Een liefdesbrief voor jou!


EEN LIEFDESBRIEF VOOR JOU! Van je Vader!

Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij Mij bekend Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld! Mattheüs 10:29 t/m 31
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld Genesis 1:27
In mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeze 1:4

JE BENT GEEN VERGISSING! Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16
Ik heb je prachtig gemaakt Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kennen, hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41 t/m 44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde 1Johannes 4:16
Gewoon omdat Ik je Vader ben, en Jij Mijn kind ben 1Johannes3:1
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde 1Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7:11

WANT IK BEN DE PERFECTE VADER Mattheüs 5:48

Abba Vader = Papa Vader.

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jakobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt Mattheüs 6:31 t/m 33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11
Want Ik hou van jou met een eeuwig durende liefde Jeremia 31:3
Ik denk oneindig /ontelbaar veel aan je Psalm 139:17 en 18
En ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40
Want je bent mijn kostbare bezit Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel, verlang Ik ernaar, om je te bevestigen Jeremia 32:40
En ik wil je grote en verbazingwekkende dingen doen zien Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij, en ik zal je alle verlangens van je hart geven Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen, dan dat je ooit kan beseffen Efeze 3:20
Ik ben degene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Korinthe 1:3 en 4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou dicht aan Mijn hart gedragen Jesaja 40:11
Op een dag zal ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3 en 4
En ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3 en 4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus Johannes 17 vers 23
Want in Jezus heb ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2Korinthe 5:18-19
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31 en 32
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2Korinthe 5: 18 en 19
Zijn Dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31 en 32
En als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1Johannes 2:23
En niks zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38 en 39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15 vers 7
Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader blijven Efeze 3:14 en 15

Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? Johannes 1: 12 en 13
Ik wacht op je… Lucas 15:11 en 32

Je Vader, almachtige God.