Ik Ben de Ware Wijnstok 9b

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9b-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vorige keer hebben we gezien hoe de wijnstok in de natuur spreekt van de Heere Jezus Christus en de ranken dat zijn jij en ik. Ook de kronen hebben we uitgebreid besproken.
In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen over de wijnstok. O.a. in Genesis 9:20 en 40:9; Deuteronomium 7:7-8; Psalm 80:9-18; Johannes 15:1-8.
De wijnstok is het beeld van het volk Israël. met God als verzorger van de wijngaard.
Psalm 80:8 t/m 18 spreekt van Israël als wijnstok.

We gaan nu kijken naar het woord wijnstok in het Hebreeuws.
De wijnstok (Latijnse naam: Vitis vinifera; Hebreeuws: gephen; Grieks: ampelos)
Wijnstok in het Hebreeuws: גֶפֶן גפן

We lezen weer van Rechts naar links Gimmel, Pé of Pee en de Nun of Noen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: Opheffen, gulle gever, wandelen en drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Hebreeuwse letter: pé of Pee.
Hebreeuwse betekenis: Mond.
Geestelijke betekenis: Spreken, blazen, gat, open, woord.
Letterwaarde / getalswaarde: 80

Hebreeuwse letter: Nun of Noen.
Hebreeuwse betekenis: Vis en zaad.
Geestelijke betekenis: Leven en continuering.
Letterwaarde / getalswaarde: 50

Nu we deze drie letters even hebben doorgelezen dan vinden we meteen herkenning in de Hebreeuwse en geestelijke betekenissen. Deze Letters spreken ons van de Heere Jezus Christus!
Laten we de letters dan maar eens van dichtbij gaan bestuderen. De Bijbel noemt dat aanschouwen.
Aandachtig bekijken.

We beginnen met het lezen van rechts naar links en beginnen bij de letter: Gimmel.
De Hebreeuwse betekenis voor het woord Gimmel is kameel.
Wat heeft een kameel nu weer te maken met de Heere Jezus Christus?

De letter Gimmel is een zogenoemde beweegletter. Net als de letters Lamed, Sin /sjin en Khaf.
De letter lijkt op een persoon, iemand die in beweging is.
Deze letter vertegenwoordigd daarom voortgang en tijd. Dus ontwikkeling en het krijgen van een vorm.
De Letter Gimmel is de uitbeelding van de volmaakt gelovige mens, de Heere Jezus zelf.
De Heere Jezus zelf wandelde en leefde vanuit de belofte van Gods Woord. Op grond van die belofte deed de Heere Jezus zijn werk.

De overeenkomst tussen een kameel en de gelovige mens is dat zij allebei grote afstanden moeten overbruggen onderweg naar hun hun einddoel. Namelijk het beloofde land / het Vaderhuis met zijn vele woningen / daar te zijn waar De Vader is.

Maar er is meer!
Denk bijv. aan het voedsel en drinken van een kameel! Als een kameel een verre reis gaat maken door de woestijn dan word de kameel goed doorvoed en drinkt hij veel water. Wel 80 tot 100 liter water.

Zo is dat ook met de gelovige vandaag met jouw en mij.
Wij wandelen door deze woestijn (beeld van de wereld waarin wij leven) en voeden ons zonder ophouden met het woord van God. Ook wel brood van het leven genoemd! Willen wij overleven en ons einddoel halen moeten wij ons voeden met het levende brood, het brood van het leven, Gods Woord.
Jezus zegt: “Ik ben het levende brood”. (Johannes 6:48) Wij mogen ons voeden met de woorden die Jezus Christus gesproken heeft, en leven naar Zijn wil. Ons omkleden met Hem! (Romeinen 13:14)

Zo is dat ook met het drinken. Een kameel drinkt 80 tot 100 liter water.
Hij drinkt zich helemaal vol!
Jij en ik drinken ook, zoveel dat stromen van water uit ons zullen stromen!
Jij en ik drinken van het levende water. Het water dat leven geeft! Leven tot in eeuwigheid.
Jezus zegt: ”Ik ben het levende water”. Iedereen die van mij drinkt zal nooit geen dorst meer hebben!

Jezus antwoordde en zei tot haar: Indien jij de gave van God kent, en Wie Hij is, Die tot jouw zegt: Geef Mij te drinken, zo zou jij van Hem hebben begeerd, en Hij zou jouw levend water gegeven hebben. Johannes 4:10
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Johannes 4:14
Die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van den Geest, Dewelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7:38 en 39

Zie je wat en prachtig beeld die kameel is van de gelovige? In de eerste plaats van onze Heere Jezus Christus en na Hem alle gelovigen van alle tijden!

Zo hebben we de Hebreeuwse betekenis aanschouwd (aandachtig bekeken) van de Letter Gimmel.
Volgende keer de geestelijke betekenis van de letter Gimmel.
Geestelijke betekenis: Opheffen, gulle gever, wandelen en drager.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *