De Tabernakel – De hogepriester

Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

We gaan van het Heilige naar het Heilige der Heilige en ontmoeten de hoge priester.

We hebben in de vorige studie Aaron ontmoet, Aaron was de hogepriester en de hogepriester was de baas. Numeri 4:19 … Aaron en zijn zonen zullen komen, en stellen hen een ieder over zijn dienst en aan zijn last.

Aaron droeg heilige kleding! Moet je eens opletten, Exodus 28:2 en 6 – En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. En zullen den efod maken van goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweernd linnen, van het allerkunstelijkste werk.

En wat zien we weer in beeld? Goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweernd linnen!
Dat zijn de kleuren die spreken van de Heere Jezus! Die ook voor kwamen in de toegangspoort, in de gordel van de priester, het toegangskleed en het onderste dekkleed van de tabernakel.
Op het plaatje ziet u hoe kunstig de hogepriester gekleed was!

En nu even voor je beeldvorming, in deze studie komen we net als in de schepping prachtige kleuren tegen! Dat spreekt van de veelkleurigheid van God! God houd ontzettend veel van mooie kleuren!
De tabernakeldienst was een kleurrijk schouwspel!
KLEUR EN LEVEN = GOD, STAAN TEGENOVER ZWART EN DOOD = De tegenstander van God.

Wat moest Mozes nu tegen zijn broer zeggen? Tegen de hogepriester, Mozes moest iets zeggen over een ruimte namelijk het heilige der heiligen. En die ruimte had nog twee ander namen. 1- het heiligdom binnen het voorhangsel en 2- de ruimte in de wolk.
Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

Want in deze ruimte woonde God. En de wolkkolom die door de kleden zakte, vulde heel die ruimte.
Die wolkkolom eindigde op het verzoendeksel van de ark. Dat was de plaats waar God woonde!

Ook al was Aaron de hogepriester, hij mocht niet in het heilige der heiligen komen anders zou hij direct sterven. Dit in verband met de heiligheid van God. Omdat God zelf verscheen in die wolkkolom. Leviticus 16:2.
Die ruimte is de de ruimte van de heiligheid van God.

Wat stond daar nu in die ruimte, het heilige der heiligen?
In die ruimte stond de gouden ark van het verbond.
Exodus 25:10 en 11 – Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.

Als de Tabernakel beschreven word in de Bijbel begint God met de ark. Nee, niet de poort, maar het allereerste wat beschreven word in de Bijbels is de ark.
Waarom? Waarom eerst de ark? Omdat God met Zichzelf begint! God begint met Zijn woonplaats.
GOD STAAT OP DE ALLEREERSTE PLAATS!

Hoe is dat met jouw en mijn huis? Wie woont er in jouw en mijn hart, en wie neemt de allereerste plaats in, in jouw en mijn leven, denken, praten doen en laten?
De Bijbel leert ons dat God een ijverig =(jaloers) God is (Deuteronomium 4:23, 24), Hij wil op de allereerste plaats staan in jouw en mijn leven, ja in elke kant van ons leven. Wat jij en ik ook doen, waar we ook zijn, is God de nummer een in jouw leven? Thuis, op je werk, bij je vrienden, op je sport, ja overal? God kent geen gedeelde eerste plaats! God wil in Zijn Tabernakel = de mens (2 Petrus 1:13) wonen. Dan leef je naar de zin van Christus! (1 Korinthe 2:16)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *