Gehoorzaamheid is de weg naar de goddelijke natuur.


Gehoorzaamheid is een (dikke) rode draad, een fundament voor ons geloof! Zonder gehoorzaamheid functioneert ons / het geloof niet!

Nu 2 Petrus 1:1 t/m 10 leert ons hoe wij in gehoorzaamheid, door onze roeping en verkiezing vast te maken NOOIT MEER hoeven te struikelen!

De genade van God word ons vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.
(Kolossenzen 1:9 t/m 15) Maar deze kennis van God is alleen te verkrijgen door het kennen van Jezus.
(O.a. Kolossenzen 1:15)

Door Hem te kennen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, heeft Hij ons Zijn goddelijke kracht en alles wat tot leven en godzaligheid behoort geschonken, gegeven.

Waardoor ons de grootste en dierbaarste beloften gegeven zijn opdat wij daardoor deelgenoot worden aan de goddelijke natuur. NADAT! Wij het verderf zijn ontvlucht wat in de wereld is door begeerlijkheid.

En wij leggen ons er op toe om bij ons geloof deugd (goede eigenschappen) toe te voegen en kennis, matigheid, lijdzaamheid (geduld, berusting), godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen!

Want als deze dingen bij ons zijn zullen zij ons niet leeg en onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus! (En daardoor kennis van God)

DAAROM BROEDERS EN ZUSSEN, leg je er te meer op toe / strek je met alles wat in je is naar uit, om Je roeping en verkiezing vast te maken want als je dat DOET (gehoorzaamheid) zal je nooit meer struikelen!

LET OP! Onze roeping en verkiezing vast maken is ten diepste niet afhankelijk van onze eigen inspanningen (2 Timotheüs 1:9) maar volledig het werk van God.

1- Roeping: 1 Korinthe 1:26, 7:20, Efeze 1:18, 1 Petrus 1:15, 2:9 en 21, 3:9 en 5:10
2- Verkiezing: Handelingen 9:15 en 1 Thessalonicenzen 1:4

MAAR! Als zodanig zijn het geen tijdloze, onveranderlijke grootheden. (statische waarheden, waar op gewacht moet worden om ze te ontvangen) Ze vragen om een antwoord van de gelovigen, namelijk… GEHOORZAAMHEID!

Daarmee BEVESTIGEN zij hun roeping en verkiezing door God, maken zij die vast en zeker.

MAAR! Als deze toewijding ontbreekt (ongehoorzaamheid) dan komen hun roeping en verkiezing door God NIET tot hun doel.

BELANGERIJK! als wij die roeping en verkiezing beantwoorden door er naar te leven (gehoorzaamheid) dan zullen wij ook zeker NOOIT STRUIKELEN!

Bronnen Bijbel en Studie Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *