De Tabernakel Ingaan in het heiligdom

Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Hebreeën 10 :19 en 22 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

ZO LATEN WIJ NAAR HET HEILIGDOM GAAN.

Dat Heiligdom is heel belangrijk! Waarom?
Nu dat Heiligdom heeft 2 kenmerken:
1- Psalm 108:7 God heeft gesproken in Zijn heiligdom
Als je de stem van God wil horen, moet je het heiligdom binnen gaan.
Hoe doe je dat? Op je knieën! Je nadert tot God in gebed, je vraagt of God tot je wil spreken, het is stil om mij heen, ik ben rein, mijn gedachten zijn rein, ik heb mijn zonden beleden , ik ken de reiniging door Uw Woord, ik ben open naar U, spreek tot mij. Dan zullen er geweldige dingen gaan gebeuren, God gaat spreken!
2- Psalm 63:2 In Uw heiligdom heb ik Uw heerlijkheid aanschouwd.
Aanschouwen is vol zijn en beleven van wat je ziet en hoort.
Als je iets wilt zien van de heerlijkheid van God en de Heere Jezus, lees je Bijbel! Je bent alleen met God en je vraagt; God wijs mij Uw Woord aan, ik wil zo graag de Heere Jezus leren kennen, ik zo graag iets meer willen zien van Uw heerlijkheid, wilt U mij dat laten zien?!
En ik zal je vertellen er gaan geweldige dingen gebeuren, God gaat spreken!

Rein voor God, op je knieën, met de Bijbel open, dat is ingaan in het heiligdom.
Dat zijn de momenten dat God tot je spreekt. Dan zie je iets van de heerlijkheid van de Heer.
Dat gebeurt persoonlijk, dat gebeurd ook als wij als christenen samen komen.

We zijn de tent nog steeds niet binnengegaan, maar er is ook zoveel te zeggen over de buitenkant van de tent.

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
Vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U met Heilig ontzag,
Als Uw geest ons trekt tot U. Opwekking 245.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *