Gelovend vertrouwen!-6

Vorige keer zijn we geëindigd met: JEZUS CHRISTUS IS GOD!
We gaan hier de volgende keer dieper op in…

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Vandaag gaan we Jezus Christus van dichtbij bekijken.

historisch-kritisch
Jezus van Nazaret (Aramees ישוע Jesjoea of Jesjoe`, Grieks Ἰησοῦς; Nazaret(?), ca. 5 v.Chr. – Jeruzalem, ca. 30 n.Chr.) was een Joodse profeet. Vanaf ongeveer 28 n.Chr. trad hij op in Galilea en Judea. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd.
Uit de jaren waarin Jezus leefde, zijn geen bronnen bekend die melding van Hem maken. De vroegste geschriften over Jezus, zijn daden, zijn prediking, lijden en dood zijn te vinden in het Nieuwe Testament.( = de Bijbel.) Bron Wikipedia.

Nu bedoeld Wikipedia wat er geschreven is over Jezus Christus tijdens of na het leven van Jezus Christus
Wij weten dat het Oude Testament Van Genesis t/m Maleachi profeteert over de Heere Jezus.
Dus ook het Oude Testament spreekt wel heel duidelijk en veel over Jezus Christus!
En dat verbergt een geweldig gegeven in het Oude Testament, namelijk dat gesproken woorden dingen tot leven roepen!
± 4000 v. Chr.: Begin van de geschiedenis van de mensheid. De geschiedenis van
de mensheid begint zo’n 4000 jaar vóór Christus. Dus ongeveer 4000 jaar is er geprofeteerd over de komst en het werk van Jezus Christus. En na die 4000 jaar is het gesproken Woord, door de aardvaders en de profeten in vervulling gegaan door de geboorte van Jezus Christus!
Toen Maria in het geloof tegen die engel zei: ”Mij geschiede naar uw woord, Toen ontving Maria de vervulling van al die profetieën over Jezus vanuit het Oude Testament. En werd Maria zwanger door de Heilige Geest! Door het geloof van Maria, kwam de profetie tot leven!
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Lukas 1:38
We weten dat ook alle offers en feesten uit het Oude testament wijzen op, en in vervulling gegaan zijn met de komst van Jezus Christus. En dat begon al in het Paradijs! (genesis 3:21 = uitgelegd in:

Bericht voor kinderen en jongeren 11

Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus = Verlosser. Christus = Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In het jodendom wordt Hij helemaal niet genoemd, omdat dat al bestond voordat Jezus werd geboren. In het christelijk geloof vormen Jezus (de Zoon), God (de Vader) en de Heilige Geest een ‘drie-eenheid’, dat betekent ongeveer dat die drie bij elkaar God zijn. Onder deskundigen bestaat geen serieuze twijfel over of Jezus bestaan heeft, alleen zijn identiteit en daden worden door iedereen anders geïnterpreteerd. Bron: Wikikids.

Het is niet zonder reden dat ik een stukje van Wikikids aangehaald heb, Gods Woord moet recht gesneden worden! En daarom wil ik ook even stil blijven staan bij Jezus Christus, en Hem in de schijnwerpers zetten van Gods Woord! Is de Bijbel.

Als al het hele Oude testament profeteert over Jezus Christus, en het Nieuw Testament doordrongen is met Jezus Christus dan moet Hij wel zeer belangrijk zijn voor God!

En hier hebben we meteen het onderwerp te pakken! God, Jezus, Heilige Geest? Waar hebben we het nu helemaal over? Zeker als er gesproken wordt over God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest! Drie Goden? Wikikids zegt: dat betekent ongeveer dat die Drie bij Elkaar God zijn.
Daar bedoelen ze mee dat God uit drie Goden bestaat! En dat dat die drie Goden samen een God is!

Dat is interessant! Dat leert het christendom ook! Het is een religieuze benadering van God.
Maar de Bijbel heeft helemaal niks met religie en religieus zijn! Sterker nog, de Bijbel spreekt niet over religie of religieus zijn!
De Bijbel spreekt over De Waarheid en Het Leven! En buitenom dat over de dood!
Daarom is het zo belangrijk dat jij en ik, als kind van God = volgeling van Jezus Christus, Gods Woord kennen! Nee dan bedoel ik niet alle geslacht registers en historische feitjes, maar dan bedoel ik dat je de God van de Bijbel kent en Zijn wil!
En als je God en Zijn wil kent dat je dan ook de wil van God doet!

Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. Jakobus 2:17.

En daarom deze uitgebreide studie over Jezus Christus!
Want de Bijbel leert ons on omstoten wie Jezus Christus is. En dat zal je misschien verbazen, of juist bevestigen.
Gods Woord is mijn bron en mijn houvast! Alles wat ik niet bevestigd zie in Gods Woord, neem ik per definitie aan als onwettig!
En ja dat is best heel veel ja! Heel veel wat religieuze leiders roepen en beweren, en proberen te staven met het woord van god, door het uit zijn verband te rukken, lees ik niet eens, en luister er niet naar. En dat spiegel ik jouw ook niet voor! Wij willen dat jouw ogen gericht zijn op Jezus Christus en dat je heel je leven in Zijn handen legt, dat je heel je leven aan het hart van de Vader bent, en dat je je hele leven laat leiden door de Heilige Geest! Dat jouw gedachten vol zijn van Gods gedachten, en dat je leeft naar Zijn wil! Dan is er rust en vrede in je denken, in je handel en wandel en in je keuzes die je maakt. Dan heeft de religieuze geest geen vat op jouw, maar ben je echt vrij!
Omdat de waarheid jouw heeft vrijgemaakt! Johannes 8:36

Haha! Nu zeg je het zelf ook! Wij willen dat jouw ogen gericht zijn op Jezus Christus en dat je heel je leven in Zijn handen legt, dat je heel je leven aan het hart van de Vader bent, en dat je je hele leven laat leiden door de Heilige Geest!

Ja, daar heb je helemaal gelijk in! Met opzet heb ik deze zin geschreven om terug te komen bij ons onderwerp.
Als er dan geen drie goden zijn waarom spreekt de Bijbel dan wel over Drie Goden?
Waarom spreekt religie dan over `de drie-eenheid?`

Dat zijn twee goede vragen en ik ben blij dat je die stelt!
En weet je wat, we gaan deze vragen aan Gods Woord voorleggen en zullen ze beantwoorden vanuit Gods Woord.

Vraag 1- Als er dan geen drie goden zijn waarom spreekt de Bijbel dan wel over Drie Goden?
Antwoord: Graag stel ik jouw nu een vraag: “Spreekt Gods Woord echt over drie Goden? “

Volgende keer gaan we verder met dit prachtige onderwerp: Jezus Christus.

Lees snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen-7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *