Een boodschap voor jou!

Een boodschap voor jou! De urgentie was er al een tijdje maar heb nu ook de woorden gevonden.
De waarheid, Die De Weg naar Het Leven is!
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

GOEDEMIDDAG MENSEN!
Vanmiddag post ik een boodschap uit het hart van God. En omdat God jullie persoonlijk op het oog heeft, post ik deze boodschap in de persoonlijke vorm. JUIST, GOD HEEFT JOU LIEF!

Er zijn al zoveel internetsites en facebook pagina`s die ons proberen te bemoedigen met een boodschap of teksten plaatsen om ons te bemoedigen.
Wij willen niet een zoveelste website of facebook pagina zijn! Wij hebben het op ons hart om jou aan de voeten van de Heere Jezus te brengen! En naast jou te staan in het hier en nu, in het dagelijkse leven met je dagelijkse beslommeringen.

Ook jij kent het voorspoed evangelie en het welvaartsevangelie wel.
Het klinkt zeer aantrekkelijk, en wil jou doen geloven dat als je Jezus hebt aangenomen, dat je nooit meer ziek zal zijn, nooit geen financiële problemen meer hebt, geen zorgen meer kent en alles voor de wind zal gaan, want Jezus heeft nu eenmaal alles voor jou volbracht.
NEE, DAT IS NIET WAAR! DIT IS EEN RELIGIEUZE LEUGEN!
Ja, wie wil er nu niet in zo een Jezus geloven? Daarom kennen deze religies ook zoveel aanhangers!
Maar dit evangelie kent een valse jezus en zijn naam is, satan / de duivel!

Wij willen geen namen noemen en waarschuwen voor al deze misleiders. Dat is niet onze opdracht en zonde van onze tijd! Toen Petrus aan Jezus vroeg wat er met Johannes zou gebeuren, zei Jezus heel confronterend, wat hem aangaat daar zorg ik voor, maar jij, volg jij Mij!

Daarom richten wij ons op de waarheid van Gods Woord en proberen jou aan de voeten van Jezus te brengen! Jij bent goud waard in de ogen van Jezus. Hij is voor jou aan het kruis gegaan en heeft voor jou de vloek gedragen, en is opgestaan en leeft, om jou op te laten staan uit je leven zonder God en dat jij mag leven omdat Hij leeft!
Hij heeft jouw zonden gedragen, jouw straf op de zonde betaald en jouw ziekten zijn door Zijn striemen genezen. (Jesaja 53)
Je mag dit ontvangen door je om te keren naar Jezus, Hem aan te nemen (Johannes 1:12) en dit vast te maken door je te laten dopen. (Markus 16:16) Dan mag ook jij leven vanuit het koninkrijk van Jezus Christus, het evangelie delen en dit bevestigen met wonderen en tekenen. (Markus 16:16 t/m 20)

En om eerlijk met jou te zijn kunnen wij niet voorkomen dat er glazen huisjes omwaaien, heilige koeien sterven en er olifanten door je porseleinen kasten lopen! Misschien krijg je wel de gedachte dat de religie waar je in leeft een kaartenhuis blijkt te zijn!

Dat je als volgeling = discipel van Jezus een koninklijk leven leeft, badend in het geld, nooit meer ziek bent en een onbezorgd happy leven leeft, is een regelrechte leugen uit de hel!
En daar wil ik vanmiddag de vinger op de zere plek leggen!
Nee wij wikkelen er geen doekjes om voor het bloeden, wij plakken geen pleisters en wij gooien er geen zand over! Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Gods Woord IS GEEN zachte heelmeester! Gods Woord is scherper als een tweesnijdend scherp zwaard! De Bijbel zegt het zo: Want het Woord van God is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en de geest, en de samenvoegselen, en het merg, en is een oordeler van de gedachten en de overleggingen van de harten.
Hebreeën 4:12

Mijn vrouw en ik zijn de laatste paar maanden geconfronteerd met veel strijd in het leven van volgelingen van Jezus.
We huilen met degene die verdriet hebben, we bidden met hen die gebed nodig hebben, en we lachen met hen die overwinning zien.

Want we zien – huwelijksproblemen, angst, scheidingen, ziektes (ook bij kinderen), het geen werk hebben, financiële problemen, zicht op God kwijt, minderwaardigheidscomplex, en het leven met psychose, het opgenomen zijn in Emergis, het denken aan zelfdoding, het niet begrepen voelen, teleurgesteld zijn in mensen.

Eind vorige week werd ik opgebeld door een broeder, hij vertelde me dat een persoon in totale angst bij hem gekomen was met de vraag om voor die persoon te bidden. Deze persoon hoorde de duivel non stop influisteren, stop maar met bidden God hoort toch niet, het is tevergeefs. Deze persoon had een aantal keer er aan gedacht om een einde te maken aan het leven. En die broeder vroeg mij, wat moet ik doen? Wat moet ik bidden? Hij was overdonderd door die plotselinge situatie. En deze persoon die zo angstig was is een gelovige die al een leven lang naar de kerk gaat en van Jezus houd!

En dan heb ik nog niet gesproken over de tieners onder ons. Tieners prikken dwars door religie heen!
Tieners hebben niks aan mooie verhalen en getuigenissen, het is een ver van m`n bed show voor hun. Ze willen God ervaren, zien, aanraken, beleven.
Zelf heb ik een tijd de tienerdienst gedaan in een gemeente, en als de tieners je dan gingen vertrouwen, ging hun hart open en soms werd je dan geconfronteerd met een enorme beerput.
Als er in een hoofd veel waaroms rondcirkelen dan is dat in het hoofd van een tiener /puber!
Hoe ga je om met een tiener die kwaad is op God, zwaar teleurgesteld is omdat zijn gebeden niet verhoord zijn? En ja dit kom je tegen in gezinnen waar de ouders veel van Jezus houden!

Mijn vrouw en ik hebben ook twee tieners 13 en 15 jaar, en puberen kunnen ze ook! En zij hebben vaak het onmogelijke mogelijk zien worden, ze zijn van verschillende aandoeningen genezen en nu vragen ze:” Waarom komen wij niet van onze eczeem af, we bidden al zolang! En we geloven het echt! En waarom kunnen wel al onze vrienden en vriendinnetjes alles kijken en doen en zeggen jullie het komt ons huis niet binnen?! En daar ga je niet naar toe?!” Dan gaan we weer in dialoog met de kids en bidden en verwachten we leiding van de Heilige Geest.

Wij proberen maar aan te geven dat er wel degelijk strijd is in het leven van Gods Kinderen!
Zelf ben ik letterlijk doodziek geweest, ben twee keer teruggehaald door de medische kunde, en had niet de lymfeklier kanker het laatste woord maar Jezus! En wat denk je dan wat mijn vrouw heeft doorgemaakt? Dat het allemaal koek en ei was? Dat ze nooit vragen heeft gehad? Wat is er omgegaan in de hoofden van m`n twee zonen?

Nee, het leven van een volgeling van Jezus gaat niet over rozen. Waarom niet? Omdat Jezus Christus ons dat zelf verteld en de discipelen van Hem ook!
Wil je echt lezen wat Gods Woord zegt over jou leven hier op aarde? Wat je te wachten staat? Wat Zijn kijk is op jouw toekomst? Jezus spreekt er over tegen Zijn discipelen en als jij met je hart Jezus volgt ben jij OOK Zijn Discipel!

Johannes 15:18 t/m 21 Als de wereld jou haat, zo weet, dat zij Mij eer dan jou gehaat heeft.
Als jij van de wereld bent, zo zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat jij van de wereld niet bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jou.
Gedenk het woord, dat Ik je gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook jou vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het jouwe bewaren.
Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naam wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.

Wat kan je verwachten als volgeling van Jezus? Haat en vervolging!
Waarom? omdat jij niet van de wereld bent, maar Ik jou uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jou.

1 Petrus 4:11 t/m 14 Als iemand spreekt, die spreekt als de woorden van God; Als iemand dient, die dient als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen word door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt je niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder jou, die jouw geschiedt / overkomt tot verzoeking, alsof jou iets vreemds overkomt. Maar gelijk jij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt je; opdat jij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid je mag verblijden en verheugen. Indien jij gesmaad / veracht wordt om de Naam van Christus, zo ben je zalig; want de Geest van de heerlijkheid, en de Geest van God rust op jou. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat jou aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

Wat kan je verwachten als volgeling van Jezus? Verdrukking en smaad.
Waarom? omdat je van de wereld niet bent, maar Ik jou uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jou.

Je ziet het! Jezus heeft het niet over een koninklijke levenswandel badende in ons geld, dat je nooit meer ziek zal zijn, nooit geen financiële problemen meer hebt, geen zorgen meer kent en alles voor de wind zal gaan.
Nee Jezus doet ons een heel ander geluid horen! Jezus is eerlijk en oprecht! Hij waarschuwt ons en zegt daarbij:” maar hebt goede moet want Ik heb de wereld overwonnen!”
Jezus zegt dat hij naast de verzoeking ook de uitkomst zal geven.

Wij willen jou een eerlijk evangelie doen laten horen, waar je mag leven met je blik op Jezus gericht!
Nee jij hebt hier geen vaste verblijfplaats jouw wandel is in de hemelen! Daar ligt jou toekomst!
Jij mag over deze moeilijke tijd heen kijken naar jouw heerlijke toekomst in het nieuwe Jeruzalem dicht aan de zij van Jezus!
Jezus zegt: Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Johannes 10:9

En ik wil deze post afsluiten met: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus wegen: laat je met God verzoenen. 2Korinthe 5:20
Want:
Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods; indien iemand dient, die dient als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. 1 Petrus 4:11

Laat je niet misleiden door allerlei winden van leer, De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Johannes 10:10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *