EEN ROOKMELDER! Want rook irriteert!

DE HEMEL IS REALITEIT!… De hel ook!
5 dingen die ongelovigen in de hel zullen zien.

Zie de Nederlandse vertaling hieronder uitgewerkt👇

Deze video is als een rookmelder, het zal veel mensen irriteren, maar het waarschuwt jullie voor gevaar.

Ten eerste: DE HEL IS VOL VAN SLAPELOOSHEID!
En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.
Openbaring 14:11

Ik hoop dat je me niet veroordeelt als ik je dit vertel: Ik heb een angststoornis. En er waren tijden in mijn leven waarin ik echt niet kon slapen. Weet je hoe het voelt om niet te kunnen slapen?
De volgende dag kan je je niet concentreren en je hart gaat tekeer je voelt je klam, misselijk, angstig.
Laten we eerlijk zijn, slaap is een kostbaar geschenk van God.

Wanneer jij je hoofd op een kussen hebt liggen, je bent zo moe, je lichaam valt meteen in een diepe slaap. En je wordt de volgende morgen uitgerust wakker, dat is een kostbaar geschenk! Ja toch?

Toch leert de Bijbel dat er mensen zijn, een grote menigte mensen van het begin tot het einde van de wereld, Die God verwerpen! DAAROM zei God; Als je niks met mij te maken wilt hebben, niks met mij van doen te hebben, Zo zal het zijn! Je zal de eeuwigheid doorbrengen zonder Mij op een plek waar je het beest kunt aanbidden en voor altijd daar te zijn bij de duivel en zijn engelen.

En dat is wat ze doen. Dag na dag. Ze aanbidden dag en nacht dit beest.
En komt er nooit meer de zoete opluchting van het in slaap vallen.
Ik herinner me, zoals ik een paar jaar geleden was beladen met een zonde die zich… keer op keer in mijn leven liet zien. Maar er was een vers dat God in mijn hart schreef.
En wanneer ik de zonde wilde begaan dit vers kwam in mij op. Luister ernaar:
Het komt uit Spreuken 27:20 en zegt: De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen van de mensen niet verzadigd. Elke keer dat mijn ogen naar iets leuks kijken, worden ze niet verzadigd.

Ik herinnerde me hoe ik steeds er toe kwam om deze zonde te begaan en daarna was ik nog steeds leeg. Opnieuw en opnieuw was ik teleurgesteld. Zoals in het liedje: Ik vind geen voldoening.
Toch is dat wat de bijbel zegt over mensen in de hel.
Hier ben je. Ze zeiden: Ik wil mijn zonde, Ik wil met je God niks te maken hebben.
Dus respecteert God opnieuw hun vrije wil en zegt: Bewaar je zonde, voor de eeuwigheid.
En deze zonde werd als een rotte, bittere alsem, waar ze dag in dag uit op kauwen. En het laat haar slapeloos achter en ontevreden.
Niet alleen zal hun hart nooit tevreden zijn maar ook de plek zelf, de hel zal nooit vol zijn. Het zal nooit zijn volle capaciteit bereiken.
Goed of fout: Er zullen veel meer mensen in de hel zijn dan in de hemel.
Het is waar, nietwaar?
Jezus zei persoonlijk: “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden”. Ben jij een van de weinigen?

Ten tweede:
In de hel is er een poel van vuur.
Openbaring 20:15 zegt: En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek van het leven, die werd geworpen in de poel van vuur.
Ik ging naar een Bijbelstudie en een jonge christen was eerlijk tegen ons en zei:” Ik weet het niet zeker, of ik wel naar de hemel wil. Mijn man zal nooit in God geloven en gaat naar de hel. Dus ik zou liever met hem naar de hel gaan, dan alleen en gescheiden van hem naar de hemel.”
Ik vraag me af of er iemand luistert (dit leest) die dat ook denkt / voelt.

Mag ik dit zo voorzichtig mogelijk brengen? Omdat ik weet dat dit een zeer gevoelige kwestie is.
Je moet weten dat God de bron van liefde is. Alle liefde komt en vloeit uit Hem voort. En omdat de liefde van God niet in de hel is, is het niet mogelijk dat iemand daar van een ander houdt in de vreselijke plaats van vernietiging.
Een andere populaire misvatting is dat mensen zeggen: De mooiste mensen gaan naar de hel. De beste muzikanten gaan naar de hel. De meeste getalenteerde en begaafde mensen zullen er zijn,
het zal een groot feest wezen.
Laat me uitleggen waarom dit fundamenteel verkeerd is.

Jesaja 66:24 zegt: En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen van de lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzen wezen.

Weet jij wat dat woord afgrijzen/ walging betekent? Het is als een walging zo sterk dat het vervuld is van pure haat. En daar zullen de mensen in de hel op lijken. Omdat ze hun zonde koesterden. Hel zal hun voor altijd veranderen, hun zonde zal hen vervormen.

Een beetje zoals Gollum in “Lord of the Rings”: weet je nog hoe geobsedeerd hij van de ring was?
En omdat die ring zo belangrijk voor hem was, werd hij door hem geregeerd, en de duisternis nam hem over, en daarom zag hij er voor de buitenwereld zo weerzinwekkend uit!

Ten derde:
In de Hel is er een regel van huilen en tandenknarsen.

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen dezelve in de vurige oven werpen; daar zal Wening zijn en knarsing van de tanden. Mattheüs 13:41 en 42

De meeste van jullie zullen deze ziekten niet krijgen, en heb je er nog nooit van gehoord, totdat je hetzelfde krijgt. Het heet bruxisme. Wat is bruxisme? Met bruxisme malen mannen en vrouwen hun tanden, met hun kaken op elkaar en tandenknarsen meestal uit stress.

En nu geeft de Heere Jezus Christus het beeld, dat de hel bevolking van de hel knarst met zijn tanden, ze malen hun tanden. Maar waarom zouden ze dat doen? Nu, om dezelfde reden die ik eerder noemde. Omdat de pure stress en druk en angst van de hel zal teveel zijn, daarom zullen ze zich er mee proberen te ontlasten. Maar niet alleen tandenknarsen zal worden gehoord, maar ook huilen en janken.

Toen ik 16 jaar oud was had ik een hartoperatie en ik was daar voor 2 weken in het ziekenhuis, en ik herinner me heel precies op een avond, midden in de nacht naar het toilet moest. Dus ik stond op en ging weg naar het einde van de gang, tussen de patiëntenkamers, overal waren schaduwen het was donker, er was weinig licht en de hartmonitors waren zacht te horen. Maar toen hoorde ik een huilende schreeuw ik zal nooit vergeten het was een oude dame die om hulp riep.
En jaren later, is die schreeuw nog altijd in mijn gedachten gebrand. Maar in de hel schreeuwt niet gewoon een persoon de hele bevolking van de hel zal jammeren, schreeuwen en huilen!

MIJN LIEVE VRIENDEN, DE HEL IS GEEN SPEL!

Ga alsjeblieft ergens anders heen maar niet naar de hel.

Ten vierde.
In de hel is geen nooduitgang.

Lukas 16:26 zegt: En boven dit alles, tussen ons en jullie is een grote kloof gevestigd, zodat degenen, die van hier tot jouw willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.

Leonard Ravenhill zei: “miljoenen wegen leiden naar de hel, maar niemand leidt naar buiten”.
Bovendien zei hij ooit: “Mensen bidden in de hel, maar niemand zal ze antwoorden”.

Wanneer ik naar school ging, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik kan we een film herinneren dat we zagen om meer te weten te komen over de holocaust. En in deze film was er een scéne waarin de nazileiders waren ongelofelijk misleidend: ze vertelden de Joden deze grote groep Joden, misschien 100 Joden. Ze zeiden tegen hen: “je moet douchen”. Dus ze zullen in een donkere kamer zijn gebracht, en er valt door de deur licht in de kamer, ze bevelen de Joden uit te kleden. Dus trekken ze hun kleren uit. En dan sluiten ze de deur en de Joden beseffen ze zijn niet in een douche, ze zijn in een gaskamer. Ze rennen, ze krabben aan de muren, ze raken de muren ze pleiten: LAAT ONS ERUIT!

Ik denk een van ergste dingen van de hel zal dat eerste moment zijn. Als een man of vrouw daar vastzitten en ze beseffen dat daar een grote onoverkomelijke afgrond en ze kunnen niet ontsnappen.
Toen ik vanmorgen aantekeningen maakte voor dit bericht, ik was overweldigd door de horror van dit beeld dat de Heer mij heeft gegeven. Van de Joden die ondragelijk geleden hebben onder de holocaust. En dan alleen dat beeld, alleen die gedachte van al deze mensen zelfs van mijn familie, als ze proberen te ontsnappen uit de hel. Ze beklimmen ladders en krassen op de muren van de hel maar er is GEEN UITWEG, er is GEEN UITWEG!

En de vraag, die we onszelf afvragen is; waarom God? Waarom zou een liefhebbende God dit toelaten? Voor zoveel mensen! De realiteit is, God is een God van Liefde, Hij is een God van Genade, kijk maar naar mijn video`s. Ik hou er van om van de God van Genade te spreken. Maar God heeft ook andere Eigenschappen, Hij is een God van woede, Hij is een God van oordeel.

Kan je nu iets doen voor mij, ik weet niet wanneer je dit filmpje van mij zal zien, hoe laat en op welke dag. Maar ik garandeer je, waarvan je onlangs hebt gehoord, over onrecht hebt gehoord in het nieuws. We kijken bijna elke dag naar het nieuws en horen van onrecht. Er komt meteen een bericht in mij op wat de hele wereld van streek maakte. Waarom is dat? Omdat de Bijbel zegt in Romeinen; dat God ons de wet gaf in ons hart geschreven, door ons een geweten te schenken. En wij mensen hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Wanneer iemand iets slecht doet worden we boos, we raken gefrustreerd. En dat zijn wij, zondaren met een gevallen geest.

Stel je nu de Heilige, Rechtvaardige God voor, die nog nooit iets fout heeft gedaan. Zijn rechtssysteem is veel gevoeliger dan het onze. Misdaden verdienen straf. En onze misdaden tegen Hem, De Heilige Schepper, God, verdienen om gestraft te worden! Maar God- zij- dank! Stuurde Hij ons De Verlosser De Heere Jezus Christus, Die in Zijn lichaam de zonde van de wereld op Zich nam, zodat jij en ik vergeven kunnen worden al we naar Hem roepen, en deze prachtige verlossing ontvangen. Dat Jezus Christus de lieveling van de hemel, stierf voor jou, stierf voor mij.

Kijk, beiden worden aan het kruis kenmerkend getoond door God: de Rechtvaardigheid van God en de Genade van God. Hij is Rechtvaardig omdat Hij Jezus gestraft heeft voor onze zonden aan het kruis, en onze zonden waren op Jezus aan het kruis, het gewicht van onze zonden werd gelegd op de Heere Jezus aan het kruis en heeft een legale gevonden, om van plaats te wisselen. Al ons slechtste werd op Hem gelegd, en we hebben het beste cadeau gekregen, het is een gift, als we Jezus Christus aannemen.
Maar de genade van God vinden we ook aan het kruis, omdat God genadig kan zijn, aan elke zondaar, aan iedereen die nederig roept; red mij, Heer Jezus! Ik buig mijn knie en buig mijzelf voor Jezus Christus, en geef mijzelf aan mijn Heer en Heiland. God is genadig voor die persoon en geeft hem / haar het eeuwige leven. En ze worden geconfronteerd met dit verschrikkelijke, een plaats genaamd hel. Waarover ik jullie vertel in deze boodschap.

Ten vijfde.
In de hel zal de ongelovige Gods toorn zien.

Openbaring 14:9 en 10 staat: En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

Ik wil je aan iets laten denken, God had maar één Zoon en stuurde die naar deze wereld. En hoe behandelde de wereld Hem? Ze hebben hem aangeraakt, geslagen, ze spuugden op Hem, scheurden Zijn baard af en ramde een kroon van doornen op Zijn hoofd. Ze hebben nagels door Zijn handen en voeten geslagen, Hij was uitgekleed, Hij nam de geestelijke duisternis die jij en ik verdienen op aan het kruis. Hij werd gekruisigd, zodat jij en ik vergeven kunnen worden.

Stel je nu toch eens voor en jullie zijn ouders net als ik? We zouden liever sterven dan één van onze kinderen zo te moeten zien lijden. We zouden liever hun rol op ons nemen, hun plaats innemen.
Ik kan het na dit alles niet geloven dat er nog steeds mannen en vrouwen zijn, veel mannen en vrouwen die zeggen; Nee, bedankt, ik heb Jezus niet nodig! Ik heb je niet nodig god, ik kan dit zelf doen! Als er een god is ik verdien een plek in de hemel met mijn goede daden.
Wat denk je dat er met Deze, geduldige, liefdevolle God is gebeurt, Die in Zijn Goedheid Zijn Zoon heeft opgeofferd om ellendige zondaren te redden. Als we deze dag naar Hem kijken en Hem afwijzen? Wel… Het voor de hand liggende antwoord is… er zal niks anders zijn dan woede, woede en…woede! Rechtvaardige woede, die wacht op de ongelovige, die deze dierbare Zoon verwerpt, de Heere Jezus Christus.

Weet je wat je moet doen om naar de hel te gaan? ABSOLUUT NIKS!
Wees gewoon jezelf en kom er veilig aan!

De Bijbel zegt: dat elke zondaar zijn plaats heeft in de poel van vuur. Er is geen enkele persoon die me nu hoort, die nog nooit gelogen heeft! Dus we verdienen allemaal om naar de hel te gaan.
Je ziet, de hel kennen is zeer inclusief. Geloof me, velen die naar de kerk gaan, gaan naar de hel!
Er zullen er vele in de hel zijn, zowel de wees als de weldoener. Veel oprechte burgers.

HET MAAKT DE HEL NIET UIT! DE HEL ACCEPTEERT IEDEREEN!

De enige manier om te ontsnappen om naar de hel te gaan, is door het bloed van de Heere Jezus Christus! Dat bloed kan onze vlekken wegwassen, ons wassen witter dan sneeuw.

Maar als je de liefde volle Verlosser weigert, onthoud dan mijn woorden, je loopt naar de hel!

Psalm 2:12 zegt dit; Kust de Zoon (Jezus Christus), opdat Hij niet toornt (Goddelijke woede), en jij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Mag ik je een vraag stellen? Heb jij je vertrouwen als gesteld in de Heere Jezus Christus ?
Kan jij beweren als vandaag je laatste dag op planeet aarde, dat je deze plaats hebt genoemd dat je aan de hel zal ontsnappen? Dat je een appartement in de hemel hebt, en dat je weet dat je naar de hemel zal gaan. Dat je de Heere Jezus Christus zal zien.

Als het antwoord nee is, en je voelt (weet) dat God gesproken heeft door deze video (of het lezen van de tekst), DAN SMEEK IK JE NU: Ga nu op je knieën en roep tot de Heere Jezus Christus, om je te vergeven en je te redden!

De Bijbel belooft ons, dat wie er ook naar Hem komt, Hij NIEMAND zal wegsturen! Iedereen die op de Heere Jezus Christus wil vertrouwen, zegt: “Heere Jezus heb medelijden met mij!”
Hij zal hen redden en vergeven en ze aankleden met Zijn Gerechtigheid!
Maar ben jij een christen, je moet op deze boodschap reageren! Jij en ik kunnen niet achterover leunen en Netflix en TV zitten te kijken, terwijl de rest van de wereld vergaat!
Velen van ons herschikken meubels op een zinkende Titanic, wanneer de wereld naar de hel gaat!

Dit weet je misschien niet maar ik (of the kirb ministries) ben een fulltime evangelist, en ik heb vrienden die dit werk ook doen, en toen ik daar stond en zag een van mijn beste vrienden, bekogeld met condooms toen hij het goede nieuws vertelde. Een andere vriend sliep naast een toilet om studenten te bereiken. En de enige plek die deze studenten hem gaven om te slapen, was om te slapen naast een toilet. Van een andere straatprediker heb ik gehoord dat bij een van zijn preken, iemand naar hem toekwam en op hem ging urineren.
Toen ik zelf ben gaan prediken ben ik tegen de grond getrapt, iemand heeft geprobeerd mijn broek af te trekken, waarom? Waarom accepteren we dit?

We doen dit allemaal omdat wij geloven dat er een hel is, waar mensen heengaan om de eeuwige dood te sterven. Daarom accepteren we elke spot elke vernedering, omdat we willen dat alle mensen horen van Deze Glorieuze Redder. Als Jezus Christus bereid is om voor ons te sterven aan het kruis, dan is het minste wat ik kan doen om er op uit te gaan, en Zijn boodschap vertel aan de verloren mensen!

Op een dag, drie pastors brachten hun dag door met D.L. Moody omdat ze wilden weten waarom deze man zo succesvol is met zijn preken. Hij is ongeschoold, hij is moeilijk verstaanbaar, waarom zij er zoveel zielen door hem bekeerd? Aan het einde van de dag zei J.L. Moody: “dank jullie wel dat jullie de dag doorbrachten met mij, maar voor je gaat zou ik graag willen dat je mee gaat naar mijn hotelkamer, ik wil je iets laten zien.” Ze stemden toe en gingen meteen naar binnen, de bovenste verdieping van dit zeer hoge gebouw. En ze keken vanuit zijn hotelkamer en D.L. Moody zei: ”vertel me, jonge mannen wat zie je?” Een pastor zei:” o, ik zie kinderen ze spelen en lachen in het park.”
Een andere pastor zei: ”o, ik zie zakenlieden ze rennen heen en weer, haastig voor hun werk”
Een andere pastor zei: “ik zie grote, brede bomen, mooi! God alle lof!”
En toe, een van die pastors draaide zich om en zei tegen D.L. Moody en zag hem huilen.
Hij ze:” Meneer Moody, wat ziet u?” D.L. Moody zei: ”ik zie duizend en duizend zielen, die voor altijd in de hel gevangen zullen zitten, als ze niet mijn Redder ontmoeten.”

Lieve vrienden wat zien jullie als je binnen bent en kijkt uit over de drukte buiten?
Zijn jullie een verloren wereld, die een Redder nodig hebben? Die voor jou is gestorven.
Ik weet niet wat ik moet zeggen om jou te overtuigen, maar je hebt maar één leven.
In het beste geval leven we 70 tot 80 jaar in deze wereld. Je hebt één leven de kans om deze boodschap over te brengen, Het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus te verkondigen.
En ik smeek je, alsjeblieft, wees niet alleen een gezellige christen, die ervan geniet christen te zijn, en houd het allemaal voor jezelf. En ziet de rest van de wereld naar de hel gaan.

Ik weet niet wie dit gedicht geschreven heeft, maar ik eindig deze boodschap om dit gedicht aan je voor te lezen.

Je hebt jaren naarst de deur gewoond, we deelden onze dromen, onze vreugde en verdriet.
Je was inderdaad een vriend voor me, een vriend die me hielp in de nood.
Mijn geloof in jouw was sterk en zeker, we hadden zoveel vertrouwen om het allemaal te doorstaan.
Er waren nooit ruzies tussen ons, onze vrienden waren hetzelfde als onze vijanden.
Wat een verdriet dan mijn vrienden om te vinden, dat je ondanks alles toch niet zo aardig was.
De dag dat mijn leven op aarde eindigde, ik kwam erachter dat je toch geen trouwe vriend was.
In al die jaren samen in de wereld, heb je nooit van een nieuwe geboorte gespreken?
Heb je nooit over mijn verloren ziel gesproken, en van jouw Messias die mij zou kunnen vullen!
Ik smeek van uit de hel, het harteloos vuur, vandaag, en vertel me nu mijn laatste wens.
Je kan niks voor mij doen, geen woord kan mij bevrijden.
Maar vergis je niet mijn vriend, nogmaals, doe alles wat je kunt voor de zielen van de mensen.
Smeek met hun, nu heel oprecht, zodat ze niet naar de hel gaan zoals ik!

Ik wil me verontschuldigen als deze video op een of andere manier deprimerend overkwam, of iemand overstuur heb gemaakt. Maar ik was er van overtuigd dat het nodig was.

Off The Kirb Ministries.

Deze boodschap heeft ook mijn hart, daarom voor jullie in het Nederlands uitgewerkt.
Red, wat je redden kan, dat is de wil van onze Redder!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *