Gelovend vertrouwen-3

We hebben in het kort gezien hoe de Bijbel is ontstaan.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


EN NU MOET JE EENS GOED OPLETTEN!
Er was geen zichtbaar plan, geen `project-handboek`
En toch groeide van eeuw tot eeuw het complete en volmaakte Boek: het Boek dat het leven van miljoenen mensen fundamenteel zou gaan beïnvloeden.
DAT IS HET WONDER VAN DE GOD VAN DE BIJBELSCHRIJVERS!

Ja okè, maar hoe ging dat dan in zijn werk?
Nou, eigenlijk net zoals het vroeger in het bedrijfsleven ging!

Tegenwoordig kennen we geen dicterende directeuren meer: nu tikken ze hun brieven zelf, op hun laptops. Maar vroeger was dat wel even iets anders. De directeur dicteerde een brief en een secretaresse typte die brief uit.
Maar nu even een nadenkertje: wie heeft nu de brief geschreven? De directeur of zijn secretaresse?
Natuurlijk de directeur! Het enige wat de secretaresse gedaan heeft is `de schrijfmachine bedienen`.
De inhoud van de brief is van de directeur; hij heeft de brief bedacht en zij heeft hem op papier gezet.

ZO GING HET OOK MET DE BIJBEL!
Dit noemen wij: `Goddelijke inspiratie` Het woord inspiratie komt uit het Grieks en betekent `inblazing`. En over `blazen` gesproken: laat een trompettist een melodie `blazen` op 40 verschillende merken trompetten, dan klinkt de muziek op 40 verschillende manieren!
Zo heeft God 40 verschillende mensen gebruikt!
40 mensen met hun 40 verschillende karaktertrekken, met 40 verschillende achtergronden, enz.
En God heeft door deze 40 verschillende mensen heen `geblazen` (Met eerbied gezegd)
God heeft ze precies gezegd wat ze schrijven moesten. Maar ze mochten daar (door God geleid) iets van zichzelf inleggen. Zo ontstond een `symfonie` van allerlei verschillende `blaasinstrumenten`
De Bijbel noemt dat: `door de Heilige Geest gedreven`, letterlijk: `ingeblazen`.
2Petrus 1:21

Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens (van) mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
2Petrus 1:21

De Bijbelschrijvers hebben van Godswege gesproken; op een hele gevarieerde manier!
Een voorbeeld: Er is een groot verschil tussen de brieven van Petrus en de brieven van Paulus.
Petrus was een totaal andere persoon dan Paulus, en daarom klinken hun brieven zo verschillend!
Dat maakt de Bijbel een heel eerlijk en afwisselend Boek.
Tegelijkertijd zal elke objectieve lezer ontdekken dat de Bijbelteksten samen een perfecte eenheid vormen. Ook al zijn het *66 verschillende boeken van 40 verschillende schrijvers. Het is toch een absolute eenheid! En wij kennen nu de reden:
Er is uiteindelijk sprake van een Auteur: God in de Hemel!

*De Nederlandse Bijbel tel 66 boeken, van Genesis t/m Openbaring. Maar als je de Bijbel indeelt door Hebreeuws te denken, dan kom je er achter dat de Bijbel 70 boeken kent. En 70 is de Hebreeuwse getalswaarde van perfectie, volkomen. Dat komt omdat de Hebreeuwse geschriften het Bijbelboek Psalmen in 5 boeken heeft opgesplitst.

Als je dit zo leest en even op je inlaat werken dan ontstaat er een verwondering over het ontstaan van de Bijbel.

MAAR IS DE BIJBEL OOK EEN BOEK WAT JE KAN vertrouwen, EEN BOEK WAARVAN JE DE INHOUD OP ZIJN WOORD KAN geloven?
Ja, zonder twijfel, de Bijbel is 100% waar!

Jezus Zelf zegt in Johannes 17:1 en 8 tot Zijn Vader:
Vader, Uw Woord is de waarheid!

De Bijbel getuigt (zegt) van Zichzelf in 1Timotheüs 4:9:
Dit is een betrouwbaar Woord en alle aanneming waard.

Ik zeg je: “de Bijbel is waar! Ja de Bijbel is waar van kaft tot kaft! Van het eerste boek Genesis t/m het laatste boek Openbaring!”
En NEE! Daar gaan we niet aan zitten rommelen! Er zijn heel wat `christelijke` voorgangers, dominees die naar eigen goeddunken zeggen: “dat en dat in de Bijbel is beeldspraak, dat moet je zien in die tijd”. Of: “dat en dat moet je maar niet zo letterlijk nemen”.
DAT IS ERG GEVAARLIJK!

Ik zal je een voorbeeld noemen: de meesten van jullie hebben misschien wel eens van professor Kuitert gehoord. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd. Hij zei eens in een radio-interview: “ik zou de Bijbel graag willen herschrijven” (wat een arrogantie!), “dan zou ik op alle plaatsen waar staat willen zetten”. Hoe durft hij!
En Kuitert is helaas niet de enige; tot op de dag van vandaag hebben in Nederland en daarbuiten vele theologen van grote naam diverse pogingen gedaan de Bijbel te ontkrachten.

Maar van Genesis 1 t/m openbaring 22:21 is de Bijbel waar! Gisteren, vandaag, en morgen!

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Genesis 1:1
Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig = met haast. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Openbaring 22:18 t/m 21
Amen!

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-4

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *