wat de gevolgen zijn van deze keuze… en jouw keuzes!
luister dit liedje maar eens!

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *