Gehoorzaam zijn is een keuze.

Straatevangelisatie Vlissingen. 31-01-2021
Van de week stuurde een broeder mij een appje: Zullen we proberen om, om de drie weken de straat op te gaan, dat is a.s. Zondag weer. 😉
En ik? Ik schrok, wat? Nu al 3 weken voorbij, moeten we nu weer al de straat op?!
Ik wil eigenlijk warmpjes in huis blijven, genieten van de laatste vrije weekend dag.
Dus?

Vanmorgen (zondagmorgen) de stilte opgezocht en heb dit ook eerlijk tegen mijn hemelse Pappa verteld. Ik wil zo graag de straat op en het is zo nodig om de mensen de liefde van Jezus te delen, maar nu even niet. Daarna heb ik mij in gebed gericht op zondagmiddag en vroeg of de Heere ons wilde helpen om heel `to the point` te evangeliseren.

Om 14.45u zondagmiddag haalde de broeder mij op. (ondanks dat ik heeeeel diep in m`n hart gehoopt had dat hij om wat voor reden ook een appje zou sturen dat hij verhinderd was).
Er woede een strijd in mij. Mijn geest verlangde zo om de straat op te gaan, maar mijn eigen ik (mijn vlees) wilde liever op zijn dikke kont blijven zitten.
We gingen met de auto naar de parkeerplaats onder de boulevard. Eenmaal op de boulevard aangekomen zijn we begonnen met gebed. Heerlijk in de openlucht hardop.

We liepen in heerlijke vrede en rust over de boulevard en ik opperde om de stad zelf in te gaan.
Dat was ook de gedachte van m`n broeder. Dus we staken de weg over en spraken daar een man aan die daar wat relax stond te doen. De vraag die mijn broer stelde was recht to the point! Meneer mogen wij u wat vragen? Ga je gang! Gelooft u dat Jezus Christus snel terug komt?
(Hè, verhoring van mijn gebed, recht to the point)
Deze man antwoordde: ”Nee, ik geloof niet dat Jezus snel terugkomt, maar wel dat Hij terug komt”.
Hij vertelde ons dat hij katholiek was en geloofde. We stelde de vraag of hij een relatie had met Jezus. Dat vond hij moeilijk te beantwoorden en vertelde dat er onlangs een kennis overleden was, en dat hij deze persoon aandacht gaf en steunde. Zorg voor elkaar. Wel vroeg hij nog naar de reacties van de mensen op onze vragen en vond het mooi wat wij deden. Daarna zei hij dat hij verder moest omdat zijn fam op hem aan het wachten was en dat zij het nu wel koud zouden hebben. We hebben hem Gods zegen meegegeven

We liepen verder en spraken een man aan bij de leeuwentrappen, met precies dezelfde vraag, maar deze man gaf aan er niks van te willen hebben. Ook goed, fijne dag verder!

We liepen richting het winkelcentrum en keken even bij de bouw van een nieuw gebouw bij de parkeergarage. En liepen verder de winkelstraat door. We zeiden tegen elkaar, het lijkt wel of we een aura rond ons heen hebben, alle mensen die we tegen komen kijken heel bewust weg, en hun lichaam taal zegt, geen contact alsjeblieft!
Tot we een jongeman aanspreken en hem vragen of hij weet dat Jezus van hem houd.
Ja dat wist deze jongeman wel, heel zijn familie geloofd in God en hij is ook zo opgevoed maar nu even niet. Oké, we vroegen of hij teleurgesteld was in God. Nee, dat niet. We proefden dat er iets voorgevallen moest zijn en vroegen ernaar. Dat bleek zo te zijn, maar hij wilde dit niet op straat vertellen. Prima, dat respecteren wij. Hij gaf aan haast te hebben, moest gaan werken en nog eten halen. We gaven hem mee, dat Jezus hem niet vergeten was en nog steeds zijn God wilde zijn.

We verbaasden ons over het feit dat zoveel mensen op een zondagse middag zoveel haast hebben!

Toen we terug aan het wandelen waren door diezelfde straat spraken wij een man aan, en vertelde deze man dat Jezus van hem houd, zijn God wilde zijn, voor hem wilde zorgen… maar deze man antwoorde bevestigend om maar snel zijn weg te vervolgen. We wensten hem een fijne dag.

Een paar honderd meter verder stond een jongeman bij een auto. We spraken hem aan en zeiden: weet jij dat jij er mag zijn? Deze man glimlachte en zei: “wij allemaal toch?”
Tuurlijk, weet je ook dat Jezus snel terugkomt? Dat geloofde hij niet. Ja, Jezus had bestaan maar was gestorven. Hij vertelde dat hij een zigeuner en katholiek was. We vertelde deze man dat Jezus ook was opgestaan en leefde. Ja, Hij leefde dan wel maar niet onder ons! Nee, dat klopt, nu niet op deze aarde maar Hij leeft en komt terug! Dat kon deze man niet geloven. Hij vertelde dat hij katholiek was en in het criminele circuit had gezeten. In de gevangenis in België had gezeten en later in Tilburg. Maar nu zijn leven had gebeterd, getrouwd was en kinderen had. Hij vertelde over zijn ervaring in de gevangenis. Wij vroegen of hij een relatie met Jezus had. En namen het voorbeeld van een vader zoon relatie. Dat vond hij moeilijk. Hij zei: ”ik ga naar de kerk en bid en doe goeie dingen. Toen kwam zijn vriend naar buiten en die bevestigde dat. Jammer genoeg liep het gesprek toen op het einde. We zegende hen en liepen verder.

Aan het einde van de straat stond een man. We spraken deze man aan en hij moest lachen.
We maakten een praatje over het weer, en over de regels i.v.m. Corona. Ook de avondklok kwam ter sprake en het vaccin. Net toen wij de link wilde leggen naar psalm 91 probeerde hij tussendoor een dealtje te sluiten met een andere man. Daarna zei hij:” ik moet gaan man” we zeiden, prima maar toch willen wij je nog meegeven… (En de man maakte onze zin af )… dat Jezus van mij houd! En weer moest hij lachen. En toen wist ik het weer, deze man was een drugdealer en we hadden hem al een keer eerder aangesproken.

We liepen terug naar de auto en hebben deze middag samen in de auto afgesloten.

Deze mensen hebben gehoord dat er een God is… Jezus… en dat deze God op zoek is naar hen. Hij houd van Zijn schepping. Jezus Christus is voor ALLE mensen gestorven, niet alleen voor mijn zonden (ongehoorzaamheid) maar voor de zonden van de hele wereld! 1 Johannes 2. Incl. drugdealers en mensen die zijn liefde (nu nog niet) willen accepteren.

Mijn broeder en ik, geloven, dat God ons wil gebruiken om de mond, handen en voeten van de Heere Jezus te zijn in deze wereld! De ene keer heb je diepgaande gespreken en lichamelijke genezingen, de andere keer, kan je alleen maar vertellen dat Jezus van hen houd. Wij proberen het zaad van Gods Woord te zaaien, maar God Zelf geeft de wasdom!

Wij proberen eenvoudig gehoorzaam te zijn aan Zijn opdracht om het evangelie te verkondigen in onze leefomgeving. Tot eer en glorie van onze Heere Jezus Christus!
Niks uit onszelf, alles van Hem, door Hem en tot Hem!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!