.. … .. … De Waarheid! .. … ….. 8d

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -8d-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):
De Heere Jezus Christus wondt er geen doekjes om, Hij zei: Ik ben de waarheid!

Vandaag gaan we verder met het kijken naar de letterwaarde van de Mem.
Mem, letterwaarde 40

We hebben in studie 1 gezien dat het getal 40 vanouds bekend staat als een belangrijk getal.
Enerzijds omdat het vaak voorkomt, anderzijds vanwege de verbinding van dit getal met perioden van beproeving en kastijding (niet in de zin van oordeel, waar het getal 9 van spreekt. 9 houd verband met het bestraffing van vijanden) van zonen en van het verbondsvolk.
Het getal 40 is het product van 5 en 8; het wijst daarom op de werking van genade (5) die leidt tot en uitloopt op herleving en vernieuwing (8). Dit is zeker het geval waar het getal 40 gerelateerd is aan een periode van duidelijke beproeving. Waar het echter in verband staat met zich uitbreidende heerschappij of hernieuwde heerschappij, dan is het in overeenstemming met de factoren 4 en 10 en in harmonie met de betekenis van die getallen. Er zijn 14 van die perioden van 40 jaren die in de Schrift naar boven komen en die we kunnen rubriceren.

Nu gaan we wat dieper in op dit getal 40.

40 jaren waarin Israël op de proef gesteld werd:
1- In de woestijn. ( Deuteronomium 8:5-5; Psalmen 95:10 en Handelingen 13:18); het is in de laatste periode van 40 jaar in he 120-jarig leven van Mozes.
2- De periode vanaf de kruisiging tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70.

40 jaren van beproeving gedurende voorspoed door verlossing en rust:
3- Tijdens Othnïel (Richteren 3:11)
4- Tijdens Barak (Richteren 5:31)
5- Tijdens Gideon (Richteren 8:28)

40 jaren van beproeving gedurende voorspoed voortkomend uit zich uitbreidende heerschappij:
6- Onder David (2Samuël 5:4
7- Onder Salomo (1 Koningen 11:42)
8- Onder Jerobeam II (Vlg. 2 Koningen 12:17 en 18; 13:4, 5, 7, 22 en 25 en 14:12, 23 en 28)
9- Onder Joas (2 Koningen 12:1 en 2 Kronieken 24:1)

40 jaren van beproeving waarin Israël vernederd werd en in slavernij was:
10- Door de Filistijnen (Richteren 13:1)
11- In de tijd van Eli (1 Samuël 4:18)
12- Onder Saul (Handelingen13:21)

40 jaren van beproeving waarbij Mozes moest wachten.
13- In Egypte (handelingen 7:23)
14- In Midean (Handelingen 7:30)

Ook zijn er 8 perioden van 40 dagen die in de Bijbel naar voren komen.
1- Mozes op de berg om de wet te ontvangen. (Exodus 24:18)
2- Mozes op de berg na de zonde met het gouden kalf (Deuteronomium 9:18 en 25)
3- De verspieders in het land. (Numeri 13:25 en 14:34)
4- Elia`s tocht naar Horeb (1 Koningen 19:8)
5- De tijd die Ninevè kreeg om zich te bekeren. (Jona 3:4)
6- Ezechiël lag 40 dagen op zijn rechterzijde als symbool van de 40 jaar van Juda`s overtreding. (Ezechiël 4:6)
7- De Heere Jezus werd 40 dagen verzocht door de duivel. (Mattheüs 4:2)
8- De opgestane Heer verscheen 40 dagen aan zijn discipelen, met hen sprekende over alles wat het koninkrijk van God aanging. (Handelingen 13)

Deze 40 jaar en 8 x 40 dagen Wijzen ons op onze Heere Jezus Christus!
Zoals het Volk Israël verschillende periodes van 40 jaar beproeft werd, zo is ook de Heere Jezus (de God van Israël) 40 dagen beproeft in de woestijn!

Als God van Zijn Volk Israël beproefde Hij Zijn Volk maar in Zijn menswording en onder Zijn volk levende werdt ook Hij 40 dagen beproeft!
In die beproeving van onze Heere Jezus Christus valt ons een ding heel erg op, namelijk de antwoorden die de Heere Jezus geeft aan Zijn verzoeker.

De Heere Jezus antwoorde: “Er is geschreven!” (Mattheüs 4:4, 7 en 10)

De Heere Jezus Zelf citeerd in Zijn antwoorden uit de Schrift! (vandaag de Bijbel)
Hoe belangrijk is het voor jouw en mij dat we het voorbeeld van onze Heere Jezus volgen door onze vragen te beantwoorden vanuit de Schrift (Bijbel)!

Als wij leven ons leven kunnen overleggen door te zeggen:” er staat geschreven” hoe geweldig is dat! Dat ons leven gespiegeld is aan het Woord van God! Dat houd in dat ons leven is ingericht naar de wil van God!

Ken Hem in AL jouw wegen, en Hij zal jouw paden recht maken. Spreuken 3:6
Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. Psalm 199:104 en 105

God geeft een belofte aan jouw als jij vreugde vind in Zijn Woord!
En verlustig je (vind je vreugde) in de HEERE, zo zal Hij jouw geven de begeerten van je hart.
Psalm 37:4

Zie je dat?
Het leven naar de wil van God geeft vreugde (blijdschap) en je ontvangt wat je hart begeert.

LEVEN NAAR DE WIL VAN GOD IS LEVEN BINNEN DE KADERS VAN GODS WOORD!
En dit alles is mogelijk gemaakt door onze Heere Jezus Christus Die de Waarheid Is!