Bericht voor kinderen en jongeren 8

VANDAAG EEN achtste BERICHT VOOR DE JONGEREN / KINDEREN ONDER ONS!

Hey! Jongens en meisjes / meiden!
We kletsen nog even verder over het onderwerp kiezen, en dan komen we bij de ALLERBELANGRIJKSTE keuze in je hele leven!

JE MOET KIEZEN! EEN LEVEN MET JEZUS OF ZONDER HEM!
En om die keuze te maken moet je weten wie Jezus is en waarom dit zo een belangrijke keuze is.

We zijn vorige week gestopt met: NEE! Eva is de satan gehoorzaam en God ongehoorzaam! Ze laat zich verleiden door de woorden van `de slang` en… DOOR WAT ZE ZIET!

EN DIT IS DE LES DIE WE VANDAAG LEREN! Sluit je ogen voor alles wat niet goed voor je is!
Volgende week gaan we lezen wat de gevolgen zijn van deze keuze… en jouw keuzes!

We lezen in Genesis 3:6 En de vrouw (Eva) zag, dat die boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man (Adam) met haar, en hij at.

WAAROM AT EVA VAN DIE BOOM?
Die boom zag er goed uit, de vruchten van die boom deden het water uit haar mond lopen, en die boom zag eruit alsof zijn vruchten Eva verstandig zouden maken.
MAAR WAS DIT ALLES?
NEE! De duivel had tegen Eva gezegd: “jullie zullen de dood niet sterven; Maar God weet, dat, op de dag dat je daarvan eet, zo zullen jullie ogen geopend worden, en jullie zullen als God wezen, kennende het goed en het kwaad”.
DAT IS DE ANGEL DIE EVA DEED ZONDIGEN, ONGEHOORZAAM DEED ZIJN!
Dat hun ogen geopend \ zouden worden en ze als God zouden zijn!

HOE IK DAT WEET?
Het staat niet zo duidelijk in de Bijbel dat dat de reden is, hoe kom ik daar dan bij?
Omdat dat zichtbaar is van alle tijden! In de loop van de geschiedenis zijn er al heel veel nep christussen opgestaan!
En om een voorbeeld te geven van de dag van vandaag, een voorbeeld wat jullie allemaal snappen, is het feit dat de paus uit de R.K.-kerk, claimt dat hij de plaatsvervanger is van… Jezus Christus! En wie is Jezus Christus? Hij is God! Dus de paus beweert dat hij een plaatsvervanger van God is op deze wereld!
Ook vandaag de dag nog willen mensen als God zijn! Mensen stellen zich naast of boven God! Denk aan de sportwereld, en de wereld van de muziek! Of satan wordt aanbeden of men plaatst zich naast, boven God!

EVA HAD GEKOZEN EN…?
Toen werden hun beider ogen geopend, en zij ontdekten, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten.

De slang / duivel had gelijk! De ogen van Adam en Eva gingen echt open! Ze zagen dat ze naakt waren!
Voor de keuze van Eva en Adam, was het heel normaal dat ze naakt leefden. Hun relatie met elkaar en met God was puur, heilig, rein.
Dus Adam en eva leefden in een perfecte harmonieuze relatie met God en elkaar!
Na de ongehoorzaamheid aan God van Adam en eva, en hun gehoorzaamheid aan de satan, werd die perfecte harmonieuze relatie met God verbroken!
Dus als de Bijbel zegt dat Adam en Eva gingen beseffen dat ze naakt waren, dan ligt naar mijn inzien de nadruk op het feit dat zij inzien dat zij hun onschuld voor God hebben verloren. Zij zijn hun mantel van gehoorzaamheid en gerechtigheid kwijt. Door eigen schuld. Dat is ook werkelijk om je diep te schamen voor God!
Hun ongehoorzaamheid heeft hen van God gescheiden! Schaamden zij zich voor elkaar vanwege hun letterlijke, lichamelijke naaktheid? Dat lees ik niet.
Hoewel Gods Woord ergens anders wel spreekt over “de schaamte (het geslachtsdeel) bedekken” (Zie o.a. Exodus.28:42).
Maar toen ze ontdekte dat ze naakt waren, een diepe geestelijke betekenis heeft, lezen we wel verder in dit hoofdstuk! Adam en eva maken schorten / rokken voor elkaar van vijgenbladeren.

Adam en eva horen de stem van God, door de wind in de hof. En ze schrikken en verstoppen zich in de hof voor God! Dit is vreselijk! Eerst was het heel normaal dat ze naakt leefden. Hun relatie met elkaar en met God was puur, heilig, rein. En nu waren ze bang voor God en verstopten zich voor Hem! Ze wisten heel goed dat ze een verkeerde keuze hadden gemaakt! Een keuze tegen de wil van God in!

NU EVEN VISUALISEREN = DUIDELIJK MAKEN.
Als jij of ik onze ouders ongehoorzaam zijn geweest, en onze ouders zijn daar achter gekomen, dan kan je wel onder tafel kruipen van schaamte. En denk je bij jezelf had ik dit maar niet gedaan. Je weet heel goed dat je ouders verdrietig zijn en hier op terug zullen komen. Misschien ben je ook wel een beetje bang voor de straf die komen gaat.
God had tegen Adam en Eva gezegd:” Van allen bomen in deze hof zullen jullie vrij eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zullen jullie niet eten; want op de dag, als jullie daarvan eten, zullen jullie de dood sterven!
En denk er om dat Adam en Eva dat nog wel wisten! Ze hebben vast gedacht, als God hier op terug komt dan moeten wij sterven! En God houd altijd Zijn Woord!
Daar zitten Adam en Eva dan… Als God ons maar niet vindt…
MAAR… Adam en eva horen de stem van God, door de wind in de hof!
Ze denken: Daar komt God, met het doodvonnis!

En God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
Hier lezen we van een God die Zijn schepping kwijt is! Hier lezen we van een God die Zijn schepping opzoekt! Een God die huilt om het gemis van Zijn relatie met Zijn mensen! Adam en Eva hebben zich verstopt en God komt ze zoeken.
NEE! God zegt niet: Jullie zijn ongehoorzaam geweest en ik dood jullie en ga wel weer opnieuw beginnen! Nee, dat kon God ook niet! God had Adam en Eva geschapen met een vrije wil, en aan hen de keuze gelaten om Hem te gehoorzamen of Hem ongehoorzaam te zijn! Hij had Adam en Eva de aarde gegeven om die te regeren! Alleen hadden Adam en Eva, door naar de slang` te luisteren, die regering van de aarde aan de duivel gegeven! Met eerbied gezegd, God was alles kwijt!
Zou God nu ingrijpen door alles weg te vagen en weer opnieuw te beginnen, dan had God zijn Woord niet gehouden. En zou hij geen God zijn!
Maar God is God en houd Zijn Woord, dus vaagt Hij niet alles weg maar gaat Hij op zoek naar Adam en Eva! En hier (in Genesis 3) begint het evangelie van Jezus Christus!

EINDELIJK! HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS GAAT VANAF HIER SCHITTEREN EN STRALEN!
Maar ik kan jullie dat niet laten zien, zonder deze buitengewoon pijnlijke en droevige Bijbelse geschiedenis. Als ik dit niet aan jullie verteld zou hebben, dan snappen jullie helemaal niks van Jezus Christus! En dan weet je ook niet waarom je een keuze moet maken en voor wie.

Volgende week gaan we kennis maken met het EERSTE offer uit de Bijbel!
Luister dit liedje maar eens:

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.
Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!