De Tabernakel – het zien op Jezus.

De Tabernakel – Introductie.
Bron van deze studie: DVD – Bijbelstudie “ De tabernakel “ van Bijbelleraar Frank Ouweneel.

Een veel gehoorde uitspraak in evangelische kerken is deze: “wij zijn een nieuwtestamentische gemeente” Zelf heb ik altijd moeite gehad met dit soort uitspraken, om de eenvoudige reden dat deze uitspraak een duidelijk accent legt op “nieuwtestamentisch”
Natuurlijk begrijp ik deze uitspraak wel, wij leven na het sterven en de opstanding van de Heere Jezus, en dat is het nieuwe testament in de Bijbel. Maar wat mij erg verbaasd is dat er zo weinig onderwijs is vanuit het oude verbond / testament.

Een uitspraak waar ik mij heel prettig bij voel is: “Als u Jezus echt wil leren kennen, lees en bestudeer dan het oude verbond / testament.

Als je echt een zuiver beeld wilt hebben van wie Jezus is en wat Zijn lijden en sterven inhoud, en wat dat te weeg heeft gebracht, zal je jezelf toch moeten verdiepen in het oude verbond / testament.

Dat is ook de reden dat ik samen met jou wil gaan schatgraven in een gedeelte uit de Bijbel, namelijk om de tabernakel van dichtbij te gaan bekijken en samen gaan ontdekken dat die offerdienst ons doet spreken van onszelf en van Jezus! We gaan zien waarom de tabernakel uit verschillende, en van welke materialen is vervaardigd, en heel die tabernakel en die offerdiensten een schaduwbeeld zijn van Jezus Christus! Ja tot in detail!
We gaan ons verbazen, dat we met deze studie HEEL DE BIJBEL doorkruisen en dat de tabernakel vandaag de dag 2017 nog net zo actueel is als in de tijd van de Bijbel!

En dat zeg ik niet, dat wil ik jou niet doen geloven, dat zegt Gods Woord zelf!

Deze studie zal zeer uitgebreid zijn om niet tekort te doen aan het Woord van God!
Deze studie zal met schrift verwijzingen onderbouwd worden, zodat je alles kunt opzoeken en na lezen.

JEZUS CHRISTUS ZAL CENTRAAL STAAN. HIJ ZAL SCHITTEREN, TOT EER EN VERHEERLIJKING VAN ZIJN NAAM!

En jij? jij zal je VERBAZEN!

LET OP! Deze studie staat nu volledig op deze site!

Ik hoop dat je tijdens en na deze studie in aanbidding zal zijn, en uit zal roepen, JEZUS, WAT EEN HEERLIJKE NAAM!


De Tabernakel spreekt van de persoon Jezus Christus
De Tabernakel is het oude verbond, zegt dat mij nog wat vandaag?
De Tabernakel God wil(de) tussen de Israëlieten / mensen wonen!
De Tabernakel / het komen tot Jezus
De Tabernakel Reiniging door het bloed van het Lam = Jezus Christus
De Tabernakel Het lijden van Het Lam = Jezus Christus
De Tabernakel Het Volmaakte offer
De Tabernakel Het Brandofferaltaar
De Tabernakel De Priester-dienst
De Tabernakel Het wasvat / het heiligdom
De Tabernakel Ingaan in het heiligdom
De Tabernakel(1) = tent = huis = jij en ik het huis van God! De berderen = planken, met goud overtrokken, staande op zilveren voetstukken
De Tabernakel(2) = tent = huis = jij en ik het huis van God! De berderen = planken, met GOUD overtrokken, staande op zilveren voetstukken
De Tabernakel(3) = tent = huis = jij en ik het huis van God! De berderen = planken, met GOUD overtrokken, staande op zilveren voetstukken
Tabernakel = tent = tent van klederen. Deze klederen vertellen ons van de Heere Jezus!
De Tabernakel, ingaan in het heilige
De Tabernakel – De tafel der toonbroden
De Tabernakel – De gouden kandelaar
De Tabernakel – Het reukofferaltaar
De Tabernakel – we gaan van het heilige naar het heilige der heilige en ontmoeten de hogepriester
De Tabernakel – De hogepriester
De Tabernakel – De ark van het verbond
De Tabernakel – De cherubs op de ark van het verbond
De Tabernakel – Zonder bloedstorting geen vergeving
De Tabernakel – Jezus de grote hogepriester!
De Tabernakel – Het voorhangsel
De Tabernakel – De omheining
De Tabernakel – De Levieten
De Tabernakel – De Levieten(1)
De Tabernakel – De Levieten(2)
De Tabernakel – De Levieten(3)
De Tabernakel – We eindigen met het zien op Jezus!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *