De Tabernakel- We eindigen deze studie met het zien op Jezus!

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

We sluiten deze studie af en dat willen we doen door jullie nog iets geweldigs te vertellen!

HOE KON GOD IN VERBINDING TEREDEN MET EEN VOLK DAT ZO ONGEHOORZAAM WAS?

Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des daags, geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden; maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden.
Het zal een geduriglijk brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met u komen, dat Ik aldaar met u spreek. En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid.
Exodus 29:38,39,42 en 43.

Lieve mensen! Elke dag, dag en nacht, brandde op dat brandofferaltaar een offer!
NON-STOP!
Als je een plaatje ziet van de tabernakel zonder het brandoffer, dan klopt dit niet!
Elke dag, zonder ophouden!

En op het plaatje zie het brandoffer in de avondschemering.
En ieder offer dat gebracht werd, werd gelegd op het reeds brandende offer, want dat offer brandde dag en nacht!
Het was om de geur van dat constante offer, op grond daarvan, wilde God tussen Zijn volk wonen.
En als God die geur rook van dat brandoffer, dan dacht God vooruit aan de geur die Hij zou ruiken van het offer aan het kruis van Golgotha, van Zijn Zoon Jezus Christus!
Omdat God daar aan vooruit dacht, kon God op grond daarvan tussen Zijn volk wonen. Een geur van een offer dat NOOIT uit ging.

En dat offer, spreekt op een machtige wijze van de Heere Jezus Christus! Hij was het volmaakte brandoffer.
We weten als een Israëliet gezondigd had bracht hij een zondoffer.
Maar een brandoffer heeft NIETS te maken met zonden!
Een brandoffer spreekt van de Heere Jezus, van wie Hij is in Zijn eigen Persoon. En die geur rook God vierentwintig uur per dag. En DAAROM wilde God bij dat volk wonen!

EN DAT IS VANDAAG DE DAG OOK ZO!
Dat God te midden van Zijn gemeente wil wonen, is omdat God nog steeds die geur ruikt, dag en nacht, van het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus!
God heeft zo van de Heere Jezus genoten, dat God twee keer de hemel heeft geopend, om te uiten hoe Hij van Zijn brandoffer genoot!

Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is MIJN GELIEFDE ZOON, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
Mattheüs 17:5

En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt MIJN GELIEFDE ZOON, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1:11

Zie je dat? God zegt: MIJN GELIFDE ZOON!
Zo kostbaar is de Heere Jezus in de ogen van God!

Lieve mensen let nu goed op!!
Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ONS begenadigd heeft in den Geliefde;
Efeze 1:6 Mooi he?!

WIJ ZIJN VOOR GOD AANGENAAM!
En jij kent jezelf, en ik ken mezelf, en we weten wat we er met elkaar van bakken.
Wij zijn voor God aangenaam, IN de Heere Jezus Christus!

Want wij zijn God een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; 2Korinthe 2:15.

Dat is zo mooi he! Jij en ik zijn een GOEDE REUK van Christus!
Als God Zijn gemeente ziet met al zijn onhebbelijkheden, Dan ziet hij die onhebbelijkheden als het ware niet, want Hij ruikt vierentwintig uur per dag die liefelijke reuk van de Heere Jezus Christus!

En dat is op Die grond dat God tussen zijn gemeente woont, en met Zijn gemeente contact heeft, het is alles op grond van de geur van Jezus Christus!

Om de Heere Jezus gaat het, lieve mensen! NIEMAND IS ALS HIJ!

En als je in deze studie van de tabernakel iets meer heb gezien van de Heere Jezus, dan heeft de Heilige Geest zijn doel bereikt.
Nee, niet als je meer kennis hebt, maar als je tot jezelf kan zeggen, de Heere Jezus is groter voor mij geworden. En met dat je dat zegt, ziet God je hart en God geniet mee en zegt: ”fijn, dat Hij die voor Mij alles is, ook voor jou is gaan groeien”.

DAT IS DE BEDOELING VAN GODS WOORD! AMEN!

Einde Bijbelstudie: `De Tabernakel`
Deze studie is met toestemming overgenomen van de studie op DVD : `De Tabernakel` van Bijbelleraar Frank Ouweneel.

Hartelijk dank voor het volgen van deze studie en wij wensen je van harte Gods zegen toe, in het nog beter leren kennen van onze Heere Jezus Christus!

GELOOF NIET ALLEEN WAT JE LEEST, MAAR LEEF WAT JE GELOOFT!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *