Gelovend vertrouwen!-1

Vorige post hebben we afgesloten met:

EN JIJ? GELOOF jij Jezus? Heb je een levende relatie met Jezus? VERTOUW je op Jezus en Zijn Woord?

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Graag wil ik hier bij stil staan, waarom Jezus, wie is Jezus, en is Jezus te vertrouwen?
Waar komt Jezus vandaan? Sprak het Oude Verbond al over Jezus? Is er een andere weg dan Jezus?
Wat zegt de Bijbel over Jezus?

WANT HOE KAN JE IN IEMAND GELOVEN EN HEM VERTROUWEN ALS JE DIE IEMAND NIET KENT!

Je kan ook een stap verder gaan: waar komt de Bijbel vandaan? Waarom twee verbonden? Is de Bijbel wel echt Gods Woord? Hebben al die mensen die een religie aanhangen dan allemaal ongelijk?
Ja, je leest het goed tussen de regels door, het geloof GELOVEND VERTROUWEN!
in de God van de Bijbel is geen religie maar De Waarheid!

De `christenen` hebben van de God van de Bijbel een religie gemaakt! Een goed geolied religieus systeem. Een systeem wat draait op wereldse inzichten. De mens in je kerk houden door ze taken te geven. Door ze financieel afhankelijk te maken. En dat allemaal in de Naam van Jezus.
Nee het is niks nieuws helaas, Denk aan het gouden kalf! [Exodus 32] Mensen moesten hun geld en sieraden offeren om een God te maken! Een zichtbare God! De levende God walgde ervan!

Jezus zelf keerde de tafels om van de geldwisselaars. En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen van degene, die de duiven verkochten, keerde Hij om; En liet niet toe, dat iemand enig vat door den tempel droeg. En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. [Marcus 11, 15-19]

Ook vandaag is de `christelijke religie` gebaseerd op macht, manipulatie en Geld!
Ik zal geen namen noemen van `grote mannen gods` , maar van vele ken ik hun basis en achtergrond en ik weet dat de levende God er van walgt!

Nee, de levende God, de God van de Bijbel is een God die NIET religieus is! Die God is een Enig Heere! En de enige Heere!

Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zal jij de HEERE, je God, liefhebben, met je hele hart, en met je hele ziel, en met al je vermogen.
Zo wacht dan, dat jij den HEERE niet vergeet, Die je uit Egypteland, uit het dienst huis heeft uitgevoerd. Jij zal de HEERE, je God, vrezen, en Hem dienen; en jij zal bij Zijn Naam zweren. Jij zal andere goden niet navolgen, van de goden der volken, die rondom je zijn.
[Deuteronomium 6:4,5– 12 t/m 14].

Dus dien alleen de Heere, onze God, heb Hem alleen lief, met je HELE hart, met je HELE ziel, en met AL je vermogen!

Nee, dien niet jouw kerk met heel je hart, je ziel en al je vermogen. Dat is de leugen van vandaag, dien de (plaatselijke) kerk, want daardoor dien je God. (doet ons denken aan de leugen van de slang)
Daarom wijs ik jullie keer op keer op Jezus Christus. Hij is de enige Weg, Waarheid en Het Leven!

‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’, antwoordt Jezus. Alleen degenen die Jezus en zijn leringen aanvaarden en die zijn voorbeeld navolgen, kunnen het huis van zijn Vader, de hemel, binnengaan. Jezus zegt: ‘Alleen via mij kun je bij de Vader komen’
[Johannes 14:6].

Nu de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden, is Jezus Christus wel echt de God van de Bijbel?! Of zijn ALLE Christenen die deze Waarheid geloven en volgen misleid?!

Oke, ik zal toch nog een stap verder gaan met jullie en we gaan kijken naar de Bijbel = het Boek wat schrijft over : de HEERE, onze God, is een enig HEERE! En Geloof je niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot jullie spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. [Deuteronomium 6 en Johannes 14].
SPREKEN WE HIER WEL OVER DEZELFDE GOD?

NU EERST, DE BIJBEL, GODS WOORD?
Alles wat ik deel met jullie vindt zijn grondslag in de Bijbel. Daarom zet ik zo vaak mogelijk tekstverwijzingen achter de geciteerde gedeeltes.
Je kan dan de teksten terug zoeken en in zijn verband lezen, wat absoluut noodzakelijk is om de hele tekst goed te begrijpen!
HET IS FUNDAMENTEEL BELANGRIJK AAN TE KUNNEN TONEN DAT DE BIJBEL DOOR GOD IS GESCHREVEN! Omdat daarmee het gezag van de Bijbel valt of staat!

Het op FEITEN GEBASEERDE GELOOF, in het Woord van God is essentieel!
Nu zeg jij: ”Ja ho even, maar de Bijbel is gewoon een Boek van mensen, geschreven door mensen, geschreven aan mensen. Wat moet ik nu met de Bijbel?

En dat is nu een goede vraag! En ik ben blij dat je deze vraag stelt!
We gaan samen zien dat de Bijbel het meest belangrijkste Boek met het meeste gezag op aarde is!

Laten we bij het begin beginnen. De Bijbel kan door geschreven zijn door:

1- goede mensen
2- slechte mensen
2- door de duivel
3- door God.

Zou de Bijbel geschreven zijn door Goede mensen?
Nee! Want volgens onze normen liegen goede (en dus eerlijke) mensen niet en ze zouden gelogen hebben als ze schreven: ”de Heere sprak” en “God sprak” en “God zei”.
Goede mensen vallen dus af!

Nieuwsgierig geworden?
Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *