Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5e


De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -5e-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Het Woord Opstanding is in het Hebreeuws: תחיית המתים
We lezen van links naar rechts: Tav, Chet, Jod, Jod, Chet, Hè, Mem, Jod en de Mem.

We zijn toegekomen aan de letter Mem , Jod en Mem.
De letter Mem hebben we behandeld in studie 1
Link plaatsen.

En de letter Jod hebben we eerder behandeld in deze studie , studie 5.

En om een eindeloze studie te voorkomen gaan we direct door naar wat ik in studie 5c belooft heb om nog even dieper in te gaan op de letterwaarde 10 van de Hebreeuwse letter Jod.

Uit studie 5b: `Zo is er nog heel veel meer te vertellen over het getal 10 maar we gaan verder zodra het getal 10 nog een keer voorbij komt.`

Dus vandaag komt de Hebreeuwse letter Jod met getalswaarde 10 weer voorbij 😉
De rechtvaardige vervloekingen die God uitspreekt zijn er ook 10
1- De slang (Genesis 3:14 en 15)
2- De aardbodem (Genesis 3:17
3- Kaïn (Genesis 4:11
4- Kanaän (Genesis 9:25
5- Jericho (Jozua 6:17
6- Achan (Jozua 7:1 En 22:30)
7- De Gibeonieten (Jozua 9:23)
8- De mensen van Sichem (Richteren 9:57)
9- Hiël uit Bethel (1 Koningen 16:34)
10- Nehemia (Nehemia 1:6)

Wist jij dit?
Er zijn 10 personen in het Oude Testament die belijden dat ze ongehoorzaam zijn geweest en (terecht) leden onder het oordeel van God.
1- Farao (Exodus 9:27 en 10:16)
2- Bileam (Numeri 22:34)
3- Achan (Jozua 7:20)
4- Saul (1 Samuël 15:24 en 30 en 25:21)
5- David (2 Samuël 12:13 en 24:10 en 17; 1 Kronieken 21:8 en 17 en Psalm 41:4 en 51:6)
6- Simeï (2 Samuël 19:20)
7- Hizkia (2 Koningen 18:14)
8- Job (Job 7:20)
9- Micha (Micha 7:9
10- Nehemia (Nehemia 1:6)

De Tabernakel word 10x aangeduid als de `Tabernakel van de getuigenis`. 5x daarvan is `Tabernakel` de vertaling van het Hebreeuwse `mishkahn` Dit woord komt van `wonen` (shakahn) en verwijst naar de Tabernakel als de woonplaats van God. We zien hier het prachtige beeld ontstaan dat God Zelf woonde tussen de mensen! Nee niet hoog in de hemel ver van zijn schepping, maar onder de mensen in een tent!…

…Bij de overige 5x is het woord `Tabernakel` de vertaling van het Hebreeuwse ohèl: dat simpelweg tent betekend. Dat wijst in het bijzonder naar de ontmoetingsplaats of samenkomst plaats van het volk, wanneer het daartoe op de gezette tijden wordt opgeroepen. Dit is het woord dat door de Heilige Geest gebruikt wordt in de uitdrukking `Tent der samenkomst`.

LET OP!
In Psalm 119 worden 10 verschillende woorden gebruikt voor de Goddelijke omschrijving van Zijn Woord! In elk vers van deze lange psalm komt een van deze 10 woorden voor. Behalve in vers 122.
De 10 woorden zijn:
1- Wet
2- Getuigenis
3- Weg
4- Bevel
5- Verordening
6- Gebod
7- Bepaling
8- Woord (van amar)
9- Gerechtigheid
10- Woord (van dabar)

In deze 10 woorden zien we de Heere Jezus schitteren!
Hij heeft de wet vervult, Is Het Getuigenis van God, Is De Weg, Geeft bevel tot het verspreiden van het evangelie, verordening is o.a een voorschrift een aanwijzing, richtlijn om zuiver voor God te leven, Jezus leert ons de twee belangrijkste geboden, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf, Bepaling is ook een richtlijn een gebod, Jezus is Het Woord, Het Levende Woord, Jezus is jouw en mijn Gerechtigheid, Jezus belichaamd de woorden van God!

We sluiten af met de 10 `Ik Ben` uitspraken van de Heere Jezus.
1- `Ik ben het brood om te leven` (Johannes 6:35)
2- `Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is` (manna) (Johannes 6:41)
3- `Ik ben het levende brood` (Johannes 6:51)
4- `Ik ben het licht van de wereld` (Johannes 8:12)
5- `Ik ben het die van mijzelf getuigd` (Johannes 8:18)
6- `Ik ben de deur van de schapen` (Johannes 10:7 en 9)
7- `Ik ben de goede herder` (Johannes 10:14)
8- `Ik ben de opstanding en het leven` (Johannes 11:25)
9- `Ik ben de weg de waarheid en het leven` (Johannes 14:6
10- `Ik ben de ware (echte) wijnstok`(Johannes 15:1)

En nog is er zoveel te vertellen over dit getal 10.
Wie weet komen we de letter Jod met zijn getalswaarde 10 nog een keer tegen om nog verder uit te breiden over deze getalswaarde.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *