De Tabernakel – van het heilige naar het heilige der heilige en ontmoeten de hogepriester

We gaan van het Heilige naar het Heilige der Heilige en ontmoeten de hoge priester.

Wij leven NA het volbrachte werk van de Heere Jezus en DAAROM mogen wij ALLES zien en aanraken wat de Tabernakel betreft. We mogen gaan zien waar God woonde en nu woont!

Nu moet je eens opletten, en kijk nu eens naar de vloer van de tabernakel, de vloer van de Tabernakel was gloeiend heet woestijn zand. De Tabernakel had allen maar wanden.
Je moet je eens voorstellen dat die prachtige gouden voorwerpen, die spreken van de Heere Jezus, stonden in het gloeiend hete woestijnzand.
DAT IS EEN MOOI BEELD! Dat betekend voor vandaag dat wij hier in de woestijn mogen GENIETEN van de heerlijkheid van de Heere Jezus. Amen?!
Wij hoeven NIET TE WACHTEN tot de hemel, wij zijn OOK op weg van Egypte naar Kanaän.
Egypte de slavernij van de satan en Kanaän het huis van de Vader. Ook onze reis leid door de woestijn. Vandaag mogen wij met de hand op de Bijbel ingaan in het heiligdom en genieten van de heerlijkheid van de Heere Jezus! Mooi he?!
De Tabernakel is een schaduwbeeld van het hemelse:

Hebreeën 8:5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.

Hier op aarde al, in het gloeiend heet woestijnzand, waar alle moeilijkheden en problemen zijn, waar zonde = ongehoorzaamheid is, hebben wij een plaats in het heiligdom, hebben wij een plaats in het hart van God waar wij bezig mogen zijn met de hemelse dingen! Mooi he?!
Midden in de woestijn! Wij zijn deelgenoten van de hemelse roeping!

Hebreeën 3:1en2 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is Degenen, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.

Heel veel christenen weten dit niet, die hebben dat gigantische cadeau nog niet uitgepakt. Maar we zijn deelgenoten van de hemelse roeping. DAAROM roept Paulus ons ook op zoekt de dingen die boven zijn, waar christus is. (Kolossenzen 3:1)
Met ander woorden, hou je hier op aarde al bezig met de Heere Jezus Christus.
Laten we dat ook DOEN als christen, op reis naar het Vaderhuis, ons ook bezighouden met dat Vaderhuis, waar de Heere Jezus is. Opdat onze reis voorspoedig zal zijn, opdat we een getuige zullen zijn in de woestijn, en tot eer zullen zijn van de Heere Jezus.
DAAROM stonden die edele voorwerpen die spreken van de Heere Jezus, van de heerlijkheid van God in dat gloeiend hete woestijnzand.
En dan mogen wij vandaag 22-19-2017 in de woestijn, ons bezighouden met de hemelse dingen!

LET NU MAAR EENS OP!
We hebben het heilige behandeld nu word het spannend want we gaan het Heilige der Heilige behandelen!
Om duidelijk te maken wat een bijzondere ruimte dat was laten we het Woord spreken!

Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

De Heere zei tot Mozes: spreek tot uw Broer Aaron. Wie was Aaron? Aaron was de hogepriester!

Je ziet op het plaatje dat de hogepriester er heel wat mooier uit zag als een `gewone` priester.
Over deze hogepriester kunnen wij weken lang Bijbelstudie doen.
Een studie over de granaatappeltjes, een studie over de kleren, een studie over de urim en tummim, een studie over de efod en een studie over zijn priesterdienst, enz. Zo geweldig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *