De Tabernakel, ingaan in het heilige

WE GAAN NU NAAR BINNEN IN DE TENT.


Het heilige.


Het heilige der heilige.

Als we de tent vanuit de westzijde bekijken, van boven af, dan zien we dat de tent bestaat uit twee compartimenten, twee delen.
Het voorste compartiment, het heilige, en als je doorliep kwam je bij het heilige der heiligen.
Waarom heet dat compartiment het heilige der heiligen? Het heilige der heiligen was de eigenlijke ruimte waar God woonde.
We hebben het over de wolkkolom gehad en die wolkkolom zakte door de kleden heen en eindigde in het heilige der heiligen waar God woonde.
Die hele ruimte van het heilige der heiligen was vervuld met rook, dat kwam van dir wolkkolom.
Mozes kon God NIET zien maar God WEL horen. (Gaan we het nog over hebben dat vinden we terug in Numeri).

We gaan eerst kijken in de voorste ruimte en dat heet: `HET HEILIGE`
We weten dat de Tabernakel in de Bijbel niet altijd Tabernakel word genoemd.
In 1 Samuël 1:7 word de Tabernakel `het huis des Heeren` genoemd.

1 Samuël 1:7 En alzo deed hij jaar op jaar; van dat zij (Hanna) opging tot het huis des HEEREN, zo tergde zij haar alzo; daarom weende zij en at niet.

Het word het huis des Heeren genoemd omdat God daar woonde.
We gaan kijken wat de psalmist zegt van het huis des Heeren.
Psalm 27:4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.

We zien twee dingen die de psalmist wil en wenst daarom zijn hele leven te mogen wonen in het huis des Heeren.
(1) Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen = met aandacht naar kijken.
(2) Om te onderzoeken in Zijn tempel.

Als je de liefelijkheid van de Heer wil aanschouwen moet je het heiligdom ingaan.
Dat wil zeggen ga op je knieën en ga door het gebed het heiligdom binnen en vraag of de Heere Zijn Woord geeft recht vanuit het heiligdom, onderwijs mij en doe mij groeien in U, en laat mij iets zien van Uw liefelijkheid, Heere Jezus ik wil U beter leren kennen.

En het tweede, Om te onderzoeken in Zijn tempel. Dat is de kloe! Heel veel christenen doen dat helaas niet. Men laat het Bijbel onderzoeken doen door de dominees, Bijbeluitleggers of de voorgangers of de oudsten. Maar elke christen moet zich verdiepen in het Woord van God om te kunnen groeien in het geloof! Als je lichamelijk niet eet dan sterf je.
Als je geestelijk niet eet, is niet uit je bijbel leest, ga je geestelijk dood!
Het is heel erg, maar kijk maar naar de christelijkheid om je heen!
Men is opzoek naar allerlei manifestaties van de Geest, maar onderzoekt Gods Woord amper meer.
En de gevolgen zien we om ons heen.
Het heiligdom binnen gaan doen we op onze knieën en door het bestuderen van Gods Woord!

WANT IN HET HEILIGDOM SPREEKT ALLES VAN DE HEERE JEZUS!
Psalm 63:3 en 4 Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer; Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.

Psalm 29:9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel ( mag vertaald worden met paleis) zegt Hem een iegelijk eer.

Maar dan moet je wel naar binnen gaan in de tempel, anders zie je deze heerlijkheden niet!
En dat is op je knieën, Heer ik kom heel dicht bij U, DAT is ingaan in het heiligdom, dicht bij de Heere Jezus komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *