De 7 `Ik Ben uitspraken` van Jezus Christus

INLEIDING
Deze studie komt tot stand samen met de geraadpleegde bronnen: De Bijbel, De CvB-StudieBijbel, Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger, Petersteffens.nl en Hebreeuwse woordstudie van J. Koeman.

Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.

En vandaag, wie zeggen vandaag de mensen dat Jezus is?
“Jezus was geen christen. Ik wil hiermee niet zeggen dat hij ’n Israëliet was.”
Multatuli, Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887

“Is er leven na de dood? Alleen Jezus kon die vraag beantwoorden. Helaas is hij dood.”
Origineel: Y a-t-il une vie après la mort? Seulement Jésus pourrait répondre à cette question. Malheureusement il est mort.
Coluche, Franse komiek en acteur (ps. van Michel Colucci) 1944-1986

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zegt jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

Deze vraag van Jezus aan Zijn discipelen is vandaag nog zo actueel !
Wie zeg jij dat Jezus Christus is? Nee, lees nu niet snel verder maar denk daar eens serieus over na, voordat je verder leest! Beantwoord eerst de vraag, van Jezus Zelf, aan jouw!

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7)
‘Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1)

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

LET OP! Deze studie is afgerond. veel zegen en studieplezier!

Ik Ben Het Brood des Levens
Ik Ben Het Brood des Levens-1a-
Ik Ben Het Brood des Levens-1b-
Ik Ben Het Licht van de wereld
Ik Ben Het Licht van de wereld-2a-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2b-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2c-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2d-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2e-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2f-
Ik Ben Het Licht van de wereld-2g-
Ik Ben De Deur der schapen
Ik Ben De Deur der schapen 3a
Ik Ben De Deur der schapen 3b
Ik Ben De Deur der schapen 3c
Ik Ben De Deur der schapen 3d
Ik Ben De Deur der schapen 3e
Ik Ben De goede Herder
Ik Ben De goede Herder 4a
Ik Ben De goede Herder 4b
Ik Ben De Opstanding en Het Leven
Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5a
Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5b
Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5c
Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5d
Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5e
Ik Ben .. ………. .. Het Leven!
Ik Ben .. ………. .. Het Leven! 6a
Ik Ben De Weg! .. …….. .. … ….
Ik Ben De Weg! .. …….. .. … …. 7a
Ik Ben De Weg! .. …….. .. … …. 7b
.. … .. … De Waarheid! .. … …..
.. … .. … De Waarheid! .. … ….. 8a
.. … .. … De Waarheid! .. … ….. 8b
.. … .. … De Waarheid! .. … ….. 8c
.. … .. … De Waarheid! .. … ….. 8d
Ik Ben de Ware Wijnstok
Ik Ben de Ware Wijnstok 9a
Ik Ben de Ware Wijnstok 9b
Ik Ben de Ware Wijnstok 9c
Ik Ben de Ware Wijnstok 9d
Ik Ben de Ware Wijnstok 9e
Ik Ben de Ware Wijnstok 9f
Ik Ben de Ware Wijnstok 9g
Ik Ben de Ware Wijnstok 9h
Ik Ben de Ware Wijnstok 9i
Ik Ben de Ware Wijnstok 9j
Ik Ben de Ware Wijnstok 9k
Ik Ben de Ware Wijnstok 9l
Ik Ben de Ware Wijnstok 9m
Ik Ben de Ware Wijnstok 9n
Ik Ben de Ware Wijnstok (Bijlage / slot)

2 reacties op De 7 `Ik Ben uitspraken` van Jezus Christus

  1. newt schreef:

    Hi to аll, it’s truly a nice for me to go to seе this website,
    it contains priceless Informаtion.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *