Ik Ben de Ware Wijnstok

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

De oplettende lezer merkt nu op dat we niet ingegaan zijn op de letter Tw / tav in studie 8
Dat is terecht opgemerkt. Deze letter laten wij nu even liggen omdat deze letter in studie 3 uitgebreid is behandeld.

Ik Ben De Deur der schapen

Dit geld ook voor `Het Leven` uit studie 8. Dit woord hebben we uitgebreid behandeld in studie 6

Ik Ben .. ………. .. Het Leven!

Vandaag gaan we ons verdiepen in de uitspraak van onze Heere Jezus waar hij zeg: ”Ik Ben de ware (echte) wijnstok.”

We gaan eerst kijken wat een wijnstok is, om de uitspraak van de Heere Jezus beter te kunnen begrijpen.

*De de wijnstok (Vitis vinifera), ook wel druivelaar of – naar de vrucht – druif genoemd, is een plant uit de wijnstokfamilie (Vitaceae).
De wilde wijnstok komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, maar is reeds in de oudheid gekweekt en verspreid over heel Europa en later over de hele wereld.
De wijnstok is een klimplant, die zich vasthecht met ranken die tegenover de bladeren staan. De bladeren zijn aan de bovenzijde glanzend donkergroen, onderaan lichtgroen, meestal onbehaard. Ze staan verspreid, zijn gesteeld, voorzien van afvallende steunblaadjes, handlobbig ingesneden met 3 tot 5 spitse lobben, grof stekelpuntig getande bladranden en een hartvormige voet.
De bloemen staan in dichte, eindelingse pluimen tegenover de bladen, aanvankelijk rechtopstaand doch later hangend. De bloemen zijn regelmatig, klein, geel-groenachtig en welriekend, met een nectar-afscheidende schijf. De kelk is eenbladig met 5 korte, afvallende tanden. De bloemkroon bestaat uit 5 kroonblaadjes, aan de top en de voet vergroeid, en valt nadien in zijn geheel af. Tegenover de kroonblaadjes staan er 5 meeldraden afgewisseld met klieren. Het bovenstandig vruchtbeginsel draagt een zeer korte stijl met een knopvormige stempel.
De wilde wijnstok is een tweehuizige plant, de mannelijke en vrouwelijke bloemen ontstaan op verschillende planten, doch de gekweekte vormen zijn eenhuizig waardoor zelfbestuiving kan optreden.
De druif is een besvrucht, ovaal of bolrond, donkerblauw of groenachtig, meestal 2-hokkig met 5 zaden, waarvan er een of meer onontwikkeld blijven. Bij de in het wild groeiende planten blijft de bes zuur smaken. *Bron: WikipediA.

Bewust heb ik dit stukje met jullie gedeeld omdat we prachtig beeld zien in deze wijnstok van de Heere Jezus en Zijn volgelingen.

LET NU GOED OP!
De Heere Jezus zegt: “Ik Ben de ware (echte) wijnstok”
De Heere Jezus vergelijkt Zich met deze klimplant. Hij is de basis (takken) waar de bloemen en de vruchten aan groeien. Jezus Christus is jouw en mijn fundament, basis van ons geloof!

De bloemen staan in dichte, eindelingse pluimen tegenover de bladen, aanvankelijk rechtopstaand doch later hangend.
De bloemen staan beeld voor de ware gelovigen, ze staan in dichte, eindelingse pluimen. De bloemen staan dicht naast elkaar zij aan zij, dit is het beeld van de gemeente. De ware (echte) kerk, de gelovigen.

De bloemen zijn regelmatig, klein, geel-groenachtig en welriekend, met een nectar-afscheidende schijf.
De gemeente van Jezus Christus is *regelmatig, kleurig (veelzijdige bedieningen) en *1- ruikt lekker en *2- bestuift en bevrucht.

Wat is het regelmatig zijn van de gemeente?
Regelmatig: Vast, gewoon, normaal, gestadig, veelvuldig, stabiel, ordelijk, gelijkmatig, evenwichtig, en gelijk.

De gemeente *1- ruikt lekker.
Dit wijst ons op het feit dat wij de liefelijke reuk van Jezus Christus verspreiden.
2Korinthe 2:15

De gemeente *-2 bestuift en bevrucht.
Doordat wij die liefelijke geur van Jezus Christus verspreiden (wij vertellen over Jezus Christus aan onze naasten) worden onze naasten bestuift (zij horen het Woord) en bevrucht. (onze naasten nemen Jezus aan als hun redder en verlosser en ontvangen de Heilige Geest.

De bloemkroon bestaat uit 5 kroonblaadjes, aan de top en de voet vergroeid, en valt nadien in zijn geheel af.
Dit is een prachtig beeld van de kronen en lauwerkansen die wij ontvangen aan het einde van onze aardse wedloop. (ons vreemdelingschap op aarde)
de kronen zijn een teken van de goedkeuring van de Heer, een bewijs van erkenning van Zijn kant. Ze worden uitgedeeld voor Zijn rechterstoel (vgl. 2 Tim. 4:8). Ze vormen zeker ook een aansporing om trouw te zijn, te volharden in de strijd en te jagen naar het heerlijke einddoel. Daar te zijn waar Jezus is.

Voorts is mij (jouw en mij) weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. 2Timotheüs 4:8

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon van het leven ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen, die Hem liefhebben. Jakobus 1:12

Volgende keer: welke kronen worden er genoemd in Gods Woord?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *