Ik Ben .. ………. .. Het Leven! 6a

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -6a-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Vandaag: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
Twee woorden om dieper op in te gaan: `De Opstanding` en `Het Leven`.
Nu gaan we dieper op het woord `leven` in.

Het Leven is in het Hebreeuws חַיִים Of leven חַיִים
We lezen weer van rechts naar links Chet, Jod, Jod, Mem.

Nu is het zo dat we deze Hebreeuwse letters al behandeld hebben. Toch kunnen we nog een keer stil staan bij de letter Jod. Omdat de letter Jod zoveel pareltjes verbergt. Zo een naar het lijkt onbetekenende letter verbergt zo heel veel schatten in zich.

Hebreeuwse betekenis van de letter Jod: Hand arm.
Geestelijke betekenis van de letter Jod: Daden, acties, heilrijke rechterhand.
Getalswaarde van de letter Jod: 10

Vandaag sluiten we af met de laatste studie over de getalswaarde 10 van de letter Jod.
Misschien is het jouw nog nooit opgevallen maar in het totaal worden er in de Bijbel 10 Namen herhaald! En deze 10 namen zijn op een kenmerkende manier onderverdeeld.
7 namen die herhaald worden hebben direct betrekking op individuele mensen. De overige 3 worden door de Heere uitgesproken in verschillende verbanden.
Van de 7 namen vinden we er 4 in het Oude en 3 in het nieuwe Testament(verbond).

1- `Abraham, Abraham!` Genesis 22:11
2- `Jakob! Jakob!` Genesis 46:2
3- `Samuël, Samuël!` 1 Samuël!` 1 Samuël 3:10
4- `Mozes, Mozes!` Exodus 3:4
5- `Martha, Martha` Lukas 10:41
6- `Simon, Simon` Lukas 22:31
7- `Saul, Saul` Handelingen 9:4
8- `Heere, Heere` Mattheüs 7:21 een 22; 25:11; Lukas 6:46 en 13:25
9- `Eloï, Eloï` Markus 15:43; Mattheüs 27:47 en Psalm 22:1
10- `Jeruzalem, Jeruzalem` Mattheüs 23:37 en Lukas 13:34

Er zijn ook 10 verslagen van vieringen van het Pascha:

1- In Egypte. Exodus 12
2- In de woestijn. Numeri 9:5
3- Op de vlakten van Jericho. Jozua 5:10
4- Door Koning Hizkia. 2 Kronieken 30
5- Door Koning Josia. 2 kronieken 35:1
6- Onder Ezra Ezra 6:19
7- Toen de Heere Jezus 12 jaar oud was. Lukas 2:41-52
8- Het 1e Pacha dat de Heere vierde tijdens zijn bediening. Johannes 2:13
9- Het 2e Pacha dat Hij vierde Johannes 6:4
10- Het Laatste Pascha Mattheüs 26:2

Woorden en uitdrukkingen die 10 keer voorkomen.
1- Dikaioma. – Rechtvaardige daad.
2- Hatgiasmos. – Heiligheid.
3- Hagion. – Heilig (Hiervan wordt het 7 keer gebruikt voor het `Heilige der Heiligen`)
4- Katabole kosmou. – De grondlegging / nederwerping van de wereld
5- Keen. – Als aanduiding van het voetstuk van het wasvat.
6- Keeyor. – Wasvat; komt 10x voor in Exodus en leviticus in verband met de tabernakel en 10x in koningen en kronieken in verband met de tempel.
7- Legei kurios. – `zegt de Heer`
8- Pantokrator. – De Almachtige; wordt alleen voor God gebruikt 9x in Openbaring.
9- Zair. – De gouden rand van de ark van het verbond.

De Talmoed.
In de Talmoed wordt aandacht gevraagd voor het feit dat er 10 verschillende woorden zijn voor afgod. Dit geld ook voor profeet. (getrouwe, gezand, dienaar, boodschapper, ziener, wachter, ziener van het gezicht, dromer, profeet en man van God).
Er zijn 10 aanduidingen van het woord van God en 10 voor vreugde.
Er zijn 10 geslachten van Adam tot Noach.
En tot slot vermeldt de Talmoed dat Abraham 10 beproevingen ondergaan heeft.

Dit alles moeten we zien, in het licht plaatsen van het feit dat het getal 10 een van de volmaakte getallen is en duidt op de volmaaktheid in Goddelijke rangorde!
Met andere woorden al die 10-tallen zijn niet alleen leuke weetjes uit Gods Woord maar laten ons de volmaakte wijsheid van onze God zien! Niks in Gods Woord heeft ook maar iets met toeval te maken.
Alles ademt Goddelijke, volmaakte wijsheid uit!

En natuurlijk kan hier nog veel dieper op ingegaan worden, maar dat is misschien een uitdaging voor jouw om deze studie te gebruiken om nog veel dieper Gods Woord in te duiken en nog veel meer schatten te vinden die jouw aan het hart van de Vader brengen.

God zegt in Zijn Woord: Bidt, en je zal gegeven worden; zoekt, en jij zal vinden; klopt, en jouw zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden. Mattheüs 7:7 en 8

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *