Ik Ben de Ware Wijnstok 9j

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9J-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vandaag gaan we de Hebreeuwse letter: pé of Pee. Van dichtbij bekijken.
Hebreeuwse betekenis: Mond.
Geestelijke betekenis: Spreken, blazen, gat, open, woord.
Getalswaarde: 80

Vandaag gaan we naar de getalswaarde 80 kijken van het Hebreeuwse woord pé / pee.
*De getalswaarde 80 loopt parallel met de betekenis van getalswaarde 8.
Deze twee getalswaarden hooren bij elkaar. 8 is het getal van de nieuwe schepping en het getal 80 is daar een hogere dimensie van. Zowel het getal 8 als het getal 80 geven het eind van een reeks getallen aan maar tegelijk ook het begin van een nieuwe reeks getallen.
De betekenis van het getal 80 heeft met leven te maken.

Leven wijst op het contact met God.
1- Individueel contact, getalswaarde 8.
2- Contact met God als Zijn volk. Getalswaarde 80

Het bijzondere hieraan is dat God Zelf heeft gekozen voor het leven, niet wij!

De getalswaarde 80 is een 10-voud van 8. Denk hierbij aan de 8e dag. De dagen die nog komen gaan. Profetie, toekomst.
Het spreken van Scheppende woorden zit in de getalswaarde 8 en 80.
We zien het spreken van God, het baant zich een weg. Zo ook het spreken van gelovigen een weg baant.
Zelfs al de mens het er bij laat liggen, Gaat God door met spreken.
Een prachtig voorbeeld zien we hiervan in het boek Genesis.
En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben jij? Genesis 3:9

Adam had het laten liggen en verborg zich in de hof. Maar God gaat naar Adam opzoek en roept: ” Adam waar ben je?”

Gods Woord schept ruimte, en waar geen ruimte is creëert het spreken van God ruimte.
(Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; Romeinen 4:17

Dit spreekt ons van genade die dwars tegenin alles. doorzet!

Het getal 80 is het getal van de doorbraak. Waar God gaat spreken daar begint de doorbraak!
Het Woord van de Heere is het begin en het einde.

*bron: wereldgeschiedenis.com

In het Griekse alfabet hebben de letters ook allemaal een getalswaarde. De eerste letter is de Alpha met de getalswaarde één.
De laatste letter is de Omega met de getalswaarde achthonderd. Hieraan wordt gerefereerd in Openb.22:13 waar staat: Ik ben de Alpha en de Omega; de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Op deze manier is de getalswaarde van de naam Jezus;
Jota(=10) + Eta(=8) + Sigma (=200) + Omicron (=70) + Upsilon (=400) + Sigma (=200) = 888 .

In de Naam van de Heere Jezus zitten dus de getallen 8, 80 en 800.
Opnieuw een heerlijk beeld van het feit dat De Heere Jezus God is.

De Bijbel is geschreven in de grondtalen Hebreeuws en Grieks.
Het Oude Verbond in het Hebreeuws en het Nieuwe verbond in het Grieks.
Allebei die talen hebben getalwaarden, en in die getalswaardes word de Heere Jezus geopenbaard, zien we de Heere Jezus!

Jezus wat een heerlijke Naam!
De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Volgende keer: Hebreeuwse letter: Nun of Noen.
Hebreeuwse betekenis: Vis en zaad.
Geestelijke betekenis: Leven en continuering.
Letterwaarde / getalswaarde: 50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *