Ik Ben de Deur der schapen-3d


Hebreeuwse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde Daleth = 4

Jezus zegt: ”Ik ben de deur voor / van de schapen”

We zijn aangekomen bij de getalswaarde van het woord Daleth / deur.
Getalswaarde Daleth = 4

Het vierde Bijbelboek.
Genesis, Exodus, leviticus,… Numeri.

Numeri is niet zo een bekend Bijbelboek en word zeker niet vaak uit geciteerd.
Numeri is een van de belangrijkste boeken uit de Bijbel!
Nu vormen in het Hebreeuws de eerste woorden van de boekrol de titel van dat boek en hier luidt die `de Heer zei`. Toen de Hebreeuwse geschriften in het Grieks werden vertaald, gaven de vertalers er een andere titel aan, (waar het woord `aritmetisch`= rekenkundig van afgeleid is). De latijnse Bijbel – de vulgata – gaf dit weer als Numeri. En nu spreken we in het Nederlands ook over `Numeri`
In het Hebreeuws heet dit boek Numeri `bemidbar`. Dat betekend: `in de woestijn`.
(zie Numeri 1:1)
De getalswaarde van Midbar is 248 (4×62). Dit houd verband met de aarde, die een woestenij is in vergelijking met de hemel. Ook houd dit verband met een `tocht door de wildernis`

Het vierde psalmboek correspondeert met Numeri en is daarom (ook) `het boek van de wildernis`.
De 1e psalm daarvan (Psalm 90) is een gebed van Mozes de man van God, De man ook van de woestijn.
De beelden van dit boek zijn aards van karakter en het boek laat ons de Raad van de Heere zien en Zijn doel met betrekking tot de aarde.
(Psalm 90 -106)
In het eerste boek van de Psalmen heeft de vierde Psalm te maken met de aarde. Deze vierde Psalm laat ons zien dat de wereld niks te bieden heeft, en dat los van God er geen werkelijke welvaart kan zijn in deze wereld.
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verheft U over ons het licht van Uw aanschijns (aangezicht), o HEERE!
U hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan die tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
Psalm 4:7 en 8.

De dood en het leven van Jezus Christus.
In een getuigenis van vier delen kan de dood en het leven van Jezus Christus worden weergegeven.
Met betrekking tot Zijn dood noemt psalm 40 : 7 een viertal offers:
U hebt geen lust gehad aan (1)slachtoffer en (2)spijsoffer; U hebt mij de oren doorboord; (3)brandoffer en (4)zondoffer hebt Gij niet geëist.
Toen zei ik: Zie, ik kom; in de rol van het boek is van mij geschreven.
Psalm 40:7 en 8

Er is nog zoveel meer over dit getal 4 te ontdekken en te schrijven maar voor nu laten we het hierbij.

Wat we nog graag onder je aandacht willen brengen is dat Jezus Christus 40 dagen en 40 nachten gevast had in de woestijn. 40 is 10×4.
Jezus Christus heeft Zelf rondgewandeld in deze woestijn, letterlijk en figuurlijk.
Hij is in ALLES verzocht geweest en heeft daarom de macht ons bij te staan in …ALLES!

Omdat wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde.
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreëen 4:14 t/m 16

We zijn aangekomen bij de volgende letter: Lamed.

Hebreeuwse betekenis Lamed = Ossenstok, Herderstaf.
Geestelijke betekenis Lamed = Autoriteit, leren, herder, Ossenjuk.
Getalswaarde = 30

Nu is deze letter en zijn getalswaarde al uitgebreid besproken in studie 1a over `Het Brood van het leven`. Dus ga ik daar nu niet verder op in. Dit om een eindeloze studie, waar heel veel herhaald wordt te voorkomen. 😉

Zo komen we dus bij de derde letter de: Thaw / Tav

Hebreewse betekenis Thaw / Tav = Zegel, teken.
Geestelijke betekenis = Zegel, teken van verbond, verbond, handtekening.
Getalswaarde Thaw / Tav = 400.

Een leuk weetje is dat de letter Thaw / Tav de laatste letter van het Hebreeuwse alfabeth is.
Samen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet de Alef, vormen deze twee letters (Alef en Thaw / Tav) het begin en het einde.

En dat is letterlijk een prachtig beeld van de Heere Jezus Christus!
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. Openbaring 1:8

Volgende keer gaan we diepzeeduiken in de letter Thaw / tav.
De Heere Jezus Christus en een Zegel, Teken.

Bronnen: Bijbel, Sleutels tot de Bijbel van David Pawson en Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *