Ik Ben De Weg! .. …….. .. … ….

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -7-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

Vandaag gaan we kijken naar de een na laatste `Ik Ben` uitspraak van onze Heere Jezus Christus uit deze Bijbelstudie.

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)

Meerdere malen heb ik deze uitspraak aan gehaald op mijn Facebookpagina. Want deze uitspraak is zeer confronterend! Het is een uitspraak die geen vraagtekens laat staan. Wat de Heere Jezus hier zegt is Zwart / wit!

Hij zegt: “Ik Ben De Weg”. Dat betekend dat er buitenom de Heere Jezus Christus GEEN weg is!
Hij zegt: “Ik Ben De Waarheid”. Dat betekend dat er buiten om de Heere Jezus Christus geen waarheid is!
Hij zegt: “Ik Ben Het Leven”. Dat betekend dat er buitenom de Heere Jezus Christus geen leven is!

Geen weg betekend verdwaald!
Geen waarheid betekend leugen!
Geen leven betekend dood!

Dit is een ernstige waarheid en ook de reden dat God Zijn Zoon getuurd heeft opdat iedereen die in Hem gelooft, op de weg wandelt, in de waarheid leeft en Eeuwig(oneindig) leeft!
Johannes 3:16

Een weg leid ons ergens naar toe. Jezus zegt ik ben de weg. Dus Jezus leid ons ergens naar toe.
Jezus zegt: ”Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”.
Jezus is de weg naar de Vader!
Want: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om jullie plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en jullie plaats zal bereid hebben, zo kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen, opdat jullie ook zijn mogen, waar Ik ben.
Johannes 3:2 en 3

Jezus leid ons naar de Vader, opdat wij mogen zijn waar Jezus is!

We gaan deze uitspraak eens van dichtbij bekijken. We beginnen met het eerste deel waar Jezus zegt, Ik Ben De Weg.

Ik ben de weg is in het Hebreeuws אני הדרך We verkleinen de zin naar een woord namelijk weg.
Weg in het Hebreeuws is רָחוֹק

We lezen weer van rechts naar links. Resh (Reesj of Resj), Chet (Cheth),Waw (Vav) en de Kof (koef).
Enkele letters herkennen we meteen! O.a. de Rech uit studie 2

Ik Ben Het Licht van de wereld

de Chet uit studie 1

`Ik Ben Het Brood des Levens`

En de Waw uit studie 2

Ik Ben Het Licht van de wereld

Nu gaan we deze Letters niet nog een keer behandelen om een eindeloze studie te voorkomen.
Klik op de geplaatste linken om deze Letters te bestuderen.

Dan zijn we nu aangekomen bij de letter Kof. En deze Letter hebben we nog niet van dichtbij bekeken.

De Hebreeuwse letter Kof.
De letter Kof (Koef) is de negentiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De betekenis van het deze letter is de achterkant van het hoofd. Ander betekenissen van de letter Koef zijn het oog van een naald en aap. De aap staat voor het dierlijke in de mens. Deze letter daagt de mens uit het dierlijke te overstijgen en te leven zoals de Schepper het bedoeld heeft. Deze letter heeft een numerieke waarde van honderd. (Bron: Infonu.nl) https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/194238-de-symbolische-betekenis-van-letters-in-de-hebreeuwse-bijbel.html

Hebreeuwse betekenis Kof = achterhoofd.
Geestelijke betekenis Kof = achter.
Getalswaarde Kof = 100

We gaan de betekenis van dichtbij bekijken.
Wat word er bedoeld met achterhoofd?

Het begrip achterhoofd heeft 6 verschillende betekenissen:
1- op de achtergrond van iemands gedachten; in iemands herinnering; ergens in iemands gedachten.
2- iets niet zien omdat het zich achter bevindt.
3- iets in gedachten houden.
4- iets zien, ook al gebeurt het achter zich.
5- achterste deel van het hoofd, van de kruin tot de nek.
6- niet gek zijn.
Bron: www.ensie.nl (Nederlands woordenboek)
Volgende week gaan we diepzieduiken in de betekenis van `achterhoofd` en `achter` in verband met de Heere Jezus Christus!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *