De Tabernakel – De ark van het verbond

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het Huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (Oude Verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (Nieuwe Verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Voor we verdergaan met het bestuderen van de Ark wil ik even delen wat ik tegen kwam in het Woord van God.
2 Samuël 7:4,5 en 6 – Maar het gebeurde in dezelfde nacht, dat het woord van de HEERE tot Nathan geschiedde, zeggende: Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de HEERE: Zou u Mij een huis bouwen tot Mijn woning? Want Ik heb in geen huis gewoond, van die dag af, dat Ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op dezen dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel.

God zelf zegt door de profeet Nathan tot David: ”Ik heb gewandeld in een tent in een tabernakel”.

Vandaag woont God ook niet in een aards gebouw, een kerkgebouw of huis, nee, God woont vandaag nog steeds in Zijn Tabernakel, het hart wat zich bekeerd heeft tot Hem! Ons lichaam is een aardse Tabernakel en ons hart is het heilige der heiligen daar woont God! Daar wandelt God! Daar vinden we ook onze rust in Christus! Vanuit ons hart!

WE GAAN VERDER MET DE STUDIE OVER HET HEILIGE DER HEILIGEN, DE ARK.

Wat stond daar nu in die ruimte, het heilige der heiligen?
In die ruimte stond de gouden ark van het verbond.
Exodus 25:10 en 11 – Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. En u zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zal u ze overtrekken; en u zal op dezelve een gouden krans maken rondom heen.
Als de Tabernakel beschreven word in de Bijbel begint God met de ark. Nee, niet de poort, maar het allereerste wat beschreven word in de Bijbels is de ark.
Waarom? Waarom eerst de ark? Omdat God met Zichzelf begint! God begint met Zijn woonplaats.
GOD STAAT OP DE ALLEREERSTE PLAATS!

De Ark wordt 180 keer genoemd in de Bijbel, het was het belangrijkste meubelstuk in de Tabernakel!
En de Ark spreekt op een heerlijke wijze van de Heere Jezus!
Zoals de Ark de woonplaats van God was, zo was ook de Heere Jezus de woonplaats van God toen Hij hier op aarde rondwandelde.

Kolossenzen 1:19 en 20 – Want het is des Vaders welbehagen geweest, DAT IN HEM (Jezus) AL DE VOLHEID WONEN ZOU; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van Jezus aan het kruis, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
Kolossenzen 2:9 – Want in Hem (Jezus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

Die Ark was gewoon een kist maar er was iets bijzonders mee. Op die ark lag een deksel.
Dat deksel heet het verzoendeksel.

Exodus 25:17 – U zal ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal de lengte zijn, en anderhalve el de breedte.

Exodus 25: 21 en 22 En U zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat u in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.

En DAAR zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.

Dus heel eerbiedig gezegd: hier woonde God.

Even terug naar het begin, daar lazen we; Ons lichaam is een aardse Tabernakel en ons hart is het heilige der heiligen daar woont God! Daar wandelt God! Daar vinden we ook onze rust in Christus! Vanuit ons hart!
God sprak van af die Ark in de Tabernakel! Vandaag spreekt God ook vanuit Zijn Tabernakel = is jouw lichaam, vanaf de Ark = is jouw hart, dat leeft naar de zin = gedachte van christus = is de wil van God!
Dat is het spreken van de Heilige geest!
De twee belangrijkste manieren waarop God tot jou en mij spreekt is 1- door Zijn Woord en 2- door Zijn Geest!

We houden deze dialoog / rode lijn vast en we gaan zien dat er nog veel meer moois te ontdekken is!
Want wat lag er in die Ark? En wat ligt er in jouw en mijn hart?

Deze studie word vervolgd…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *