Ik Ben De Deur der schapen 3c


Hebreeuwse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde Daleth = 4

Jezus zegt: ”Ik ben de deur voor / van de schapen”

We zijn aangekomen bij de getalswaarde van het woord Daleth / deur.
Getalswaarde Daleth = 4

Het getal 4, daar is echt heel veel over te zeggen.
4 = het optellen van de getallen 3 en 1. 3+1 = 4 Het duid op de drie openbaringsvormen van God (vader, Zoon en Heilige Geest, en op Zijn scheppingswerk.
GOD KAN GEKEND WORDEN DOOR DE DINGEN DIE GEZIEN WORDEN!
Zo begint de Bijbel met: In het begin schiep God… Genesis 1:1
De schepping is het 4e wat volgt na God. (het getal 3 staat voor God)
Het getal 4 houd altijd verband met wat er geschapen is.

Denk hierbij maar eens aan Johannes 1 t/m 3 en 10
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

Prachtig beeld van de Heere Jezus die in het begin was, bij God was, en God was.
Alle dingen zijn door Hem gemaakt en er is geen ding dat gemaakt is zonder Hem.
Hij was in de wereld, die door Hem gemaakt is en de wereld heeft hem niet gekend.

In de eerste zin van Gods Woord word de Heere Jezus Christus ten volle geopenbaard als de God van Hemel en aarde! Amen!

Op de 4e dag werd de materiele schepping voleindigd, want op de 5e en 6e dag is het meer de `aankleding` en de bevolking van de aarde met levende wezens.

4 is het getal van de elementen. Aarde, lucht, vuur en water.
4 is het getal van de windrichtingen op aarde. Noord, Zuid, Oost, West.
4 is het getal van de verdeling van de dag. Morgen, middag, avond, nacht.
4 is het getal van de seizoenen van het jaar. Lente, zomer, herfst, winter.
4 is het getal van de verschillende fasen waarin de maan zich kan bevinden. De 4 `kwartieren`.

4 is het getal van de verdeling. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden. Genesis 2:10

Ook Jezus Zelf brengt verdeling:
Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!
Mattheüs 10:34 t/m 36

Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins (zeker niet!), zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ Lukas 12:51 t/m 53

Het gaat niet over oorlog, maar over verdeeldheid – tegenstelling binnen families, zelfs binnen zeer intieme familierelaties.

4 is het getal van de cherubs.
Genesis 3:24: En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van den boom des levens.

We zien ze voor het eerst in Genesis 2:24 en zijn zichtbaar op de voorhang in de Tabernakel en op het verzoendeksel. Waar zij de hoop van de schepping verbinden, aan Diegene die de hoop van Israël is.
In Openbaring zien we dezelfde 4 cherubs maar nu als de vier dieren. (Openbaring 4:6 en 7)
Zij kondigen het oordeel aan in de eerste 4 zegels. (Openbaring 6:1 t/m 8)
De 4 cherubs bepalen ons ook bij de 4 categorieën waarin de levende wezens van de schepping kunnen worden ondergebracht: De Leeuw als vertegenwoordiger van de wilde dieren, de Os van de tamme dieren, de Arend van de vogels, en de mens als hoofd van allen!
Opnieuw zien we een verdeling van 3 + 1 = 4. Namelijk 3 dieren en de mens.

De 4-voudige verdeling van de mensheid.
Genesis 10:5 Landen, taal, gelachten en volken.
Genesis 10:20 Geslachten, landen, taal en volken.
Genesis 10:31 Geslachten, landen, taal en volken.

In openbaring vinden we 7 van dit soort beschrijvingen. En hoewel er geen tee hetzelfde zijn, komen we steeds hetzelfde aantal van vier tegen.
Zie openbaring 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6 en 17:15.
De drie verzen in Genesis 10 en de 7 verzen in Openbaring maken samen 10 van deze beschrijvingen. En 10 is het getal van de ordelijke volmaaktheid!

Prachtig toch?! We zien dat het getal 4 altijd verband houd met de schepping en dat deze schepping volmaakt geordend is! En dat de Schepper van deze volmaak geordende schepping, de Heere Jezus Christus is!

En dat allemaal door het getal 4 te bestuderen vanuit Gods Woord!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: de Bijbel, Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger.

Volgende keer: Het 4e Bijbelboek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *