Evangelisatieactie in samenwerking met Gloriestoel.


STRAATEVANGELISATIE VLISSINGEN.

Hier volgt een getuigenis van afgelopen zaterdag, daar ik deel mocht zijn van een groep broeders en zussen om het evangelie te delen en zieken te genezen.

Dit getuigenis is gedeeld door broeder: Ferry van Marel. (Gloriestoel)
GOD IS GOED!

Zaterdag een gezegende dag gehad in Goes. We waren met 11 dappere strijders waarvan er een voor het eerst bij was.

We hadden vele gesprekken met vooral jongeren. Een jong stel ging iedere zondag naar de kerk. Beiden hadden zich echter nog niet bekeerd. We konden veel met hen delen. Na alles aangehoord te hebben wilden ze zich graag bekeren. We mochten samen met hen bidden en gaven ze advies voor het vervolg.

Drie jongens bezochten ook iedere zondag een kerk, maar vertelden geen relatie met God te hebben. Ze stonden erg open voor wat we hen te vertellen hadden en mochten met hen bidden.

Van twee meiden vertelde er een boeddhist te zijn. De ander vond dat alle goden hetzelfde zijn en dat het niet uitmaakt waar je in gelooft. We konden veel met hen delen en uitgebreid uitleggen wat het verschil is.

In een gesprek met drie meiden werd duidelijk dat er een was die een erg negatief zelfbeeld had. We vertelden haar dat als mensen soms in de spiegel kijken, ze niet zo blij met zichzelf zijn. God heeft ons echter bedacht en ons perfect gemaakt en is ook blij met ons. Vele meiden hebben een grote laag poeder op hun gezicht en hebben als het ware een masker op. Deze dame had geen laag poeder op. We vertelden haar dat ze prachtig is. We zagen haar helemaal opknappen door deze waarheid.

We hadden een gesprek met twee jongens. Een van hen zat in een zware kerk en vond het geloof maar ingewikkeld. We vertelden hem over bekering en hoe simpel het eigenlijk is. Hij was erg open.

Een zus vertelde last te hebben van artrose. Ze was al eerder deels hiervan genezen, maar nog niet volledig. God had aan haar geopenbaard dat er een geest mee verbonden was. We wierpen deze geest eruit in Jezus naam waarna de artrose volledig moest wijken.

Er kwam een vrouw langs gelopen met een vinger in het verband. Haar vinger bleek ontstoken te zijn. Na gesproken te hebben tegen deze ontsteking werd de pijn direct een stuk minder. Helaas moest ze snel weer verder.

Een jongeman zag het woord “depressie” op de banner staan. Aangezien hij hier last van had vroeg hij of wij hem hier van af konden helpen. De Heilige Geest openbaarde ons nog een aantal dingen die speelden in het leven van deze jongeman. We legden hem de handen op en spraken vrijheid over hem uit in de naam van Jezus. Hij ervoer van alles tijdens het gebed. We konden veel met hem delen en ook nam hij een nieuw testament in ontvangst. Een vriendin van hem had ook wat psychische problemen en was hiervoor ook onder behandeling. We vertelden haar dat God veel meer kan doen dan een psychiater en baden voor haar. Ook zij nam een nieuw testament in ontvangst.

Verschillende andere mensen hadden ook last van een depressie. Een van hen was een vrouw die wilde betalen. We konden haar het goede nieuws vertellen dat alles al betaald is! We mochten voor haar bidden en konden het een en ander met haar delen. Ze vertelde veel meegemaakt te hebben. We vertelden haar dat niet alles wat we meemaken de wil van God is, maar dat er ook een tegenstander is die komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ook gaven we haar wat materiaal mee.

Een andere vrouw voelde zich licht worden toen we vrijheid over haar uitspraken. Ze geloofde in (een) god, maar had niets met Jezus. We vertelden haar over De Weg, De Waarheid en Het Leven.

We vroegen aan een stel of ze lichamelijke klachten of andere noden hadden. De man vertelde soms rugpijn te hebben. Op dit moment had hij geen last. We geboden de rugpijn weg te blijven in de naam van Jezus. Hierna deelden we het evangelie, maar het stel bleek niet zo geinteresseerd te zijn. Ze vertelden boeddhist te zijn. Hun dochter was er inmiddels ook bij komen staan. Ook met haar hadden we een gesprek en ook nam ze een nieuw testament in ontvangst.

Met twee jongens hadden we een heel lang gesprek. Achteraf bleek dat ze ook al een tijdje hadden staan praten met twee broeders van de andere groep. Ze vertelden in de wetenschap te geloven. We vertelden hen de waarheid uit Gods Woord en mochten aan het eind van het gesprek bidden voor een van de jongens die vertelde last van klompvoeten te hebben. We wisselden onze contactgegevens uit en zouden contact houden.

Iemand van ons kwam een bekende tegen. Hij bleek ook een broeder van ons te zijn. Hij had last van zijn rug en wilde graag weer wat vuriger voor God worden. We controleerden eerst of zijn benen even lang waren. Dit bleek niet zo te zijn. Na tegen zijn benen gesproken te hebben kwamen ze weer netjes gelijk. De pijn in zijn rug verdween ook als sneeuw voor de zon. Hierna baden we voor vervulling met de Heilige Geest waarna hij ook een aanraking ontving.

Een man vertelde veel geliefden te zijn kwijtgeraakt en was hierdoor erg teleurgesteld. We mochten hem bemoedigen en voor hem bidden. De man werd zichtbaar geraakt.

We hadden een lang gesprek met een moeder en drie meiden. Halverwege het gesprek gingen moeder en dochter er vandoor. De andere meiden bleven aandachtig staan te luisteren. Ze waren erg open en baden een gebed met ons om een eerste stap naar God te zetten. We gaven hen allebei een Johannes evangelie mee evenals onze contactgegevens.

Een oudere vrouw vertelde gelovig te zijn en wilde graag gebed tegen dementie.

Aan verschillende mensen gaven we een dvd mee waarop vijf verhalen verteld worden door ex-moslims die door een droom of visioen van Jezus tot geloof zijn gekomen.

Er liepen wat mensen in dierenpakken rond van “Make a wish”. Een van hen vertelde rugpijn te hebben. Ze nam plaats op de stoel en kwam na gebed in Jezus naam snel van haar rugpijn af.

Een van ons kreeg het op zijn hart om de katholieke kerk in te gaan om daar het evangelie te preken.

Ik had mijn auto met mooie stickers (Jezus Leeft! en Jezus houdt van jou!) geparkeerd aan de rand van het dorp. De moeder van de zus bij wie we samen waren gekomen ging de hond uitlaten en liep langs mijn auto. Een man las de tekst hardop voor toen ze voorbij kwam lopen. Hieruit kwam een mooi gesprek voort.

We hadden nog verschillende gesprekken en mochten nog voor een paar mensen bidden.

God is goed!!!