Gelovend vertrouwen! – 5

Vorige keer hebben we deel 4 afgesloten met:

DE BIJBEL IS GODS BOODSCHAP / LIEFDESBRIEF VOOR JOU! EEN LEVENSHANDLEIDING VOOR ELKE DAG!

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Maar wast (groei) op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. 2Petrus 3:18

Ik GELOOF dat de Bijbel 100% Gods Woord is voor ons, en VERTROUW erop dat alles wat er in de Bijbel geschreven staat waarheid is!

En
Wie is Jezus Christus eigenlijk?
Waarom groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus?”

Graag ga ik verder met deze zeer uitgebreide studie, om met elkaar te ontdekken wie Jezus Christus is! En ik zal alvast verklappen dat je, je zal gaan verbazen! Heel de Bijbel spreekt over de Heere Jezus Christus! Van Genesis t/m Openbaring. En dat overdrijf ik niet!
Mijn gebed is oprecht dat jij zal gaan belijden: Jezus wat een heerlijke Naam!

Oke, graag wil ik beginnen met een uitdaging voor jou!
De Heere Jezus is zo bijzonder dat op elke bladzijde van de Bijbel over hem gesproken wordt!
Dus: pak je Bijbel en sla je Bijbel open op een willekeurige bladzijde en je zal zien dat er ergens op die bladzijde passages zijn te vinden die direct of indirect verband houden met Jezus Christus!

Zo belangrijk is de HEERE JEZUS CHRISTUS, de hele Bijbel gaat over Hem!

Ja oke, interessant, maar wie is die Heere Jezus Christus dan?
Wij zijn zo blij dat je dat vraagt! Want de Heere Jezus Christus leren kennen is van levensbelang!

JEZUS CHRISTUS.
Er is geen mens geweest op deze aarde en er zal ook geen mens ooit zijn die Hem volledig zal kunnen begrijpen!
Waarom?
“Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. (1 Korinthe 1:24 en 25)
Daarom!

Nee, nu niet snel door lezen, wat staat er in deze tekst?
1- Zowel Joden = Gods volk als de Grieken = beeld van de heiden volken, zijn geroepen!
2- De Joden evenals de heidenen word Christus gepredikt!
3- (Jezus) Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!
4- Het dwaze van God is wijzer dan (het aller wijste ) van de mensen
5- Het zwakke van God is sterken dan (het allersterkste) van de mensen.

Wat heeft dit met Jezus te maken?
Alles!

Waarom en Waartoe zijn de Joden en de heiden volken geroepen?
Omdat de Joden een teken begeren en de heidenen wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
1Korinthe 1:22 t/m 24

Dus de Joden en de heidenen zijn geroepen om Jezus Christus te leren kennen!
Waauw! Heel de wereld, elke persoon op deze aarde, word geroepen om Jezus Christus te leren kennen! Dat is de evangelie boodschap van toen = de tijd van de Bijbel maar ook de evangelieboodschap van vandaag! 2018.

Wij zeggen het nog een keer: elk persoon die leefde en leeft op deze aarde, is geroepen om Jezus Christus te leren kennen! Niemand uitgesloten!

Lieve lezer, JIJ BENT GEROEPEN om Jezus Christus te leren kennen!
Want alzo lief heeft God de (hele)wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft, opdat een iegelijk = IEDEREEN die in Hem gelooft, niet verderft = niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon = Jezus Christus niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld = iedereen door Hem zou behouden worden = eeuwig leven. Johannes 3:16 en 17.

Wie is Jezus Christus volgens onze tekst? 1Korinthe 1:22 t/m 24
Jezus Christus is de (zichtbare) kracht van God en de (zichtbare) wijsheid van God!
Gods kracht en wijsheid zijn zichtbaar geworden in Jezus Christus!

Hier mag je gerust de tijd voor nemen om eens goed over na te denken! Wat ik je hier laat zien, gaat zo in tegen onze religieuze opvoeding. Dit gaat zo in tegen wat zoveel kerken en gemeentes onderwijzen.
Mijn roeping is niet om de kerkelijke leer en de religieuze opvattingen te staven, nee, mijn roeping is om Gods Woord aan jouw bekend te maken!

En Gods Woord leert jouw en mij dat… Jezus Christus, God is!

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: GOD IS GEOPENBAARD in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1Timotheüs 3:16.

JEZUS CHRISTUS IS GOD!

We gaan hier de volgende keer dieper op in.

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *