Ik Ben Het Licht van de wereld-2g-


Licht in het Hebreeuws is אור .
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Vorige keer hebben we de letter Vav afgesloten met een prachtig zicht op onze Heere Jezus Christus.
Vandaag gaan de Letter Reesj ontmantelen. Wat zeggen de woorden over onze Heere Jezus Christus?

Reesj, Hebreeuwse betekenis: Hoofd, principe, begin.
Reesj, geestelijke betekenis: Eerste, hoogste, top.

Wat ons meteen al opvalt is dat de Hebreeuwse en de geestelijke betekenis praktisch gelijk is.
Laten we bij het begin beginnen met: hoofd.

Jezus Christus is het Hoofd van de Kerk = Zijn Gemeente.
En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Kolossenzen 1:18

Zie je dat? In een Bijbelvers: Hoofd van Zijn Gemeente, Het Begin en De Eerste!
Zo geweldig dit!

Het woord voor hoofd dat zowel in Kolossenzen 1 als Efeze 5:23 wordt gebruikt is kephalē, wat betekent “opperste / hoogste, bevelhebber / leider, vooraanstaand.

Zie je hier de heenwijzing naar onze Heere Jezus Christus?
Opperste, hoogste is hetzelfde als Top van de Geestelijke betekenis.
Leider, vooraanstaand is hetzelfde als Hoofd van de Hebreeuwse betekenis.

De woorden: Hoofd, Begin, Eerste, Hoogste en Top zijn we al tegengekomen!
En dat in èèn Bijbelvers waar we het woord hoofd even onder de loep hebben gelegd.

Dan blijft het woord Principe nog over. (Hebreeuwse betekenis)
Wat moeten we nu met het woord principe?

Wat is de defenitie van het woord principe?
Basis, Basisbeginsel, Beginsel, Beweeggrond van een handeling, Bindende grondregels, Fundament Fundering, Grond, Grondbegrip, Grondgedachte, Grondlijn, Grondregel, Grondslag, Hoekstelling Hoofdbeginsel.

Nu krijgen we meer vat op dit woord principe.
Een principe is een regel waar je je in ieder geval aan wilt houden!

Nu schept dat nog veel meer duidelijkheid.
Jezus is het principe van Zijn Gemeente! Jezus is jouw en mijn principe!

Waarom is Jezus ons principe?
Jezus is: onze basis, onze beweeggrond van ons handelen, Zijn grondregels (wil) zijn bindend voor ons, Jezus is ons fundament, onze grond, ons denken!

Natuurlijk kunnen we deze principes gronden op het Woord van God! Het woord van God is Jezus! (Johannes 1)

Hiermee wil ik aantonen dat Gods Woord zeker en vast is! Er is geen spelt tussen te krijgen! Gods Woorden bevestigen elkaar en zullen elkaar nooit tegenspreken! NOOIT!
Daarom ook deze studie! Alles wat we laten zien bevestigen wij vanuit het Woord van God!
Een lange rode lijn door Gods Woord: Jezus Christus en die gekruisigd!

En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.
Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 1Korinthe 2:1 en 2

We hebben gezien in deze studie: Jezus is het licht van de wereld, dat de gekruisigde Christus, Het Hoofd van Zijn Gemeente is!

Volgende keer: ‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *