De Tabernakel is het oude verbond, zegt dat mij nog wat vandaag?

Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

DE TABERNAKEL, ONDERWIJS VOOR MIJ, VANDAAG, VANUIT HET OUDE TESTAMENT / VERBOND?

Mozes heeft het echte model /voorbeeld van de tabernakel gezien die God aan hem getoond heeft op de berg.

Naar al wat Ik u tot een VOORBEELD van deze tabernakel, en een VOORBEELD van al het gereedschap laten zien zal, even alzo zult gijlieden dat maken. Exodus 25:9.

Dat model / voorbeeld wat Mozes heeft gezien, hebben wij niet gezien, maar wij hebben het bestek in de Bijbel! Een zeer nauwkeurig, tot in elk detail omschreven bestek. Zo nauwkeurig dat deze tabernakel door meerdere personen is nagebouwd.

WAAR ZOU HET GOED VOOR WEZEN OM DEZE TABERNAKEL NA TE BOUWEN?
Nu, als deze tabernakel is nagebouwd, is dat het enige wat je met je eigen ogen kunt zien!
Alle andere dingen zien wij door het geloof, door de Heilige Geest.
God heeft het kennelijk gewild, en zeer belangrijk geacht dat ook wij deze tabernakel met onze ogen zouden kunnen zien. Omdat het beeld van de tabernakel alles laat zien van God!

DE TABERNAKEL LAAT DE DRIE OPENBARINGSVORMEN VAN GOD ZIEN!
Door die tabernakel laat God zich zien Wie / zoals Hij is! Een een enig Heere! Deuteronomium 6:4.

Ja maar de tabernakel komt uit het oude verbond, is meer dan 3000 jaar oud, bestaat al niet meer, is tot stof vergaan en is allemaal veel te moeilijk voor de dag van vandaag.

WAAROM ZAL IK MIJ IN 2017 NOG DRUK MAKEN OVER DE TABERNAKEL?
Het Oude Testament / verbond is veel te moeilijk, en we leven in het Nieuwe Testament / verbond!

We gaan eens kijken wat het Nieuwe Testament / verbond zegt over het Oude Testament / verbond.
Want al wat te voren = Oude Testament geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden. Romeinen 25:4.
En deze dingen zijn geschied ONS TOT VOORBEELDEN, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 1 Korinthe 10:6.
En ten derde
En deze dingen alle zijn hunlieden = Israëlieten overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

Hier ziet u vanuit Gods Woord zelf dat het is beschreven als waarschuwing voor u en mij, voor diegene waar de einden der eeuwen op gekomen zijn. Dus met andere woorden is dit allemaal geschreven voor alle tijden tot aan het einde van de wereld! AMEN!

LET NU OP! De tabernakel was een beeld voor de tegenwoordige tijd. Hebreeën 9:9.
De tabernakel spreekt van de hemel!
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is. Hebreeën 8:5.

Het mooiste is dat het Nieuwe Testament zegt dat de tabernakel spreekt van de Heere Jezus!
Want indien gij Mozes gelooft heb, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. Johannes 5:46.

Mozes heeft de tabernakel niet allen gebouwd, hij heeft de tabernakel ook tot in detail omschreven!
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem Jezus geschreven was. Lukas 24:27.

DE TABERNAKEL IS BELANGRIJK VOOR JOU EN MIJ, VOOR VANDAAG!!
JA! DE TABERNAKEL , ONDERWIJS VOOR JOU EN MIJ VANUIT HET OUDE TESTAMENT/ VERBOND.
WAT ONS EEN ZICHT GEEFT OP GOD, EN EEN BEELD VAN GOD, JEZUS CHRISTUS!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *