Geen oorlog = dat vrijheid?

Als je leeft in een land zonder oorlog, leef je dan in echte vrijheid?

Om deze vraag recht te beantwoorden is de vraag: ”wat is echte vrijheid?”

Deze vraag stel ik omdat er zoveel mensen zijn die een oorlog hebben meegemaakt en nu in `vrijheid` leven maar de littekenen van die oorlog nog zo zichtbaar met zich mee dragen.
Soldaten die traumatische ervaringen hebben en niet zonder begeleiding van de psychiater kunnen functioneren. Is dat dan onze norm van vrijheid?

Denk bijv. aan de tv-serie Oorlog in mijn Hoofd, die de EO onlangs uitzond, gaat over de gevolgen van een posttraumatische stress stoornis (PTSS) voor uitgezonden militairen en hun omgeving. in deze tv-serie keren zes oorlogsveteranen terug naar het land waar zij tijdens hun uitzending een trauma hebben opgelopen. Ze gaan de confrontatie aan met de angsten die hun leven en dat van hun geliefden al jaren beheersen.

Soldaten en hun geliefden die jaren na een oorlog nog steeds leven met angsten, is dat vrijheid?

Daarom de confrontatie, betekend geen oorlog echte vrijheid?
NEE! Dat betekend het niet!

Natuurlijk is het geweldig dat wij in een land leven waar op dit moment geen oorlog is.
En dan zeggen we al snel we leven in vrijheid! Wat betreft oorlog op het wereldtoneel, ja, dan leven we in vrijheid, maar dit is een zeer beperkte vrijheid!
WAAROM?

Omdat wij in een geestelijke oorlog verwikkeld zijn! En die geestelijke oorlog woed ons leven lang!
Of we dit nu geloven of niet, of we hier nu bekend mee zijn of niet!

En dat is nu juist mijn punt! In een oorlog is het van levensbelang dat je blijft leven! Je doet er alles aan om de dood te ontvluchten, schuilkelders, bunkers, gebouwen enz.
En is de oorlog voorbij dan huil je van geluk en schreeuw je: ik leef nu eindelijk in vrijheid! Ik hoef niet meer te vluchten, of me in veiligheid te brengen.

MAAR!
Er woed een andere oorlog om je heen, een geestelijke oorlog! Een oorlog op eeuwig leven of eeuwig dood!
En het is zo verbazingwekkend dat zo veel mensen deze oorlog niet eens opmerken! Ze zijn zo bezig om vrede te bewaren in deze wereld, dat ze de geestelijke oorlog om hun heen niet eens opmerken!

Over welke oorlog heb ik nu eigenlijk? Waarom speek ik nu eigenlijk over niet echt vrij zijn in een land zonder oorlog?

De Bijbel zegt: Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat jij kan staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6:11 en 12

WAKE UP! WORD WAKKER!
Hallo, wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed, (althans dat NIET zo moeten wezen) nee wij hebben de strijd tegen de geweldhebbers van de wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Wij voeren een geestelijke oorlog met geestelijke wapens tegen de geestelijke boosheden in de lucht!

En nee, dit is geen grapje! Dit is de zuiverste realiteit!
En om het nog scherper te zeggen; zolang jij niet echt vrij bent, leef je in gevangenschap en dien je het rijk van de duisternis! Dan ben je een krijgsman / vrouw in het leger van de geestelijke boosheden in de lucht! Dan is de duivel je vader en bevelvoerder! Dan ben je gebonden, en leef je naar zijn wil, en zal je ook sterven en in zijn rijk opgenomen worden. Dan zal ook jij geworpen worden in de poel die daar brand van vuur en zwavel die bereid is voor de duivel en zijn engelen!

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die aan Zijn linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
Mattheüs 25:41

En de dood en de hel werden geworpen in den poel van vuur; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van vuur. Openbaring 20:14 en 15.

Maar den vreesachtige, en ongelovigen, en gruwelijke, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. Openbaring 21:8.

Dit zeg ik niet om je bang te maken, NEE! Dit zegt Gods Woord!

MAAR!
Er is echte vrijheid! Vrijheid van de macht en het bevel van de geestelijke boosheden in de lucht!
Vrijheid in en door het geloof in Jezus Christus! Dat is de echte vrijheid! Een vrijheid die dwars door alle oorlogsgeweld heen gaat!

Maar jij, o mens van God, vlucht van deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd den goeden strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk jij ook geroepen bent, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.
1 Timotheüs 6:11 en 12.

JOUW ECHTE VRIJHEID LIGT IN JEZUS CHRISTUS!
Alleen in en door Jezus Christus leef je 100% vrij! Een andere optie is er niet!

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit de bloede, noch uit de wil van het vlees, noch uit den wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Johannes 1:12 en 13

Als jij met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal je worden gered. Als je met je hart gelooft, zal je rechtvaardig worden verklaard; als jouw mond belijdt, zal je worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ Romeinen 10:9-11

Heb je het begrepen?
Indien dan de Zoon jouw zal vrijgemaakt hebben, zo zal jij waarlijk (= echt) vrij zijn!
IN JEZUS NAAM!

*Je kan vrij zijn op een paar vierkante meter, en je vangen in een villa of kasteel.
Menigeen die zich in weelde wentelt weet, van de werkelijke vrijheid niet zo veel.
En miljoenen rijken menen vrij te wezen, maar ze leven dag aan dag in slavernij.
Want ze hebben de uitgang nog nooit gevonden, bij wie zegt Ik ben de Deur ik maak je vrij!
Vrijheid, echte vrijheid zit van binnen, en je kan met vrijheid doodgewoon beginnen.
Want de prijs daarvoor is allang betaald, het gaat er nu nog om, het gaat er enkel om,
Dat jij de vrijheid die betaald is binnen haalt!

*Tekst van Wout van Beek van zijn CD De Heer tegemoet!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *